Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pigtail- og ballon nefrostomikateter Aalborg UH

Beskrivelse

Et pigtail nefrostomikateter anlægges ultralydsvejledt via Radiologisk Afdeling i lokal anæstesi. Indikationen er hydronefrose grundet obstruktion af ureter forårsaget af ex urinvejssten eller cancer. Hydronefrosen forårsager påvirkning af nyrefunktionen, hvilket bevirker forhøjede værdier på henholdsvis kreatinin og GFR. Ved længere tids hydronefrose kan nyrevævet udvikle varigt funktionstab.

 

Ved behov for permanent nefrostomikateter, da dilateres kateterkanalen op til et ballon kateter ch 10 eller 12. Dette gøres i LA/RUS anæstesi i dagkirurgisk regi. Indgrebet udføres af en Radiolog.

 

Midlertidig eller permanent behandling med nefrostomikateter

 

Midlertidig behandling med nefrostomikateter

Permanent behandling med nefrostomikateter

Nyre- og uretersten

Dissemineret cancer

Læsion af ureter efter kirurgi eller traume, hvor det forventes at hele af sig selv, eller hvor kirurgisk behandling er muligt

Læsion af ureter, hvor kirurgisk behandling ikke er muligt

Kemoterapi hvor obstruktionen forventes at forsvinde

Medfødte misdannelser, hvor kirurgisk behandling ikke er mulig

Striktur, hvor kirurgisk behandling forventes muligt

Striktur, hvor behandling ikke er mulig

Graviditet

Stråleskader

Retroperitoneal fibrose, hvor behandling er muligt

Retroperitoneal fibrose, hvor behandling ikke er mulig

Anlæggelse/skift af pigtail nefrostomikateter

Når patienten skal forberedes forud for anlæggelsen af et pigtail nefrostomikateter, da tages der udgangspunkt i nedenstående skema. Indgrebet foregår i lokal anæstesi.

 

Anlæggelse/skift af pigtail nefrostomikateter7

 

Bestille

Forklaring

Bemærkning

Henvisning til

Radiologisk Afdeling

 

 • • Lægen sender henvisning til akut anlæggelse/skift af pigtail nefrostomikateter.

 • • Det vurderes om der kan anlægges et ballon nefrostomikateter ved første anlæggelse, da et ballonkateter giver færre komplikationer (Se afsnit om anlæggelse af ballon nefrostomikateter). Anlæggelsen foregår på Radiologisk afdeling Aalborg UH Afsnit Nord.

 • • Lægen sender henvisning til Radiologisk afdeling med henblik på planlagt skift af kateteret efter 3 måneder.

Se hvordan et pigtail nefrostomikateter anlægges:

https://e-learning.rn.dk/pigtail/#/lessons/rcilv5gCIUsNdUdxfwS-CNz40ZbrxFnL

 

Henvisningen sendes som udgangspunkt allerede, når patienten meldes til afdelingen. Afdelingen aftaler nærmere med Radiologisk Afdeling.

 

Blodprøver/

antikoagulationsbehandling

APTT, INR (skal være <1,4), trombocytter og kreatinin

Skal patienten via Urologisk Afdeling modtages patienten først, når blodprøverne er taget og i niveau.

Se i øvrigt Radiologisk Afdelings instruks:

https://pri.rn.dk/Sider/21721.aspx

 

Blodprøver må være 1-7 dage gamle afhængig af antikoagula-

tionsbehandling

 

Læge ordinerer

 

Antibiotika

 • • Amoxicillin/clavulansyre 500mg/125mg til indtagelse 1 time før anlæggelsen af kateteret og 6 timer efter først dosis.

 • • Ved nedsat nyrefunktion gives udelukkende 1 tablet Amoxicillin/clavulansyre 500mg/125mg 1 time før anlæggelsen af kateteret

 • • OBS! Hvis patienten allerede er i antibiotisk behandling, da tager lægen stilling til, om denne behandling er tilstrækkelig.

