Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Non Invasiv Ventilation (NIV) på Intensiv - Thisted

 

Beskrivelse

Non invasiv ventilation er en lægeordineret behandling, der foregår på intensivafsnit efter konference med medicinsk bagvagt, anæstesiologisk vagt og patient/pårørende.

Den bedste effekt ses hos patienter med KOL i exacerbation, også ved eventuel pneumoni.

Evidens for NIV på andre indikationer er ikke så stærk.

Patienter med hyperkapnisk respirationsinsuffiens med pH < 7,35 efter initial standardbehandling bør tilbydes NIV medmindre der er medicinske kontraindikationer mod behandlingen.

Vær opmærksom på at der er et terapeutisk vindue med pH mellem 7,35 og 7,25. Over 7,35 er der ikke indikation for behandlingen. Under 7,25 er det tvivlsomt om NIV virker, og man bør i stedet overveje intubation.

 

Definition af begreber

 

Non Invasiv Ventilation NIV): Er en ventilatorisk støtte, som gives til en vågen, ikke relakseret patient via en tætsluttende ansigtsmaske. Afsnittets NIV-maskiner kan give C-PAP eller Bi-PAP behandling.

C-PAP står for Continuous Positive Airway Pressure, som medfører et kontinuerligt overtryk i luftvejen.

Under Bi-PAP-behandling (Bilevel Positive Airway Pressure) appliceres et højt positivt tryk under inspiration og et lavere positivt tryk under ekspiration.

 

Under NIV-behandlingen skelnes mellem typer af lungelidelser:

Obstruktiv

KOL i exacerbation

Emfysem

Astma

Restriktiv

Lungefibrose

Neuromuskulære sygdomme

Deform brystkasse

Obesity-hypoventilations-syndrom (OHS)

Søvnapnø

Pickwick

Andre sygdomme

Lungeødem

Pneumoni

 

Indikatorer og tærskelværdier

 

Behandlingsalgoritme for opstart af NIV:

 

Første og andet kriterium samt et af de øvrige kriterier skal være opfyldt før start af NIV:

 

  1. 1. pH < 7,35

  2. 2. PaCO2 > 6,0

 

  1. 3. Forværring af dyspnoe

  2. 4. Respirationsfrekvens > 25

  3. 5. PaO2 < 7 kPa uden O2-tilskud

 

Inden man påbegynder NIV er det vigtigt at have afklaret patientens behandlingsniveau, dvs. om der også er indikation for invasiv respiratorbehandling såfremt NIV svigter.

 

Formål

 

At understøtte patientens respiration ved akut respiratorisk insufficiens, oftest KOL exacerbation, dvs. afhjælpe det øgede respiratoriske arbejde, udtrætning og alveolær hypoventilation.

NIV er mindre traumatisk for patienten og har færre komplikationer end respiratorbehandling.

 

 

 

 

Kontraindikationer

Opkastninger/massive sekretproblemer

Abdominalia/risiko for aspiration

Patienter der har gennemgået store abdominale operationer/øvre abdominal kirurgi – risiko for at skade operationsområder/cicatricer pga det store tryk.

Patienter der har gennemgået mund-, hoved- eller hals kirurgi for nylig.

Svær kredsløbsmæssig instabilitet

Bevidstløshed og manglende patient-kooperation

Truende el. manifest respirations stop.

Udræneret pneumothorax

Akut bihule- el. mellemørebetændelse

Næseblødning med risiko for aspiration

 

 

Metode

 

Praktisk del

 

Informer patienten om behandlingens formål

Sæt patienten op i sengen

Vælg maskestørrelse ved hjælp af skabelon

Indstil Servo-i eller Stellar 100 jf. nedenstående afsnit

Påsæt maske og start ventilation.

Vær opmærksom på tryksår. Påsæt evt. trykaflastende plaster på næseryg.

Bliv hos pt. og observer respirationsfrekvens og tidalvolumen.

Efter 30-60 minutter tages gastal

I starten helst ikke ”drikke/talepauser”

Kontrol af respirationsfrekvens, tidalvolumen, saturation og bevidsthedsniveau

Indstillinger reguleres løbende.

Evaluér behandlingen. Hjælper det?

Samlet varighed af behandling bør være 1 til 4 dage, det første døgn mest muligt på NIV, kun pause til medicinindgift, ernæring, mundpleje.

Patienter i NIV-behandling skal kostregistreres

 

Husk at lukke for ilt og fugter når maskinen ikke kører

 

NIV på Servo – i

 

Respiratoren samles med respiratorslangesæt. Der påsættes IKKE ekspirationsventil.

Indstil respiratoren på NIV-PS

 

Respiratorindstillinger:

 

PEEP: 5

PS over PEEP: Start med trykstøtte på 0, og langsom, over ca. 2-10 min, øges PS til 10

O2: 40 % (medmindre andet ordineres)

Inspir. slut (svarende til IPAPmax på vpap): 50 %

Indstilles efter patientkomfort. Jo højere % jo længere ekspirationstid

Dvs. restriktive patienter 30-50 %, obstruktive patienter 50-70 %.

Backup ventilation: RF 15, må reduceres til minimum 12

Leak: Skal ligge omkring 20 % for at undgå tryksår fra masken. Bliver lækagen på 60-70 % ”tror” maskinen, at masken er taget af og ventilationen stopper. Hvis dette sker, så tryk på knappen ”start ventilation”.

 

 

 

 

NIV på Stellar 100

 

Lås maskinen op: SE QUICK-GUIDE -) og slet data

Sæt ekspirationsventil på masken

 

Når Stellar 100 startes vælges den aktuelle patologi. Se evt. opdelingen under afsnittet ”Definition af begreber”.

Ud fra den valgte patologi indstiller maskinen automatisk følgende parametre:

Patologi

 

IPAP

EPAP

Stigningstid

Faldtid

Trigger-

følsomhed

Cyklus-

følsomhed

Ti Min

Ti Max

Obstruktiv

11

5

150

200

Medium

Høj

0,3

1,0

Restriktiv

11

5

300

200

Medium

Lav

0,5

1,5

OHS

15

7

300

200

Medium

Medium

0,5

1,5

Normal

11

5

200

200

Medium

Medium

0,5

1,5

 

Manuelle opstartsindstillinger:

NIV-maskinen indstilles herefter ud fra patientens sygdom

 

Patologi

 

IPAP

EPAP

Obstruktiv

15

5

Restriktiv

11

5

OHS

15

7

Normal

11

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Trykstøtten (PS) er forskellen mellem IPAP og EPAP, hvilket man skal være opmærksom på, når man øger EPAP, da trykstøtten falder, hvis man ikke også øger IPAP.

 

IPAPmin og IPAPmax finindstilles løbende ud fra skema.

Hvis patienten har en høj RF, så skal backup-frekvensen øges til 16 eller derover, da man ellers ikke kan reducere i IPAP max.

 

For yderligere finindstillinger se bilag: ”Problemløsning ved brug af VPAP”.

 

Bilag

Problemløsning ved brug af vpap

Quick guide stellar 100

NIV på Stellar 100

Samlet NIV

Referencer

Retninngslinjer for behandling med non-invasiv-ventilation, DASAIM:

http://www.dasaim.dk/alle-nyheder/retningslinjer-for-behandling-med-non-invasiv-ventilation/