Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overlevering af ortopædkirurgiske patienter (kontrol og OP) på tværs af ortopædkirurgiske matrikler

 

 

Beskrivelse

Denne instruks beskriver administrative arbejdsgange for interne overleveringer (på tværs af matrikler) af ortopædkirurgiske patienter.

 

Fælles på tværs af Ortopædkirurgien

Overlevering af patienter fra ét ortopædkirurgisk sengeafsnit til et andet ortopædkirurgisk sengeafsnit

Når en patient skal overflyttes fra en sengeafdeling, hvor der er bemanding i sekretariatet, får sekretæren besked fra sygeplejersken på afdelingen om dette. Sekretæren overflytter patienten i PAS: IN,UDS (patienten udskrives når patienten forlader afdelingen, og indlægges når patienten ankommer til modtagende afdeling (der skønnes om tidspunktet), herunder også den korrekte forløbslabel.

 

Når der ikke er bemanding i sekretariatet, kan plejepersonalet selv udskrive og overflytte patienter, dette i henhold til lommekortet ”udskrivelser og overflytninger”:

K:\AUH-ORTO-Faelles\Klinik Aalborg\Faellessekretariat\sekretariatet 5. sal\Arbejdsgangsbeskrivelser

 

Overlevering af patienter fra ortopædkirurgisk sengeafsnit til ambulatorium på anden ortopædkirurgisk matrikel

Hvis patienten efter endt udskrivelse skal komme til opfølgende ambulant kontrol i et ortopædkirurgisk ambulatorium på en anden matrikel, skal der gives besked i form af oprettelse af en meddelelsesopgave via opgavelisten til relevant ortopædkirurgisk team (se teams og vejledning til at sende meddelelsesopgaver fra Clinical Suite på tværs af ortopædkirurgiske matrikler herunder).

 

Ved udskrivelse (I PAS) af patient, som skal fortsætte i en ambulant kontakt på en anden ortopædkirurgisk matrikel, skal sengeafsnitssekretær oprette en ambulant indskrivning på modtagende matrikel.

 

Overlevering af kontrolpatienter på tværs af ortopædkirurgiske ambulatorier

Hvis patientens næste ambulante kontrol skal varetages af en anden ortopædkirurgisk matrikel, skal der gives besked i form af oprettelse af en meddelelsesopgave via opgavelisten til relevant ortopædkirurgisk team (se teams og vejledning til at sende meddelelsesopgaver fra Clinical Suite på tværs af ortopædkirurgiske matrikler herunder).

 

Ved afslutning (I PAS) af den ambulante kontakt, skal sekretær oprette en ambulant indskrivning på modtagende matrikel.

 

Overlevering af patienter, der skal opereres på anden ortopædkirurgisk matrikel

Hvis patienten skal opereres på en anden ortopædkirurgisk matrikel, skal der gives besked i form af oprettelse af en meddelelsesopgave via opgavelisten til relevant ortopædkirurgisk team (se teams og vejledning til at sende meddelelsesopgaver fra Clinical Suite på tværs af ortopædkirurgiske matrikler herunder).

 

Ved afslutning (I PAS) af den ambulante kontakt, skal der oprettes et HVF på den matrikel, hvor patienten skal opereres.

 

Overlevering af patienter, der skal ses til forundersøgelse på anden ortopædkirurgisk matrikel

Hvis patienten skal viderehenvises (fx efter et kontrolforløb) til forundersøgelse på en anden ortopædkirurgisk matrikel, skal der oprettes en intern henvisning i WebPas. Dette med henblik på lægevisitation af henvisningen på den nye matrikel.

 

Overlevering af skadestuepatienter fra Farsø Skadestue til ambulatorium på anden ortopædkirurgisk matrikel

 • • Orto-sekretariatet i Farsø stiler efter at afskrive skadenotater indenfor 1 døgn

 • • Orto-sekretariatet i Farsø opretter en meddelelsesopgave i Clinical Suite og sender til relevante team      

 • • Derudover opretter orto-sekretær i Farsø et HVF-forløb i PAS

 

Afsendelse af meddelelsesopgaver fra Clinical Suite til anden ortopædkirurgisk matrikel

Hver dag tjekkes meddelelsesopgaverne i Clinical Suite af sekretariaterne på de ortopædkirurgiske matrikler.

Det er vigtigt, at opsætningen opgavetype på opgavelisten står til ”Alle”, således både svar og meddelelsesopgaver fremgår af listen

Billede 15

 

Fase

Forklaring

Tast/navigation

1.

Vælg patient

 

Vælg/fremsøg patient i
Clinical Suite
Genvejstast F7

 

Ved tilsyn vælg nødadgang (Skift+F6)

 

Billede 13

2.

Vælg relevant kontakt

Klik på det grønne flueben ud for den relevante kontakt

Tjek at der vises korrekt kontakt i øverste højre hjørne

 

Ved tilsyn vælg tilsynsafdeling

 

 

Billede 11

Billede 12

 

 

 

 

3.
Vælg opgavelisten

Klik på ikonet opgavelisten i øverste bjælke
Genvejstast CTRL + T

 

Billede 10

4.

