Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurologisk sengeafsnit - Infusionsbehandling med Myozyme, sygeplejeprocedure

Beskrivelse

Ordination

Varetages af behandlingsansvarlig læge i Neuromuskulært ambulatorium. Myozyme ordineres efter vægt. Så vidt muligt ses patienten kun af behandlingsansvarlig læge i ambulatoriet og skal ikke ses af Neurologisk forvagt i forbindelse med infusion.

Forberedelse op til dagen for infusion

Mandagen inden infusion ringer pt ind med aktuel vægt – husk aftale om dette. Myozyme ordineres af Neurologisk læge på rette skema – se bilag -og faxes til sygehus apoteket (Serviceproduktionen faxnr. 65858).

På infusionsdagen kl. 7.30 ca. ringer patienten ind om sin temperatur. Hvis patienten er afebril, kan der gives Myozyme på dagen. Sekretær kontakter apoteket (tlf. 65813), og de går i gang med at blande medicinen – ring kl. 8.

Modtagelse og forberedelse af patienten på indlæggelsesdagen

Patienten kommer hver 14. dag til infusion, får tildelt en seng, får identifikationsarmbånd på og målt alle værdier (TOKS).

Der anlægges intravenøs adgang – kan gives i både en perifer og central adgang.

Håndtering og administration

Myozyme bringes til afdelingen omkring kl. 12.00 med transport fra sygehus apoteket. Behandlingen skal håndbæres – det må ikke rystes. Ankommer i en specialpakket kasse. Er i en rød infusionspose fordi det ikke tåler lys.

Behandlingen er opblandet i 500 ml NaCl.

Infusionen klargøres. Der skal anvendes infusionssæt (V86-I.V.STAR fra Codan). Findes i medicinrum.

Infusionssættet fyldes forsigtigt med behandlingen. Komme der små luftbobler i slangen – kan de knipses væk. Obs at holde filteret lodret for at få det fyldt korrekt.

Der tages værdier før, under og efter infusionen (TP, BT, P, RF) – se skema.

Infusionen opstartes med stigende infusionshastighed jf. skema.

Infusionshastighederne er: 25 ml/t, 75 ml/t, 125 ml/t og 175 ml/t.

Der skal skylles med 25 ml NaCl for at få al restmedicin infunderet.

Pt skal forblive i afdelingen i ca. 1 time efter endt infusion – transport bestilles i dagtid og typisk til efter aftensmaden

Dokumentation

Der dokumenteres under Sygeplejeanamnese at patienten er indlagt til infusion, fuld TOKS dokumenteres under værdier. Under Sygeplejestatus dokumenteres, at indgift ikke er kontraindiceret, samt eventuel anden relevant information. Der laves ikke indlæggelsessamtale hver gang.

Ny tid for infusion aftales – pt medgives et brev med indkaldelsen og dato for blodprøver – aftal dette med sekretær.

Målgruppe – modtagelse

Plejepersonale, Neurologisk sengeafsnit.

Formål

At beskrive proceduren for infusionsbehandling med Myozyme som enzym substitutionsbehandling til patienter med Pompes sygdom. Proceduren beskrives således sygeplejersker kan håndtere og administrere infusionen, når behandlingen varetages i Neurologisk sengeafsnittet

Referencer

https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/3982

http://rcfm.dk/diagnoser/pompes-sygdom/

https://www.pompeguiden.dk/da/hvad-er-pompes-sygdom-0