Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overlevering af ortopædkirurgiske patienter (kontrol og OP) på tværs af ortopædkirurgiske matrikler

 

 

Beskrivelse

Denne instruks beskriver administrative arbejdsgange for interne overleveringer (på tværs af matrikler) af ortopædkirurgiske patienter.

 

Fælles på tværs af Ortopædkirurgien

Overlevering af patienter fra ét ortopædkirurgisk sengeafsnit til et andet ortopædkirurgisk sengeafsnit

Arbejdsgangen tages op på et registreringsmøde på tværs af Ortopædkirurgien (02.07.19/ls)

Overlevering af patienter fra ortopædkirurgisk sengeafsnit til ambulatorium på anden ortopædkirurgisk matrikel

Hvis patienten efter endt udskrivelse skal komme til opfølgende ambulant kontrol i et ortopædkirurgisk ambulatorium på en anden matrikel, skal der gives besked i form af en mail med CPR-nr. til relevant ortopædkirurgisk fællespostkasse (se mailadresser herunder).

 

Ved udskrivelse (I PAS) af patient, som skal fortsætte i en ambulant kontakt på en anden ortopædkirurgisk matrikel, skal sengeafsnitssekretær oprette en ambulant indskrivning på modtagende matrikel.

Overlevering af kontrolpatienter på tværs af ortopædkirurgiske ambulatorier

Hvis patientens næste ambulante kontrol skal varetages af en anden ortopædkirurgisk matrikel, skal der gives besked i form af en mail med CPR-nr. til relevant ortopædkirurgisk fællespostkasse (se mailadresser herunder).

 

Ved afslutning (I PAS) af den ambulante kontakt, skal sekretær oprette en ambulant indskrivning på modtagende matrikel.

Overlevering af patienter, der skal opereres på anden ortopædkirurgisk matrikel

Hvis patienten skal opereres på en anden ortopædkirurgisk matrikel, skal der gives besked i form af en mail med CPR-nr. til relevant ortopædkirurgisk fællespostkasse (se mailadresser herunder)

 

Ved afslutning (I PAS) af den ambulante kontakt, skal der oprettes et HVF på den matrikel, hvor patienten skal opereres.

Ortopædkirurgiens fællespostkassser

  • • ortoboern@rn.dk (Postkasse – ortobørn) = Børn og Rekonstruktion Aalborg

  • • ortofod@rn.dk (Postkasse – ortofod) = Fodområdet Aalborg

  • • ortohofte@rn.dk (Postkasse – ortohofte) = Alloplastik (hofter + alloknæ) + Tumor Aalborg

  • • ortosaar@rn.dk (Postkasse – ortosaar) = Sårområdet Aalborg

  • • ortotraume@rn.dk (Postkasse – ortotraume) = Traumeområdet Aalborg

  • • o-ryg@rn.dk (O-rygkirurgi) = Rygområdet Aalborg

  • • artroskopi@rn.dk (Artroskopi-afdeling O) = Idrætsklinikken Aalborg
   ___________________________________________________________________

  • • ortofarsoe@rn.dk (Ortopædkirurgien – Farsø) – Notér fagområde i emnefelt

  • • ortohjoerring@rn.dk (Ortopædkirurgien – Hjørring) – Notér fagområde i emnefelt

  • • ortofrederikshavn@rn.dk (Ortopædkirurgien – Fr.havn) - Notér fagområde i emnefelt

  • • ortothisted@rn.dk (Ortopædkirurgien – Thisted) – Notér fagområde i emnefelt

 

 

Aalborg

Overlevering af kontrolpatienter fra Sengeafsnit O1/O2 til Ortopædkirurgisk Ambulatorium Aalborg

Booking af tid ved skrivning af operationsnotat

 • • Skrivning af operationsnotat (procedurenotat) for eget fagområde:
  Der skal som udgangspunkt, hvis muligt og relevant, bookes (uden kontakt fordi indskrivning først bliver oprettet i forbindelse med udskrivelse af patienten) og sendes tid til opfølgende ambulant kontrol i henhold til behandlingsplanen
  .

 

 • • Skrivning af operationsnotat (procedurenotat) for et andet fagområde:

Operationsnotatet skal sendes til det pågældende fagområdes fællespostkasse i Outlook, hvis patienten skal komme til ambulant kontrol inden for en uges tid, så tiden kan blive booket (Uden kontakt) og sendt til patienten. (Jf. link til højre i dette dokument - ”Sådan sender du et notat i Clinical Suite til en fællespostkasse, Ortopædkirurgi Aalborg”)

Arbejdsgang ved udskrivelse fra Sengeafsnit O1/O2

Hver morgen afstemmes belægningen (PAS-liste I18) af op mod cybertavlen.

Hvis der på cybertavlen forekommer patienter, som ikke er på belægningen skal disse udredes og rettes til.

Hvis der på belægningen forekommer patienter, som ikke er på cybertavlen skal disse udredes og påføres cybertavlen (Print notat med begrundelse for indlæggelse og læg dette sammen med belægningen til afsnitssygeplejerske). Herunder afslutter og lukker man de patienter, som er udskrevet og hvor der forefindes udskrivelsesnotat. I samme omgang sættes et lille mærke + angivelse af fagområde ud for de patienter, som bliver udskrevet til ambulant opfølgning.

 

Herefter udskrives patienter ud fra epikriselisten (PAS-liste I10)

Dette efter samme procedure som ovenstående, så der afsluttes og lukkes hvor der forefindes udskrivelsesnotat. Findes dette ikke tages kontakt til sidste stuegangsgående O-læge mhp. at få dikteret udskrivelsesnotat. Også her sættes et lille mærke + angivelse af fagområde ud for dem, der udskrives til til ambulant opfølgning.

 

Der sendes mail til alle fagområdepostkasser (se ovenfor) med de CPR-numre, der på listerne har fået et lille mærke. Husk at angive fagområde.
 

Således skal der i fagområderne følges op på den enkelte patient og tages stilling til:

 • om der allerede ligger en skyggebooking (booking uden kontakt), der skal kobles sammen med indskrivning oprettet af sengeafsnitssekretærer (Jf. link til højre i dette dokument – ”Kobling af skyggebooking og kontakt i PAS, Ortopædkirurgi Aalborg”)

 • om der skal bookes en tid til patienten

 • om der skal laves en fremdatering mhp. indkaldelse, når vagtplan foreligger
   

Ved udskrivelse (I PAS) af patient, som skal fortsætte i en ambulant kontakt, skal sengeafsnitssekretær oprette ambulant indskrivning.

 

 

Målgruppe – modtagelse

Ortopædkirurgiens lægesekretærer

 

Formål

At sikre sammenhængende og effektive patientforløb.