Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurologisk sengeafsnit - Infusionsbehandling med Infliximab, sygeplejeprocedure

Beskrivelse

Praktisk håndtering

Ordination

Varetages af behandlingsansvarlig læge. Såfremt der er normale blodprøve-svar laves ordination i medicinmodulet. REMSIMA ordineres efter vægt. Så vidt muligt ses patienten kun af behandlingsansvarlig læge og skal ikke ses af Neurologisk forvagt.

Forprøver

I ugen op til behandlingen får patienten tages blodprøver. Infektionstal med diff. og levertal. Disse bestilles af sygeplejersken som varetager behandlingen.

Årligt skal der tages Quantiferon Guld test.

Modtagelse og forberedelse af patienten på indlæggelsesdagen

Patienten kommer med et kendt ugentligt interval på en fast dag (hver 6.-7. uge).

Patienten får tildelt en seng, får identifikationsarmbånd på og målt alle værdier (TOKS).

Der spørges ind til pågående infektions (hoste, sår, alment velbefindende og eventuelle andre gener). Infektionstal kontrolleres – skal inden indlæggelsen være godkendt af behandlingsansvarlig læge.

Infusionen kan påbegyndes:

-Såfremt pt på indlæggelsesdagen er afebril og uden tegn til infektion,

-Såfremt blodprøver er godkendt af behandlingsansvarlig læge, og ordination er lavet i medicinmodul

Der anlægges perifert venekateter.

Håndtering og administration

Inden infusion af Infliximab gives Solumedrol som ordineret i medicinmodul. Kan gives som bolus – se iv-kort.

Infliximab blandes efter forskrifter fra producent – procedure-beskrivelse ligger i journal og i mappe i medicinrum

Særlige opmærksomhedspunkter:

-På medicinæsken fremgår LOT.nr – denne del rives af og gemmes til senere registrering.

-Infliximab skal opblandes forsigtigt! Må ikke rystes!

-Infliximab opblandes med Sterilt vand – tilsættes langsomt!

-Der skrives BT, P og Temperatur, samt start og slut tidspunkt på Observationsskema. Skemaet indeholder flere felter og kan derfor bruges til mange infusioner. Der findes nye skemaer i mappen i medicinrum. Skemaet skal være i patientens journal.

-Der bruges infusionssæt CODAN set V86-R I.V. STAR med filter til infusionen – findes i medicinrum.

-Infusionen gives på dråbetæller – 250ml/t. Der skylles efter med 100ml NaCl.

-Patienten skal observeres/blive i afdelingen en ½ time efter infusionen – først herefter fjernes PVK.

-Under infusionen opbevares de tomme hætteglas i en kapsel hos patienten.

Dokumentation

Der dokumenteres under Sygeplejeanamnese at patienten er indlagt til infusion, fuld TOKS dokumenteres under værdier. Under Sygeplejehandlinger Lægemiddelhåndtering indskrives LOT.nr for medicin givet aktuelle dato. Under Sygeplejestatus dokumenteres, at kriterier for indgift af infusion er tilstede, samt eventuel anden relevant information. Der laves ikke indlæggelsessamtale hver gang.

Ny tid for infusion aftales – pt medgives et brev med indkaldelsen og dato for blodprøver – aftal dette med sekretær.

Formål

At beskrive proceduren for infusionsbehandling med Infliximab som immunsupprimerende behandling til patienter med neurosarkoidose. Proceduren beskrives således sygeplejersker kan håndtere og administrere infusionen, når behandlingen varetages i Neurologisk sengeafsnittet.

Referencer

Ingen angivet.