Gives profylaktisk

Analgetika

Der gives én time før anlæggelsen/skiftet:

 • • Tablet Pamol 1000 mg

 

Ved behov:

 • • Tablet morfin 5-10 mg

 

OBS! Om patienten er i fast behandling med analgetika og om patienten selv kører bil hjem.

Benzodiazepiner

Der kan efter behov gives følgende:

 • • Tablet stesolid 2,5-5 mg

OBS! Om patienten selv kører bil hjem.

 

 

Patientinvolvering

Permanent nefrostomikateter

I samråd med patienten tages stilling til, hvornår der skal sendes henvisning til opdilatering af pigtail nefrostomikatetret til et ballon nefrostomikateter. Dette er en individuel vurdering, og det skal ved hvert anlæggelse/skift revurderes. Revurderingen sker hurtigst mulig for at reducere forekomsten af komplikationer hos patienten.

Patienten indkaldes til forberedelse af dette

Før anlæggelse af kateteret

 

Patientfolderen ”Pigtail nefrostomikateter – Et nyrekateter”, Fejlsøgningsguide, Skyllevejledning, Guide til bandagering og fiksering, samt Guide til skift af urinpose og konnektorstykke udleveres til patienten.

 

Dokumenter kan downloades via disse link:

Patientfolder:

http://dokumentcenter.rn.dk/pub/PDFCenter2/Aalborg%20UH/Ydelsesinformation/KBUA03-325_KBUA03-325.pdf?Web=1

Guider:

https://e-learning.rn.dk/pigtail/#/lessons/bqmcpVz17g53_NqVv1TCEd40kIkxTQRG

Observation, dokumentation og koordinering af forløb

Observationer

Såfremt der kommer klar urin i nefrostomikatetret og patienten er velbefindende, da kan patienten sendes hjem efter 1-2 timer. Såfremt proceduren har været problematisk, skal patienten observeres yderligere.

Ved evt. hæmaturi, da skylles efter behov, og det vurderes om patienten må indlægges eller kan sendes hjem.

Det er en delegeret sygeplejeintervention at skylle på et nefrostomikateter, og sygeplejersken kan uddelegere denne opgave til primær sygeplejersken.

Her kan ses hvorledes der skylles på et pigtail nefrostomikateter:

https://e-learning.rn.dk/pigtail/#/lessons/ttUS04RxVzU2kFQG6HVK8SL29Ac-_lx5

Ved purulent ikke gennemsigtigt urin:

 • • Urin sendes til dyrkning og resistensbestemmelse (ofte er ultralydsaspirat medgivet fra Radiologisk afdeling)

 • • Pigtail nefrostomikatetret skylles indtil klar skyllevæske og efterfølgende klar urin (se vejledning til skylning af et pigtail nefrostomikateter nedenfor)

 • • Lægen vurderer om der skal iværksættes relevant antibiotisk behandling

 • • TOKS udføres og det vurderes om patienten skal indlægges.

 • • Obs ved udvikling af infektion/sepsis se dette link:

https://e-learning.rn.dk/pigtail/#/lessons/yYeq1rtolDkoSsQFrORGHfHP6sUY8pno

Hjemmesygeplejen

 

Der sendes plejeforløbsplan (ved indlagt patient) eller korrespondance (ved ambulant patient) til hjemmesygeplejen ved brug af ”standardtekst”, og der indsættes en URL med adressen https://rn.dk/nk, hvor fejlsøgningsguide, skyllevejledning og patientvejledning findes.

Standardtekst udfyldes efter den enkelte patients behov (se bilag).

Der pakkes og medsendes remedier efter instruks (se afsnittet ”Remedier”), samt sendes mail til cirkulærekøb og hjemmepatienter.

Skema udfyldes og sendes på mail (se bilag).

Dokumentation/koordinering

 • • Fremtidige plan for behandling med kateteret konfereres med læge

 • • Der udfærdiges et journalnotat om dagens forløb og fremtidige plan for skift af kateter/opdilatering af kateterkanal.

Kateteranlæggelsen dokumenteres i EPJ under invasive/noninvasive adgange, nefrostomikateter.

