Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

DOKUMENTOVERSIGT MM - OPVÅGNINGSAFSNITTET AUH SYD

 

OPVÅGNINGSSYGEPLEJE

Anlæggelse, pleje og seponering af centralt venekateter (CVK) til voksne

Anæstesijournal og Opvågningsjournal

Akupunktur ved PONV - Opvågningsafdelingen

Anafylaksi hos børn og voksne

Basisobservationer af patienter Opvågningsafsnittet

Latexallergi i opvågningsafsnittet

Patientbehandling i opvågningsafsnittet

PICC-line i A-anæstesi

Postoperativ urinretention – POUR

Prøver og undersøgelser i Opvågningen

Væskebalance peroperativt, beregning af

 

APPARATUR

Codan sprøjtepumper, brugervejledning

Oxylog 3000 PLUS 570317 Brugsvejledning

BØRN

Børn i opvågningsafsnittet

Børn til ambulant MR-skanning

 

CARDIOLOGISKE PATIENTER

Pacemakerbehandling (Medtronic 5388)

Kard., RFA (hjerter)

DEN INTERMEDIÆRE PATIENT

Brug af Hill-Rom® intensivseng

Cerebrospinalvæske – undersøgelse af

Cuff-trykmåling hos voksne patienter på intensive afsnit

Endotrakeal sugning af den voksne intensive patient

Fremstilling til intubation af voksne i opvågningsafsnittet

In- og eksterne overflytninger af patienter, indlagt på de intensive afsnit i Klinik Akut

Intubation af den voksne intensive patient

Kontrol ved overdragelse af patient i intermediært og intensivt afsnit

Lumbalpunktur - diagnostisk undersøgelse - voksne patienter

Mors på intermediær/intensivafdeling

Mundpleje til den voksne intensive patient

Organdonation - National guideline og tjekliste

Respiratorbehandling af voksne intensive patienter

Smertevurdering og –behandling af voksne intensivpatienter

Stomipleje i intensivt regi

Tryksårsscreening og revurdering i intensivt regi

VPAP-behandling på RIMA (S9 VPAP™ ST)

 

ERNÆRING

Ernæringsinstruks for patienter med mundhulecancer - Operationsforløb.

Parenteral ernæring

Refeeding syndrom - forebyggelse og behandling

 

HJERTESTOP

Hjertestopinstruks - Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet Nordjylland

 

INFEKTIONSHYGIEJNEN

Ampuller, hætteglas, sprøjter og kanyler (5.1.8)

Håndhygiejne (2.1)

Infektionshygiejniske forholdsregler ved brug af eksterne dræn (5.7)

Intravaskulære katetre (5.1)

Liste over sygdomme, som kræver isolation (4.1.1)

Urinvejsdrænage (5.5)

 

MEDICIN

Adrenalininhalation

Dosering af vægtberegnede positivt inotrope/vasoaktive lægemidler til voksne patienter

Hvem har lægemidlet

Infusion med Pantoprazol

I.v. medicinadministration – Cordarone®

Medicin til intubation i Opvågningen og RIMA

Perioperativ smertebehandling med Ketamin hos patienter i højdosis opioid behandling

Remifentanil (Ultiva®) - anvendelse i anæstesi og intensivt regi

 

RENGØRING

Rengøring og tjek af pladser i Opvågning Syd og RIMA

 

ABDOMINAL- KIRURGI (A-KIR)

Akut Højrisiko Abdominalkirurgi

A-kir. Hæmatemese og melaena – gastroskopi og koloskopi

A-Kir., Laparoskopiske abdominaloperationer

A-kir., observation af patient efter gastric bypass eller gastric banding eller gastric sleeve

A-kir., observation af patient efter laparoskopisk fundoplikation

A-kir., observation af patienter efter kolecystektomi

A-kir., observation af patienter efter ventrikelresektion

A-kir., observation af patienter efter Whipples operation

A-kir., Analfistel, analabsces, pilonidalcyste

Leverresektion

NanoKnife® (IRE) – forberedelse og anæstesi i A-anæstesi og observation i Opvågningsafsnittet

Nyrebiopsi

Radiofrekvensablation (RFA) i leveren

A-kir., Tarmresektion

MAMMA- OG PLASTIK KIRURGI

Mammakirurgi

Observation på opvågningsafsnittet efter plastikkirurgiske operationer

 

NEURO-KIRURGI (K-KIR)

K-kir., ACIF og hemifacetektomi

Hypofyseopererede i Opvågningen og NOTIA, AUH Syd

K-kir., laminektomi/hemilaminektomi

Neuroradiologisk interventionsbehandling, postoperative observationer og pleje i NOTIA

Stereotaktisk biopsi

Subduralt hæmatom/hygrom

 

ORTOPÆDKIRURGI (O-KIR)

Klumpfodsbørn

O-kir., amputation – crus og femur

O-kir., Colles’ fraktur – håndledsnære brud

O-kir., crusfrakturer – inklusiv Ilizarov

O-kir., finger- og håndkirurgi

O-kir., malleolfrakturer

O-kir., osteosyntese af subtrokantære, pertrokantære og collum femoris-frakturer

O-kir., proksimale humerusfrakturer

O-kir., Total knæalloplastik - TKA

Skoliose/kyfose

Spondylodese

O6

O-kir., O6, ACL-korsbåndsrekonstruktion

KARKIRURGI (V-KIR)

V-kir., carotisstenose

V-kir., Central operationer

V-kir., EVAR

V-kir., Perifer operationer (bypass + insitu)

 

THORAXKIRURGI (T-KIR)

T-kir., bronkoskopi - mediastinoskopi

Pneumonektomi

T-Kir. Torakotomi, torakoskopi

 

ØRE-NÆSE-HALS-KIRURGI (H-KIR)

Trakeostomitube - pleje og observation

ØNH, bagre tamponade ved epistaxis

ØNH, direkte laryngoskopi – med eventuel dilatation eller biopsi

ØNH, epiglottitis

ØNH, FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery)

ØNH, halscyste

ØNH, halsglandeldissektion

ØNH, implantater og knoglebygning

ØNH, kæbefraktur

ØNH, kæbekirurgi, mundhuleoperation

ØNH, mandibel- og maxillarisosteotomi

ØNH, mundhule-, læbe- og tungekirurgi

ØNH, næsefraktur/septumplastik/septo-rhinoplastik

ØNH, oesophagusdivertikel (Zenkers divertikel)

ØNH, orbita- og zygomafraktur

ØNH, parotidektomi

ØNH, polypper AV

ØNH, tonsillektomi

ØNH, tyreoidektomi, parathyreoidea, isthmus

ØNH, øreoperationer

ØNH, øsofagoskopi - dilatation

 

ØJENKIRURGI

Øjenoperationer - observation efter