Vælg meddelelsesopgave

Klik på fanen
”Meddelelsesopgaver”

 

 

 

Klik på fanen ”Funktioner” i nederste højre hjørne

Og klik på ”Opret Meddelelsesopgave”

 

Billede 9

Billede 8

5.
Beskriv
opgaven

 

I feltet Beskrivelse, skrives besked til sekretariatet.


I feltet
Prioritet kan man vælge mellem normal, haster eller akut. Starter altid op med normal.

 

Billede 7

 

6.

Vælg det korrekte team

Vælg det Team, der skal modtage beskeden, søg på luppen
 

Der kan søges på afdelingernes navn
Eksempel:
Skriv
FAR og alle teams i Farsø fremkommer.

Se nederst i vejledningen en oversigt over matriklernes
teams, der bliver tjekket af sekretærer

 

Billede 6

 

 

Billede 5

7.

Enhed

Angiv din Enhed fx 800153P

 

 

 

 

 

Billede 4

8.

Meddelelsen

Herefter vises meddelelsen på opgavelisten

Billede 3

Billede 2

 

9.

Udført

Når opgaven er udført vælg ”funktioner” og ”Marker som udført”

 

 

 

Billede 1

Ortopædkirurgiens teams

Aalborg (ALB):

ALBOALLO

ALBOBØRNREKON

ALBOFOD

ALBOIDRÆT

ALBORYG

ALBOSÅR

ALBOTRAUME

ALBOTUMOR

ALBOORTOSENG


Frederikshavn (FRH):

FRHORTOPÆDKIRURGIEN

Farsø (FAR):

FARALLO

FARHÅND

FARSKULDER

FAROPERATION


Hjørring (HJR):

HJRORTOARTRO (skulder, hofte og knæ)

HJRORTOOKA (hånd, fod, traume, tumor og skade)

HJRORTOSÅR

 

Thisted (THY):

THYORTSEKR

Aalborg

Overlevering af kontrolpatienter fra Sengeafsnit O1/O2 til Ortopædkirurgisk Ambulatorium Aalborg

Booking af tid ved skrivning af operationsnotat

 • • Skrivning af operationsnotat (procedurenotat) for eget fagområde:
  Der skal som udgangspunkt, hvis muligt og relevant, bookes (uden kontakt fordi indskrivning først bliver oprettet i forbindelse med udskrivelse af patienten) og sendes tid til opfølgende ambulant kontrol i henhold til behandlingsplanen
  .

 

 • • Skrivning af operationsnotat (procedurenotat) for et andet fagområde:

Hvis patienten skal komme til ambulant kontrol inden for en uges tid, skal der oprettes en meddelelsesopgave via opgavelisten med til relevant ortopædkirurgisk team (se teams og vejledning til at sende meddelelsesopgaver fra Clinical ovenfor).

 

Arbejdsgang ved udskrivelse fra Sengeafsnit O1/O2

Hver morgen afstemmes belægningen (PAS-liste I18) af op mod Cetreatavlen.

Hvis der på Cetreatavlen forekommer patienter, som ikke er på belægningen, skal disse udredes og rettes til.

Hvis der på belægningen forekommer patienter, som ikke er på Cetreatavlen skal disse udredes. Der gives besked til koordinerende sygeplejerske om disse patienter med henblik på udredning/afklaring og tilbagemelding.

 

Ved udskrivelse (I PAS) af patient, som skal fortsætte i en ambulant kontakt, skal sengeafsnitssekretær oprette ambulant indskrivning og der skal oprettes en meddelelsesopgave via opgavelisten til relevant ortopædkirurgisk team (se teams og vejledning til at sende meddelelsesopgaver fra Clinical ovenfor).

 

Hvis patienten overgår til videre behandling på anden ortopædkirurgisk afdeling, og således først opstarter det ambulante forløb herefter, skal der ikke oprettes indskrivning. Det er således den udskrivende afdeling, der skal lave indskrivningen.

 

Herefter afsluttes patienter fra epikriselisten (PAS-liste I10)

De der afsluttes, lukkes hvor der forefindes epikrise.

Findes der ikke epikrise tages kontakt til sidste stuegangsgående O-læge med henblik på at få dikteret denne.

 

Således skal der i fagområderne følges op på den enkelte patient og tages stilling til:

 • om der allerede ligger en skyggebooking (booking uden kontakt), der skal kobles sammen med indskrivning oprettet af sengeafsnitssekretærer (Jfr. PRI-instruks Kobling af skyggebooking og kontakt i PAS, Ortopædkirurgi Aalborg)

 • om der skal bookes en tid til patienten

 • om patienten skal sættes på huskeliste/laves en fremdatering/ mhp. indkaldelse, når vagtplan foreligger

 

Målgruppe – modtagelse

Ortopædkirurgiens lægesekretærer

 

Formål

At sikre sammenhængende og effektive patientforløb.