 

Anlæggelse af ballon nefrostomikateter ved første anlæggelse med smertepakke

 

Anlæggelse af ballon nefrostomikateter ved første anlæggelse med smertepakke

 • Gældende ved patienter med tumorobstruktion af ureter

 

Bestille

Forklaring

Bemærkning

Henvisning til

Radiologisk Afdeling

 

 • • Lægen sender henvisning til akut til Radiologisk Afdeling, afsnit Nord, mhp. anlæggelse af ballon nefrostomikateter. På henvisningen skrives:

 

  • Indikation

  • Uro med. Kateter

  • Smertepakke

 

Henvisningen sendes som udgangspunkt allerede, når patienten meldes til afdelingen. Afdelingen aftaler nærmere med Radiologisk Afdeling.

Blodprøver/

antikoagulationsbehandling

APTT, INR (skal være <1,4), trombocytter og kreatinin

Skal patienten via Urologisk Afdeling modtages patienten først, når blodprøverne er taget og i niveau.

Se i øvrigt Radiologisk Afdelings instruks:

Forberedelse til UL og intervention

 

Blodprøver må være 1-7 dage gamle afhængig af antikoagula-

tionsbehandling

 

Læge ordinerer

 

Antibiotika

 • • Amoxicillin/clavulansyre 500mg/125mg til indtagelse 1 time før anlæggelsen af kateteret og 6 timer efter først dosis.

 • • Ved nedsat nyrefunktion gives udelukkende 1 tablet Amoxicillin/clavulansyre 500mg/125mg 1 time før anlæggelsen af kateteret

 • • OBS! Hvis patienten allerede er i antibiotisk behandling, da tager lægen stilling til, om denne behandling er tilstrækkelig.

Gives profylaktisk

Analgetika

Der gives én time før anlæggelsen/skiftet:

 • • Tablet Pamol 1000 mg

 • • Capsel Oxynorm 5 mg

 

 

OBS! Om patienten er i fast behandling med analgetika og om patienten selv kører bil hjem.

Benzodiazepiner

Der kan efter behov gives følgende:

 • • Tablet stesolid 2,5-5 mg

OBS! Om patienten selv kører bil hjem.

 

Patientinvolvering

Før anlæggelse af kateteret

Patientfolderen ”Ballon nefrostomikateter – Et nyrekateter”.

Observation, dokumentation og koordinering af forløb

Observationer

Såfremt der kommer klar urin i nefrostomikatetret og patienten er velbefindende, da kan patienten sendes hjem efter 1-2 timer. Såfremt proceduren har været problematisk, skal patienten observeres yderligere.

Ved evt. hæmaturi, da skylles efter behov, og det vurderes om patienten må indlægges eller kan sendes hjem.

Det er en delegeret sygeplejeintervention at skylle på et nefrostomikateter, og sygeplejersken kan uddelegere denne opgave til primær sygeplejersken.

Ved purulent ikke gennemsigtigt urin:

 • • Urin sendes til dyrkning og resistensbestemmelse (ofte er ultralydsaspirat medgivet fra Radiologisk afdeling)

 • • Ballon nefrostomikatetret skylles indtil klar skyllevæske og efterfølgende klar urin

 • • Lægen vurderer om der skal iværksættes relevant antibiotisk behandling

 • • TOKS udføres og det vurderes om patienten skal indlægges.

Hjemmesygeplejen

 

Der sendes Plejeforløbsplan (indlagt pt.) korrespondance(ambulant pt.) til hjemmesygeplejen ved brug af ”standardtekst”.

Standardtekst udfyldes efter den enkelte patients behov (se bilag).

Der pakkes og medsendes remedier efter instruks (se afsnittet ”Remedier”), samt sendes mail til cirkulærekøb og hjemmepatienter.

Skema udfyldes og sendes på mail (se bilag).

Dokumentation/koordinering

 • • Fremtidige plan for behandling med kateteret konfereres med læge

 • • Der udfærdiges et journalnotat om dagens forløb og fremtidige plan for skift af kateter.

