Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overlevering af ortopædkirurgiske patienter (kontrol og OP) på tværs af ortopædkirurgiske matrikler

Beskrivelse

Denne instruks beskriver administrative arbejdsgange for interne overleveringer (på tværs af matrikler) af ortopædkirurgiske patienter.

 

Fælles på tværs af Ortopædkirurgien

Overlevering af patienter fra ét ortopædkirurgisk sengeafsnit til et andet ortopædkirurgisk sengeafsnit på ANDEN matrikel

Når en patient skal overflyttes fra en sengeafdeling til en anden sengeafdeling på en ANDEN matrikel og der er bemanding i sekretariatet, er det sekretæren i modtagende afdeling der foretager overflytningen/indlæggelsen af patienten.

 

Når der ikke er bemanding i sekretariatet, indlægger/overflytter modtagende plejepersonale selv patient.

 

Overlevering af patienter fra ortopædkirurgisk sengeafsnit til ambulatorium på eget eller anden ortopædkirurgisk matrikel

Hvis patienten efter endt udskrivelse skal komme til opfølgende ambulant kontrol i et ortopædkirurgisk ambulatorium på eget eller anden matrikel, skal der gives besked i form af oprettelse af en opgave til relevant ortopædkirurgisk team (team = FUNKTIONSROLLE)

 • • Opret opgaver

  • Obs. opret altid opgave til afdelingsklassifikationskode på 8. ciffer

  • Vælg derefter relevant funktionsrolle

  • For valg af korrekt afdelingsklassifikationskode og tilhørende funktionsrolle se skemaet nederst

 • • Marker relevante forløbsansvar og angiv ny forløbsmarkør (AFV01A7 – henvist til kontrol)

 

Overlevering af kontrolpatienter på tværs af ortopædkirurgiske ambulatorier

Hvis patientens næste ambulante kontrol skal varetages af en anden ortopædkirurgisk matrikel, skal der gives besked i form af oprettelse af en opgave til relevant ortopædkirurgisk team (team = FUNKTIONSROLLE)

 • • Opret opgaver

  • Obs. opret altid opgave til afdelingsklassifikationskode på 8. ciffer

  • Vælg derefter relevant funktionsrolle

  • For valg af korrekt afdelingsklassifikationskode og tilhørende funktionsrolle se skemaet nederst

Marker relevante forløbsansvar og angiv ny forløbsmarkør (AFV01A7 – henvist til kontrol)

 

Overlevering af patienter, der skal opereres på anden ortopædkirurgisk matrikel

Hvis patienten skal opereres på en anden ortopædkirurgisk matrikel, skal der gives besked i form af oprettelse af en opgave til relevant ortopædkirurgisk team (team = FUNKTIONSROLLE).

 • • Opret opgaver

  • Obs. opret altid opgave til afdelingsklassifikationskode på 8. ciffer

  • Vælg derefter relevant funktionsrolle

  • For valg af korrekt afdelingsklassifikationskode og tilhørende funktionsrolle se skemaet nederst

 • • Marker relevante forløbsansvar og angiv ny forløbsmarkør (AFV01E1 – henvist til behandling)

 

Overlevering af patienter, der skal ses til forundersøgelse på egen eller anden ortopædkirurgisk matrikel

Hvis patienten skal viderehenvises (fx efter et kontrolforløb) til forundersøgelse på egen eller anden ortopædkirurgisk matrikel, skal der oprettes en henvisning. Dette med henblik på lægevisitation af henvisningen

 • • Hvis notat ønskes anvendt som henvisning, højreklik på ”notat-dotten” i ”Plan og resultater”, vælg ”Henvisning”

 • • Angiv Afdeling = 800153V

 • • Udfyld relevante felter og ”Send”

 • • PAS - Henvisning (Huskeseddel)

 

Særligt ved overlevering af idræts-/artroskopipatienter

Hver torsdag kl. 08.15 afholdes artroskopivisitationsmøde via Teams med deltagelse af repræsentant for relevante klinikker med henblik på deling af kapacitetsoverblik og fordeling herefter. For de patienter, som herefter skal overleveres til en anden matrikel på grund af ventetid under 30 dage gælder:

 • • Patienter til forundersøgelse

  • På henvisningen redigeres ”Ventegruppe” til modtagende matrikel (fx Idrætssekr. ALB), hvorefter patient kan indkaldes

 • • Patienter til operation

  • Inden overlevering af operationspatient til anden matrikel SKAL der altid foreligge notat samt operatørsamtale

  • Der gives besked i form af oprettelse af en opgave til relevant ortopædkirurgisk team (team = FUNKTIONSROLLE)

   • Obs. opret altid opgave til afdelingsklassifikationskode på 8. ciffer

   • Vælg derefter relevant funktionsrolle

   • For valg af korrekt afdelingsklassifikationskode og tilhørende funktionsrolle se skemaet nederst

   • Marker relevante forløbsansvar og angiv forløbsmarkør (AFV01E1 – henvist til behandling)

  • Derudover kan der for overblikket skyld oprettes et notat om at patienten er overleveret til anden matrikel (standardtekst nr. 0101: ”Der er ledig operationskapacitet inden for 30 dage i xxxxxx. Der er sendt opgave angående indkaldelse”)

 

Læsning/håndtering af opgaver fra egen/anden ortopædkirurgisk matrikel

Opgaver i ”funktionsrolle”-postkassen tjekkes dagligt af sekretariaterne på de ortopædkirurgiske matrikler.

 • • Gå til organisatorisk kontekst – ”Afdelingsopgaver” + ”Mine opgaver” – opsætning: husk ✔ i relevant funktionsrolle i rullegardinet ”Funktionsindbakker tilvalgt”

 • • Når opgaven er håndteret, fjernes den fra opgavelisten ved at højreklikke og vælge ”Afslut opgave”

 

Ortopædkirurgiens funktionsroller/afdelingskoder

 

Aalborg (ALB) = 80015390:

ALBOALLO-SEKRETÆR

ALBOBØRNREKON-SEKRETÆR

ALBOFOD-SEKRETÆR

ALBOIDRÆT-SEKRETÆR

ALBORYG-SEKRETÆR

ALBOSÅR-SEKRETÆR

ALBOTRAUME-SEKRETÆR

ALBOTUMOR-SEKRETÆR

 

 

Hjørring (HJR) = 800153G0:

HJRORTOARTRO (skulder, hofte, knæ

HJRORTOOKA (hånd, fod, traume, tumor og skade)

HJRORTOSÅR

 

 

Farsø AMB. (FAR) = 800153P0:

FARALLO

FARHÅND

FARSKULDER

 

Farsø OP (FAR) = 80015341:

FAROPERATION

 


Thisted AMB. (THY) = 800153A1:

THYORTSEKR

 

Thisted dagkir. OP (THY) = 800153S2:

THYORTSEKR

 

 

Frederikshavn (FRH) = 800153I2:

FRHORTOPÆDKIRURGIEN

 

 

Målgruppe – modtagelse

Ortopædkirurgiens lægesekretærer

Link

Opret opgaver

KP - Opret opgave (Huskeseddel)

PAS - Henvisning (Huskeseddel)

Vejledning til registrering af flytning af patient og indlæggelse på en akut ambulant kontakt i NordEPJ (TILFØJET 22-04-2022)

Formål

At sikre sammenhængende og effektive patientforløb.