Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brystpumpe Ameda Elite

Definition af begreber

Udmalkning af mælk fra kvindens bryst ved hjælp af brystpumpe.

Beskrivelse

Normalt er det ikke nødvendigt at malke ud, men der kan være situationer, hvor der er behov for det. Kvinden kan have behov for at udmalke i en kort periode hvis:

 • • Brystet er meget spændt

 • • Mor og barn er midlertidig adskilt

 • • Mor ikke har mulighed for at amme, heraf medicinske årsager.

 

Handlinger

 • • Vejlede kvinden i at stimulere nedløbsrefleksen før hun begynder udmalkningen. Nedløbsrefleksen stimuleres ved:

 • • Blid massage af brystet med fx. cirkelbevægelser, der langsomt bevæger sig mod brystvorten

 • • At stryge med flad hånd henover brystet med retning mod brystvorten

 • • At berøre, nulre brystvorten

 • • At læne sig forover under massagen, så hun samtidig udnytter tyngdekraften

 • • Hvis kvinden er meget brystspændt, kan et varmt bad eller et varmt omslag/hot pack endvidere stimulerer nedløbsrefleksen.
   

Nedløbsrefleksen er meget følsom, og kan nem påvirkes, hvis kvinden er stresset, bekymret eller er smertepåvirket. Forsøg derfor at få kvinden til at slappe godt af, og tage et par dybe vejrtrækninger, samtidig med at hun stimulerer nedløbsrefleksen

Brug af Ameda Elite

Pumpen kan bruges både enkelt og dobbelt.

Billede 2

For at benytte sig af enkelt skal den ene slange tages fra og lukkes med slange adapteren.

Til selve flasken og tragt er der følgende dele som skal samles:

Billede 1

 

Udmalkning med brystpumpe

Hvis kvinden har behov for at malke ud over længere tid, bør/skal hun anbefales at udmalke med brystpumpe

Hvis kvinden skal etablere og vedligeholde en mælkeproduktion ved udelukkende udmalkning, er det vigtigt, at hun vejledes i at:

 • • Hyppigheden af udmalkningen er 6-8 gange pr. døgn (ca. 10 min. på hver side) Prolaktinniveauet forbliver højt ved hyppig udmalkning

 • • Udmalkning om natten på grund af prolaktivniveuet er højest i nattetimerne

 • • Tilstræbe minimum 6 udmalkninger pr. døgn for at kunne opretholde mælkeproduktionen over længere tid

 • • Udmalkningen fordeles jævnt over døgnet, så der højest går 6 timer mellem 2 udmalkninger

 • • Dobbeltudmalkning, da dette er både effektivt og tidsbesparende. Dobbeltudmalkning medfører signifikant øget prolaktivniveau som giver øget mælkemængde

 • • Vejledes og instrueres i brug af brystpumpe. Der sidder quickguide på selve brystpumpen, samt de kan hentes fra bilag her i PRI dokumentet. Der findes også instruktionsmanual.

 • • Vigtigt at tragten har den rigtige størrelse, da hun ellers kan få problemer med ømme eller sårede brystvorter

 

 

Efter brug af Ameda Elite

Tag altid pumpen fra strøm efter endt brug.

 

 

Rengøring og vedligeholdelse af Ameda Elite

Udtag pumpens el-ledning af stikkontaklten i væggen.

Aftag stempelcylinderen ved at sætte pegefingeren ind i røre, løfte opad og dreje mod højre for at frigøre fra tilbehørsstængerne.

Tør pumpen af med fugtig sæbeklud – Der må IKKE benyttes klude der indeholder Fenol eller klor.

Sæt stempelcylinderen tilbage på plads og stryk forsigtigt på plads med tommelfingeren.

 

 

Handlinger ved rengøring af slanger (Personale)

Efter endt brug (når patienten udskrives) rengøres slangerne i dekontaminatoren/opvaskemaskinen i skyllerummet (ved ca. 93 gr.). Slangerne gennemspules i maskinen og slynges bagefter hurtigt rundt i luften for at få vandet ud. Tørres til sidst nogle minutter med malkemaskinens pumpefunktion for at undgå kalkaflejringer. Membrankapsler og beskyttelsesmembraner tørres omhyggeligt på rent underlag i det rene skyllerum.

 

 

Handlinger ved rengøring af malkesættet

 • • Udmalkningssættet (flaske, tragt, ventilhoved og ventilmembran) skilles ad umiddelbart efter brug og skylles omhyggeligt i rent vand, for at undgå at mælkerester tørrer ind, og for at undgå vækst af bakterier.

 • • Flasker, tragte, ventilhoveder og membraner rengøres i varmt sæbevand (anvend flaskerenser), skylles i koldt vand hvorefter delene stilles i de tilhørende kurve og holdere. Herefter rengøres delene i dekontaminatoren/opvaskemaskinen i skyllerummet (ved ca. 93 gr.)

 • • Efter endt vask, tages de rene dele ud af maskinen, stilles til tørre på et rent underlag (som skiftes dagligt) i rent skyllerum.

 • • Når flasker, tragte, ventilhoveder og membraner er helt tørre, opbevares de i lukkede pose og bindes på brystpumpens stativ.

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen 2013. 3. Udgave 1. oplag. Amning – en håndbog for sundhedspersonale

Riordan, J. Wamback, K. 2010 4. Edition. Breastfeeding and human lactation

Brugsvejledning til Ameda Elite