Kateteranlæggelsen dokumenteres i EPJ under Dokumentation, invasive/noninvasive adgange, nefrostomikateter.

 

Akut skift af pigtail/ballon nefrostomikateter

 

Hvornår skal et pigtail /ballon nefrostomikateter skiftes akut

 

Infektion

Hvis infektionen er symptomgivende og derved behandlingskrævende, da skiftes katetret, så snart den antibakterielle behandling er iværksat med mindre katetret er nyanlagt. Timing afhænger af lokale og individuelle faktorer.

Obstrueret kateter

Hvis katetret ikke kan bringes til funktion ved skylning, da skal katetret replaceres eller skiftes.

Displaceret kateter

Hvis det pibler ud med urin eller skyllevæske fra indstiksstedet ved et pigtail nefrostomikateter, da skiftes katetret førstkommende hverdag, hvor der er en ledig tid.

Hvis det pibler ud med urin fra kanalen ved et ballon nefrostomikateter skiftes dette akut via Urologisk afdeling.

 

Spontan seponerede katetere

Ved pigtail/ballon nefrostomikateter: Hvis patienten ikke har smerter og/eller feber, og serum kreatinin ikke er stigende, da genanlægges kateteret førstkommende hverdag.

Funktionelt énnyret patient

Det kræver skærpet opmærksomhed, når patienten er funktionelt énnyret! Såfremt patienten har feber, flankesmerter og/eller påvirket serum kreatinin, da skal kateteret skiftes på vital indikation.

 

Skylning af et pigtail nefrostomikateter

 

Skylning af et pigtail nefrostomikateter er en delegeret sygeplejeintervention, og sygeplejersken har kompetence til at uddelegere denne intervention til hjemmesygeplejersken.

Et pigtail nefrostomikateter har pga. den meget lille lumen stor tilbøjelighed til obstruktion. Årsagen til obstruktionen kan være hæmaturi, infektion og nedsat urinproduktion, hvor skylning af katetret kan afhjælpe dette. Ved mistanke om displacering af katetret, da er det en fordel at skylle katetret for kontrol af funktionen.

Skylning af et pigtail nefrostomikateter udføres ved hjælp af aseptisk non-touch teknik. Se bilag

 

Skift af forbinding ved pigtail nefrostomikateter

Det anbefales, at forbindingen ved et pigtail nefrostomikateter skiftes mindst én gang ugentligt, samt når den er løs, fugtig eller forurenet. Forbindingen skiftes ved hjælp af aseptisk non-touch teknik. Se bilag

 

Skift af konnektorstykke og urinpose ved pigtail nefrostomikateter

Det anbefales, at konnektorstykke og urinposer ved et pigtail nefrostomikateter skiftes mindst én gang ugentligt samt ved behov. Der anvendes aseptisk non-touch teknik. Se bilag

 

Opdilatatering af pigtail nefrostomikateter til ballon nefrostomikateter

 

Opdilatering af pigtail nefrostomi til ballon nefrostomi

 

Bestille

Forklaring

Bemærkning

Henvisning

Sendes til Radiologisk Afdeling med henblik på dilatering fra pigtail til ballon nefrostomikateter.

Proceduren gennemføres første torsdag i måneden på Radiologisk afdeling Aalborg UH Nord.

Forberedelsesdagen

Blodprøver

APTT, INR, (Skal være < 1,4) trombocytter, hb, væsketal.

Må være max 1-7 dage gamle

Blodprøveprofilen ”GIK-drop” bestilles til dagen for proceduren, hvis pt har diabetes

Ved endagskirurgiske patienter, må prøven være max 3 dage gammel.

Ved indlagte patienter må prøven være max 24 timer gammel.

Antikoagulations behandling

Skal patienten pausere antikoagulationsbehandling, se da dette link med instruks fra Radiologisk Afdeling

Forberedelse til UL og intervention

 

EKG

Bestilles, hvis det er ordineret

Operatørsamtale

Lægen opretter operatørsamtale

FMK/Medicinmodulet ajourføres

Anæstesitilsyn

Rus-anæstesi

Patienten skal faste fra 6 timer før mødetid

Patienten må drikke indtil 2 timer før mødetid.

