Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Trach-vent og taleventil til trakeostomerede patienter

Trach-vent

Generelt

Ved trakeostomi ”bypasser” man den normale rensning, opvarmning og fugtning af inspirationsluften. Den luft, der tilføres patienten gennem trakealtuben må derfor opvarmes og fugtes for at undgå udtørring af luftvejene

Trach-vent anvendes til patienter med cuffet/afcuffet tube/glat kanyle med mindre iltbehov.

Befugtningen er passiv.

Billedresultat for toremalms næse

 

 

 

 

 

 

Procedure

Ved iltbehov monteres iltslange mellem Trach-vent og iltaggregat. Iltprocent og -flow (3-5 liter) indstilles efter ordination.
Trach-vent skiftes dagligt eller efter behov.

Observation

Kontroller patientens respiratoriske tilstand - frekvens, dybde, respirationsarbejde, saturation, farve. Kontroller at patienten får den mængde ilt, der er ordineret.

Taleventil

Generelt

Mens patienten er trakeostomeret og cuffet er det ikke muligt at tale. Taleventilen fungerer som en envejsventil ved at åbne op for luft ind til patienten under inspiration og lukke af under eksspiration. Luften kan således passere op mellem stemmelæberne og muliggøre tale. Taleventil må kun anvendes til vågne patienter med afcuffet tube/glat kanyle.

Se billede i fuld størrelse

 

 

 

 

 

Procedure

Kontroller, at der er fri luftpassage uden om den afcuffede trakeostomitube før taleventilen monteres. Kan kontrolleres med en finger over hullet i trakeostomituben, hvis ikke den er proppet. Ved iltbehov monteres iltslange på taleventilens iltstuds og kobles til iltaggregat. Iltprocent og -flow (3-5 liter) indstilles efter ordination.

Hvis patienten har en tube med sugestuds, kan 1-2 liter flow givet på sugestudsen muliggøre en bedre stemmefunktion.

Observation

HVIS LUMEN IKKE ER STORT NOK OMKRING TRAKEOSTOMITUBEN, KAN PATIENTEN IKKE KOMME AF MED LUFTEN! Patienten kan reagere med bradycardi, lufthunger, panik - Fjern straks taleventilen!

 • • Når taleventilen er monteret kontrolleres at den bløde ventilmembran i taleventilen kan flytte sig indad på inspiration og tilbage på eksspiration

 • • Patientens respiratoriske tilstand, herunder frekvens, dybde, respirationsarbejde, respirationslyde, hudfarve og saturation observeres

 • • Kontroller løbende at taleventilen ikke er stoppet til med f.eks. slim

 • • Kontroller at patienten får den mængde ilt, der er ordineret

Hygiejne

DEMONTER ALDRIG SILIKONE MEMBRANEN!

 • • Skumgummifiltret skiftes x 1 dagligt samt ved behov

 • • Låget med ventilmembranen monteres

 • • Funktionskontrol udføres efter rengøring og samling af ventilen

 • • Rengøring af taleventil og skift af filter dokumenteres på observationsskema

 • • Taleventilen skiftes rutinemæssigt hver 14. dag, oftere ved behov

Trakeostomimaske

Fugtning af ilt over trakeostomimaske er indiceret ved

 • • iltflow > 3l/min

 • • iltflow < 3l/min, hvis patienten har gener i form af tørre slimhinder

 • • sejt sekret

Opvarmning og fugtning tilføres aktivt ved brug af varmtvandsfugter og slangesæt til varmtvandsfugtet ilt, hvor inspirationsluften føres gennem et opvarmet vandbad. Ved optimal funktion og indstilling, sikrer fugter, at den luft patienten får tilbudt er opvarmet til kropstemperatur og fuldt mættet med vanddamp (370 C og 44mg vand/l).

Målgruppe – modtagelse

Intensivsygeplejersker og læger.

Formål

 • • At forebygge luftvejsinfektioner (pneumoni hos patienter), der har brug for understøttende respirationsterapi

 • • At patienten sikres fugtet ilt eller luft for at undgå udtørring af luftvejene

 • • At kunne tilføre patienten den ordinerede mængde ilt

 • • At kunne tilføre patienten atmosfærisk luft eller ilt i forbindelse med installation af taleventil

 

Baggrund

De intakte øvre luftveje opvarmer og fugter den inspirerede luft til kernetemperatur og en relativ fugtighed på 100%. Intuberes eller tracheostomeres en patient, omgås de øvre luftveje, hvorved luftvejenes evne til at fugte og opvarme luft sættes ud af spil. Det formodes derfor, at behovet for opvarmning og fugtning af luften er anderledes ved iltbehandling af patienter med ikke intakte øvre luftveje.

Referencer

Sutt A, Cornwell P, Mullany D, Kinneally T, Fraser J.F. The use of tracheostomy speaking valves in mechanically ventilated patients results in improved communication and does not prolong ventilation time in cardiothoracic intensive care unit patients. Journal of Critical Care 30 (2015) 491-494

 

Freemann-Sanderson A.L, Togher L, Elkins M.R., Phipps P.R. Return of voice for ventilated tracheostomy patients in ICU: A randomized controlled trial of ealy-targeted intervention. Ccmjournal.org2016 Critical care medicine

 

Morris L:L., Bedon A. M., McIntosh E, Whitmer A. Restoring speech to tracheostomy patients. Criotical Care Nurse vol. 35, No 6 December 2015

 

Sutt A, Fraser J. F. Speaking valves as part of standard care with tracheostomized mechanically ventilated patient in intensive care unit. Journal of Critical Care 30 (2015) 1119-1120

 

Infektionshygiejnen. Håndtering af udstyr til respirationsterapi Håndtering af udstyr til respirationsterapi

Infektionshygiejnen. Rengøring og desinfektion af udstyr til understøttende respirationsterapi Rengøring og desinfektion af udstyr til understøttende respirationsterapi 8.10

 

Center for Kliniske retningslinjer. Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra ikke-fugtet korttids low flow iltbehandling hos indlagte voksne patienter (+19) med intakte øvre luftveje. Anvendelse af kold fugtet kontra ikke-fugtet korttids low flow iltbehandling hos indlagte voksner patienter

 

PRI dokument. Ilt- og respirationsunderstøttende behandling. Ilt- og respirationsunderstøttende behandling