Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Standard-GOP til HH-patienter

Beskrivelse


Sendes til kommunen i forbindelse med afsluttende kontrol i stråleterapien


Patienten kendt med
(her dikteres cancer diagnose og TNM – for sidstnævnte se ”tilstandsikonet” eller indtegningsnotatet)
 

Afslutter kurativt intenderet (kemostrålebehandling/strålebehandling/postoperativ kemostrålebehandling/postoperativ strålebehandling, og dosis) i denne uge.


Patienten har tid til næste kontrol om 14 dage og om 2 mdr.

(Her skrives, om patienten er opereret forud for strålebehandlingen - husk operationsbeskrivelsen)


Aktuelt har patienten forventelige bivirkninger i form af smerter, forbrænding, kvalme, synke- og spiseproblemer. Plus eventuelt yderligere…

(Her skrives om patienten har sonde og i givet fald hvilken type)


Patienten har behov for støtte til ernæring inklusiv at lære at spise igen og generel rehabilitering. På længere sigt kan der blive behov for lymfødembehandling.


Social status, f.eks. ægteskabelig status, job, børn, netværk, evt. alkoholvaner mm. (hvad kommer de ud til)

 

Der kan med fordel skrives at patienten ønsker tilknytning til diætist og ergoterapeut, og hvis vi tror det er realistisk, at patienten kommer til at spise igen.
Hvis f.eks. patienten er opereret i tungen, kan vi skrive at patienten måske ikke opnår fuld funktion af tungen igen.

Ergoterapeuten vil gerne have et så realistisk billede af patienten som muligt, selv om de godt ved, at det kan være svært at sige.