OBS! Individuelle forskelle kan forekomme.

Må være op til 3 måneder gammelt afhængig af ASA-score.

Samtale med sygeplejerske

Aftale med patienten, at patientens vanlige medicin medbringes i originale æsker. Patienten må IKKE indtage noget medicin hjemmefra.

Dagen før proceduren

Blodprøver

Koordinator på Urologisk dagafsnit kontrollerer blodprøver og kontakter urologisk læge og Radiologisk Afdeling, såfremt de ikke er indenfor referenceværdien.

Evt. ny INR og GIK-prøver på dagen.

Dagen for proceduren

 

Sygepleje

Plan for ”Skift af nefrostomi fra pigtail – til ballon” følges

Antibiotika

 • • Amoxicillin/clavulansyre 500mg/125mg til indtagelse 1 time før anlæggelsen af kateteret og 6 timer efter først dosis (udleveres til patienten)

 • • Ved nedsat nyrefunktion gives udelukkende 1 tablet Amoxicillin/clavulansyre 500mg/125mg 1 time før anlæggelsen af kateteret

 

OBS! Hvis patienten allerede er i antibiotisk behandling, da tager lægen stilling til, om denne behandling er tilstrækkelig.

Hjemmesygeplejen

Der sendes ny plejeforløbsplan (indlagte ptt.) korrespondance (ambulante ptt.) til hjemmesygeplejen ved brug af ”standardtekst”.

Remedier

Medgives jf. afsnittet om remedier og der sendes mail med bestilling til cirkulærekøb og hjemmepatienter

Patientinvolvering

Folderen: Anlæggelse af ballon nyrekateter udleveres til patienten. Kan downloades på dette link:

http://dokumentcenter.rn.dk/pub/PDFCenter2/Aalborg%20UH/Ydelsesinformation/KBUA03-326_KBUA03-326.pdf

 

Skylning af ballon nefrostomikateter

Et ballon nefrostomikateter kan obstruere og der vil være behov for at skylle det. Årsagen til obstruktionen kan være hæmaturi, infektion og nedsat urinproduktion, hvor skylning af katetret kan afhjælpe dette. Ved mistanke om displacering af kateteret, da er det fordel at skylle kateteret for kontrol af funktionen.

Skylning af et ballon nefrostomikateter udføres ved hjælp af aseptisk non-touch teknik. Se bilag

 

Såfremt der er behov for kontinuerlig skylning af nefrostomikateter fx pga. hæmaturi, da er det ikke nødvendigt at tage forbindingen af for hver skylning.

 

Skift af forbinding ved ballon nefrostomikateter

Forbindingen ved et ballon nefrostomikateter skiftes mindst én gang ugentligt, samt når den er løs, fugtig eller forurenet. Forbindingen skiftes ved hjælp af aseptisk non-touch teknik.

 

Skift af urinpose ved ballon nefrostomikateter

Urinposer ved et ballon nefrostomikateter skiftes mindst én gang ugentligt samt ved behov. Der anvendes aseptisk non-touch teknik. Se bilag

 

Remedier

Vurderes det at behandlingen med både et pigtail og et ballon nefrostomikateter er midlertidig og strækker sig over kort tid (op til 3 måneder), da medsendes remedier (urinposer dag/nat, konnektorstykker) fra egen afdeling.

Hvis den midlertidige behandling vurderes at strække sig over længere tid, da bestilles remedier (urinposer dag/nat, konnektorstykker) gennem cirkulærekøb og hjemmepatienter (brug evt. bestillingsskema, se bilag).

Som udgangspunkt skal hjemmesygeplejersken tage remedier til forbindingsskifte fra kommunens sygeplejedepot. Der medsendes i overleveringen fra sekundær til primærsektor dog remedier til skift af forbinding til de to første skift (Steril Y-kompres, steril gazekompres og steril semipermeabel forbinding ex. Tegaderm).

