Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjemtransport af polske sikrede, der har modtaget behandling i Danmark

Beskrivelse

Pr. 1. januar 2008 har Sundheds- og Ældreministeriet (det daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) fået besked om, at der er nye regler om betaling af hjemtransport af polske sikrede.

 

Efter de nye regler kan direktøren for den regionale afdeling af NFZ bevilge dækning af udgifter til transport af en person, der er sygesikret i NFZ, og som modtager behandling i Danmark i medfør af reglerne i EF-forordningen, dvs. på grundlag af et blåt EU-sygesikringskort udstedt i Polen.

 

Bevillingen gives, når en behandling bør fortsættes, og når de forudseelige udgifter til behandling i Danmark overstiger udgifterne til behandling i Polen og udgifter til transport af den sikrede til Polen.

 

Det fremgår, at hovedreglen er, at koordineringsreglerne (forordning 883/2004) ikke omfatter transportomkostninger til Polen, men ifølge polske regler er der mulighed for at søge om at få økonomisk dækning til transportomkostninger til fortsat behandling. Forudsætningen er, at patienten har en offentlig sygesikring i Polen, da ansøgningen skal behandles af patientens sygesikring.

Indgivelse af ansøgning med samtykke

Patienten eller dennes repræsentant skal samtykke, og ansøgningen kan indgives af patienten selv eller fx dennes nære pårørende (ægtefælle). Ansøgningen kan også indgives af den kompetente institution, altså Region Nordjylland.

Indhold af ansøgning

For at behandle en ansøgning om dækning af udgifter til transport af en person, der er sygesikret i Polen skal ansøgning være bilagt:

 

  1. 1. detaljeret klinisk diagnose

  2. 2. aktuel helbredsattest

  3. 3. behandlingens sandsynlige omfang og periode

  4. 4. behandlingens primære prisberegning

  5. 5. angivelse af et bestemt transportmiddel, især sygetransport, som kan anvendes under hensyn til patientens tilstand

 

Ansøgning sendes til den sikredes sygesikringsinstitution (NZF), der er angivet på vedkommende polske blå EU-sygesikringskort.

 

Ansøgning kan sendes via det centrale forbindelsesorgan:

Centrala Narodewego Funduszu Zdrowia

Ul. Grójecka 186

02-390 Warszawa

 

Transportudgifter

Transportudgifterne refunderes direkte på grundlag af fakturaer for den konkrete transport.

 

Links kun på polsk:

Generelt om transport

 

Krav til ansøgning om dækning af transport

 

Kontaktperson

Kristina H. Jakobsen, Jurist i Patientdialog

Telefon: 97 64 84 44

Mail: kristina.jakobsen@rn.dk