Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning til opfølgende ambulant kontrol efter skadestuebesøg og indlæggelse, Ortopædkirurgi Aalborg

Beskrivelse

Nedenstående arbejdsgange gør det ud for ”den grønne seddel” (Henvisning til Ortopædkirurgisk Ambulatorium, ASS), som per 20.12.2017 for O-sengeafsnits vedkommende og per 16.04.2018 for Skadestuens vedkommende ikke længere skal anvendes i forbindelse ”henvisning” til opfølgende ambulant kontrol i O-ambulatoriet.

 

Henvisning af patient fra Skadestuen til O-ambulatoriet

O-læger
Dikterer skadekort med en udførlig plan i MIRSK og placerer det i mappen ”
Skade m. rtg./O-henv.”, hvis patienten skal komme til opfølgende kontrol i O-ambulatoriet (Er beskrevet på lægens ”lommekort” – ”Sådan dikteres et skadekort”)

Skadestuesekretærer
Sender kopi af O-skadekort med henvisning til opfølgende kontrol i O-ambulatoriet (Dikteret under ”Skade m. rtg./O-henv.”) til meddelelsespostkasse i PAS – 8001539.

Receptionist i O-ambulatoriet
Tømmer meddelelsespostkassen 8001539 dagligt og giver skadekort videre til O-fællesvisitation, som foretager den videre fordeling til fagområder (Jf. link til højre i dette dokument –
”Tømning af meddelelsespostkasser, Ortopædkirurgi Aalborg)
I tilfælde af, at der modtages skadekort til anden afdeling i meddelelsespostkassen, kasseres disse efter aftale med ledende lægesekretær i Akutafdelingen.

 

Henvisning af patient fra O-sengeafsnit til O-ambulatoriet

Booking af tid ved skrivning af operationsnotat

 • • Skrivning af operationsnotat (procedurenotat) for eget fagområde:
  Der skal som udgangspunkt, hvis muligt og relevant, bookes (uden kontakt fordi indskrivning først bliver oprettet i forbindelse med udskrivelse af patienten) og sendes tid til opfølgende ambulant kontrol i henhold til behandlingsplanen
  .

 

 • • Skrivning af operationsnotat (procedurenotat) for et andet fagområde:

Operationsnotatet skal sendes til det pågældende fagområdes fællespostkasse i Outlook, hvis patienten skal komme til ambulant kontrol inden for en uges tid, så tiden kan blive booket (Uden kontakt) og sendt til patienten. (Jf. link til højre i dette dokument - ”Sådan sender du et notat i Clinical Suite til en fællespostkasse, Ortopædkirurgi Aalborg”)

 

Ortopædkirurgiens fællespostkassser

 

Fra indlæggelse til ambulant kontrol

Hver morgen afstemmes belægningen (PAS-liste I18) af op mod cybertavlen.

Hvis der på cybertavlen forekommer patienter, som ikke er på belægningen skal disse udredes og rettes til.

Hvis der på belægningen forekommer patienter, som ikke er på cybertavlen skal disse udredes og påføres cybertavlen (Print notat med begrundelse for indlæggelse og læg dette sammen med belægningen til afsnitssygeplejerske). Herunder afslutter og lukker man de patienter, som er udskrevet og hvor der forefindes udskrivelsesnotat. I samme omfang sættes et lille mærke + angivelse af fagområde ud for de patienter, som bliver udskrevet til ambulant opfølgning.

 

Herefter udskrives patienter ud fra epikriselisten (PAS-liste I10)

Dette efter samme procedure som ovenstående, så der afsluttes og lukkes hvor der forefindes udskrivelsesnotat. Findes dette ikke tages kontakt til sidste stuegangsgående O-læge mhp. at få dikteret udskrivelsesnotat. Også her sættes et lille mærke + angivelse af fagområde ud for dem, der udskrives til til ambulant opfølgning.

 

Der sendes mail til alle fagområdepostkasser med de CPR-numre, der på listerne har fået et lille mærke. Husk at angive fagområde.
 

Således skal der i fagområderne følges op på den enkelte patient og tages stilling til:

 • om der allerede ligger en skyggebooking (booking uden kontakt), der skal kobles sammen med indskrivning oprettet af sengeafsnitssekretærer (Jf. link til højre i dette dokument – ”Kobling af skyggebooking og kontakt i PAS, Ortopædkirurgi Aalborg”)

 • om der skal bookes en tid til patienten

 • om der skal laves en fremdatering mhp. indkaldelse, når vagtplan foreligger
   

Ved udskrivelse (I PAS) af patient, som skal fortsætte i et ambulant forløb, skal sengeafsnitssekretærer oprette ambulant indskrivning.

 

Målgruppe – modtagelse

Lægesekretærer, Ortopædkirurgi Aalborg og Skadestue, O-forvagter.

 

Formål

At sikre en administrativ hurtig overlevering fra Skadestue/O-sengeafsnit til O-ambulatorium, således at patienterne i langt større omfang modtager indkaldelsesbrev i god tid inden det ambulante besøg.