 

Såfremt behandling med et pigtail nefrostomikateter allerede ved anlæggelsen vurderes, at være en permanent behandling, da kan der sendes en bevillingsanmodning til kommunen med henblik på bevilling af kropsbårne hjælpemidler. Dog vil de fleste kommuner ikke bevilge konnektorstykker og urinposer, hvorfor disse kan sendes via cirkulaerkoeb.centraldepotet@rn.dk. Ved bevillingsanmodning da har kommunerne op til 8 ugers sagsbehandlingstid, og der skal derfor leveres remedier til i alt 8 uger.

 

Ved behov for midlertidig skylning af et nefrostomikateter har hjemmesygeplejen forsyningsforpligtigelsen, hvorfor hjemmesygeplejersken skal bruge utensilier fra sygeplejedepotet i kommunen jf. §5 i nedenstående link https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=114395

 

Huskeliste ved udskrivelse

Ved et pigtail nefrostomikateter udleveres remedier til i alt 4 uger (forbindingsmateriale til 2 uger), og bestiller de resterende nødvendige remedier ved hjælp af mail (se ovenover).

 

Remedier

Antal

Bemærkning

Steril Y-kompres 5x5 cm

2 stk.

OBS! At hver enkelt afdeling skal have en specifik aftale med depotet om denne vare

Steril gazekompres 5x5 cm

2 stk.

Steril tegaderm 10x12 cm

2 stk.

Desinficerende vådserviet 82% ethanol, 0,5% klorhexidin, u/glycerol

4 stk.

Der må IKKE være glycerol i, da glycerol efterlader en ”fedtet” overflade, som binder mikroorganismer

Fiksering til urinpose

2 stk.

Størrelsen vurderes individuelt

Fiksering kateter 3,5x10 cm (Flexitrak)

4 stk.

 

Urinposeholder

1 stk.

Urinpose 500 ml, 50 cm slange

4 stk.

Slangen tilpasses hver enkelt patient, klippes efter dette mål, hvorefter medfølgende studs sættes på

Urinpose nat, 2000 ml. 110 cm slange

4 stk.

Konnektorstykke MED 3-vejshane 6 cm

2 stk.

Anvendes kun ifm. skylning af kateteret

Konnektorstykke UDEN trevejshane 6 cm

4 stk.

 

Brug af standardtekster i EPJ

Når en patient udskrives med et pigtail/ballon nefrostomikateter, og der skal tages kontakt til hjemmesygeplejen, da er det muligt at bruge en standardtekst (se under bilag), hvor det væsentligste er beskrevet. Det er muligt at slette og skrive til, som det passer til den enkelte patient. Denne standarttekst kan lægges ind i EPJ på din specifikke afdeling, således at de kan tilgås via ”Korrespondance”.

 

Yderligere kan der i Korrespondance indsættes et link, som en reference. Dette link kan være https://rn.dk/nk hvor fx diverse vejledninger, filmklip og illustrative billeder om plejen og observationer af patienten med et pigtail nefrostomikateter kan downloades.

 

Fejlsøgning

Ved dysfungerende nefrostomikateter, da skal fejlsøgningsguiden følges med henblik på udbedring.

Klik på følgende link https://e-learning.rn.dk/pigtail/#/lessons/bqmcpVz17g53_NqVv1TCEd40kIkxTQRG

 

Virtuel kontakt til Urologisk Afdeling

Hvis hjemmesygeplejersken eller anden hospitalsafdeling oplever, at have et problem i forhold til patientens pigtail nefrostomikateter, som kræver sparring med en urologisk sygeplejerske, da kan der foretages et Skype Business opkald til Urologisk akut modtage og dagafsnit, Urologisk Sengeafsnit eller Urologisk Ambulatorium. Dette kræver, at patienten giver sin mundtlige accept til et Skype opkald.

 

Skype adresse til Urologisk akut modtage- og dagafsnit & Urologisk Sengeafsnit:

NK9@rn.dk

 

Skype adresse til Urologisk Ambulatorium

NKamb@rn.dk

 

Definition af begreber

 • • Nefrostomikateter er et kateter, der ligger gennem huden via nyren til nyrebækkenet (NIR 2015)

 • • Et pigtail nefrostomikateter er et lille tyndt kateter kendetegnet ved at være trådfikseret i nyrebækkenet. Det er typisk en ch. 7, og har derfor en meget lille indvendig lumen.

