Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af isolationspatienter i Klinik Medicin, RHN

 

Patienter med smittefare eller risiko for smittefare modtages og isoleres som hovedregel direkte i det sengeafsnit, der forventes at skulle behandle patienterne.

For at sikre rettidig udredning og behandling af disse isolationspatienter, indsamler visitator i Akutmodtagelsen nedenstående oplysninger og orienterer KBU-læge om indlæggelsen og journaloptagelse på stamafsnit.

Visitator – vigtige spørgsmål

Hvad er symptomerne?

 

Har patienten opkast og/eller diarré? Hvis ja

 1. 1. <1 uges varighed:

  1. a. Obs viral gastroenterit Liste over sygdomme, som kræver isolation (4.1.1)

  2. b. Obs Clostridium Isolation af diaré patienter med Clostridium difficile, der producerer binært toksin (4.2.6)

  3. c. Obs bakteriel gastroenterit Liste over sygdomme, som kræver isolation (4.1.1)

 2. 2. >1 uges varighed: som regel ingen behov for isolation, medmindre andre kriterier for isolation opfyldes

  1. a. Indlagt på sygehus inden for de seneste 6 uger (obs. Clostridium, se instruks)

  2. b. Tidligere haft C. difficile med binær toksin og sidste dyrkning er stadig positiv (obs. Clostridium, se instruks)

 3. 3. Kan patienten samarbejde til håndhygiejne? Hvis nej: isolation.

 

Har patienten luftvejssymptomer?

 1. 1. Influenza sæson (december til marts)? Isolation af patienter ved stærk mistanke om eller verificeret Influenza A + B (4.1.6)

 2. 2. Nyligt rejse til Mellemøsten (MERS-CoV) ? Forholdsregler og visitation af patienter mistænkt for Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV), (4.8.1)

 3. 3. Mistanke om tuberkulose, kighoste, mæslinger, SARS, RS virus (hos børn)? Liste over sygdomme, som kræver isolation (4.1.1)

 

Er patienten kendt med multiresistente bakterier?

1.

MRSA – Methicillin Resistent Staphylococcus aureus (4.2.1)

2.

Vancomycin resistente Enterokokker Isolation på enestue (4.1.2)

3.

ESBL producerende bakterier Isolationsforanstaltninger for patienter med ESBL-producerende bakterier (4.2.5)

4.

Carbapenemase producerende bakterier Isolationsforanstaltninger for patienter med Carbapenemase-Producerende Organismer (CPO), (4.2.7)

5.

Penicillin resistente pneumokokker Isolation på enestue (4.1.2)

 

Har patienten generaliseret Herpes Zoster (helvedesild) i vesikelstadiet, eller hudinfektion hvor sekretion ikke kan kontrolleres?

1.

Isolation på Isolation på enestue (4.1.2)

 

Er der mistanke om meningitis?

1.

Isolation af patienter med meningokok-meningitis eller meningitis af ukendt årsag, (4.4.1)

 

Har patienten modtaget behandling på et sygehus udenfor norden inden for de sidste 6 måneder?

1.

MRSA – Methicillin Resistent Staphylococcus aureus (4.2.1)

2.

Screening af patienter for multiresistente bakterier efter ophold på udenlandske sygehuse (4.13)

 

Har patienten haft direkte eller indirekte kontakt med svinebesætning eller mink indenfor de sidste 6 måneder?

1.

MRSA – Methicillin Resistent Staphylococcus aureus (4.2.1)

 

Er en sub-akut tid i Daghospital en mulighed?

 

Modtagende sengeafsnit

Triage er foretaget præhospitalt eller af visitator ved ankomsten.
Visitator melder isolationspatienten til Medicinsk koordinator. Medicinsk koordinator vurderer, på baggrund af patientens anamnese og klinikkens samlede belægningskapacitet, hvilket stamafsnit patienten skal indlægges på – AMA (404) eller medicinsk sengeafsnit.

 

1.

Isolationsstue klargøres og relevante værnemidler findes frem jf. retningslinjerne for Isolation på enestue (4.1.2).
De nødvendige værnemidler stilles ved døren til stuen og alle døre anmærkes med isolationsskilt.

2.

Ved modtagelse måles patientens vitale værdier (TOKS) og beslutningsalgoritmen for TOKS totalscore følges jvf. retningslinje, indtil lægelig vurdering er foretaget - Tidlig opsporing af kritisk sygdom - TOKS.

3.

Er der mistanke om influenza foretager den modtagende sygeplejerske i sengeafsnittet influenza-hurtigtest (se bilag).

4.

Yderligere bestilles ved modtagelse følgende prøver på patienten – bestilles fremskyndet og uafhængigt af runde:

 1. a. Akutpakke (infektionstal, væsketal, levertal, INR)

 2. b. EKG

 3. c. Evt. u-stix og urin til D+R

 4. d. Evt. andre relevante dyrkninger (afføring, podninger).

5.

Venflon anlægges, og evt. opstart af NaCl.

6.

Journaloptagelse foretages på stamafsnittet.
Visitator orienterer den Koordinerende sygeplejerske i Akutmodtagelsen (tlf. 42460) om aktuelle isolationspatient, triageringsscore samt hvilket stamafsnit, patienten er indlagt i.
Koordinerende sygeplejerske sikrer/vurderer herefter løbende, hvornår patienten skal tilses ud fra triageringen samt i relation til øvrige patienters triagering i Akutmodtagelsen, og orienterer KBU lægen.

 

Triagefarve

Lægevurdering

Observation

Rød

Lægen er tilstede ved patientens ankomst eller tilkaldes straks

Kontinuerlig monitorering, sygeplejerske forbliver på stuen

 

Orange

 

Indenfor 15 minutter

Revurdering minimum hvert 15. minut

Gul

Indenfor 60 minutter

Revurdering minimum hver time (voksne)

Revurdering minimum hvert 30. minut (børn)

Grøn

Indenfor 180 minutter

Revurdering minimum hver 3. time (voksne)

Revurdering minimum hver time (børn)

 

Formål

Rettidig udredning og behandling ved isolationspatienter, der indlægges direkte i stamafsnit

Minimere risikoen for smitteoverførsel i modtageafsnittene.