 • • Et ballon nefrostomikateter er kendetagenet ved, at være et silikonekateter med indvendig fiksering vha. en ballon. Det er typisk ch 10 eller 12

Billede 13

 • • Korttidsbehandling er kateterbehandling af så kort varighed, at kateterassocieret bakteriuri ikke nødvendigvis opstår (almindeligvis op til 7 dage) (NIR 2015). Såfremt der opstår et behov for at skylle på kateteret, da foretages dette som en steril procedure

 • • Langtidsbehandling er kateterbehandling af så lang varighed, at kateterassocieret bakteriuri opstår (almindeligvis over 7 dage) (NIR 2015)
  Ved brusebad skal forbindingen, såfremt denne ikke er vandafvisende, dækkes af vandafvisende plaster. Hvis forbindingen skiftes umiddelbart efter brusebadet, da er det vandafvisende plaster ikke nødvendigt.
  Ved brusebad anbefaler Urologisk Afdeling, at urinposen bliver siddende på kateterets konnektorstykke i forbindelse med brusebadet. Patienten kan også vælge at koble urinposen fra under brusebadet. Det anbefales at gemme proppen fra kateterposen og sætte den på posen, når den er koblet fra kateteret. Ligeledes anbefales det at sætte en steril prop i kateterets studs, hvorfra urinposen er fjernet.

På hospitalet må en frakoblet urinpose ikke genanvendes. Opstår der et behov for at skylle katetret, da foretages dette som en procedure, hvor der anvendes aseptisk non touch teknik

 • • Aseptisk non touch teknik er kendetegnet ved en arbejdsopgave, hvor der anvendes sterilt udstyr, men rene handsker. De infektionsfølsomme områder bliver kun berørt med sterilt udstyr. Berører det sterile udstyr områder, der ikke er tiltænkt, så afbrydes proceduren, og nyt sterilt udstyr tages i anvendelse (NIR 2017)

 • • Steril teknik indbefatter brug af sterile handsker og sterile utensilier

 • • Fejlsøgningsguide, Skyllevejledning, Guide til bandagering og fiksering, samt Guide til skift af urinpose og konnektorstykke er detaljerede vejledninger, hvoraf fejlsøgningsguiden skal hjælpe med at fejlfinde ved dysfungerende kateter

 

Målgruppe – modtagelse

Den sundhedsprofessionelle, som har kontakt til patienter, der behandles med et nefrostomikateter

 

Formål

At sikre at patienten:

 • • Har sufficient urindrænage fra nyren

 • • Er velinformeret omkring anlæggelse af såvel pigtail som ballon nefrostomikateter

 • • Er inddraget i observationer og handlemuligheder forbundet med et nefrostomikateter mundtligt, skriftligt og virtuelt

 • • Gives muligheder for at leve så normalt og aktivt et liv som muligt.

 

At sikre at den sundhedsprofessionelle:

 • • Har en opdateret viden om indikation for behandling med et nefrostomikateter

 • • Har en viden om, hvad der er specifikt ved henholdsvis pigtail nefrostomikateter og ballon nefrostomikateter

 • • Har en opdateret viden om observationer og interventioner forbundet med et nefrostomikateter mundtligt, skriftligt og virtuelt

Referencer

 • • Statens Serum Institut 2017, Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer – Om generelle forholdsregler i sundhedssektoren. Central enhed for infektionshygiejne, 1 udg. 2017

 • • Statens Serum Institur 2015, National Infektionshygiejniske Retningslinjer – Forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler. Central enhed for infektionshygiejne 1.1 udg. 2015.

 • • Urinvejsdrænage 5.5

 • • Observation og pleje af patienten med Pigtail Nefrostomikateter https://rn.dk/nk

 • • E-læring: Pigtail Nefrostomikateter https://rn.dk/nk