Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fødeepidural - Epidural analgesi til vaginal fødsel

Indikation

Stilles af obstetrisk læge/jordemoder.
Denne kontakter vagthavende på anæstesiafdelingen (41113 i vagttid og 41080 i dagtid).
Inden anæstesilæge kaldes, informeres den fødende om mulighed for bivirkninger (paræstesier/spinalt anslag/hovedpine)

Kontraindikationer

Koagulopati (TBS < 80.000 eller abnorm APTT eller PP/INR), AK-behandling.

 

Anlæggelse af epiduralkateter

Velfungerende drop med Ringer/NaCl 0,9 %.

Blodtryk, puls og respirationsfrekvens måles og noteres i EPJ.

Epiduralkateter anlægges på vanlig vis siddende eller i venstre sideleje.

Altid midtlinjeteknik. Testes med Lidokain 2 % 2,5 ml.

 

Monitorering

Respiration hvert 5. minut i 20 minutter efter loadingdosis. Den fødende holder sengen i denne tid, og kan herefter være oppegående i udvidelsesfasen, herunder måles blodtryk og puls hver time(og ved behov).

Bivirkninger, komplikationer

Behandling

Blodtryksfald

Efedrin 5-10 mg i.v., NaCl, Sideleje, O2

Respirationsdepression

Narcanti 0,8 mg i.v.

Durapunktur, postspinal hovedpine

Rigelig væskeindgift, Paracetamol, fladt sengeleje, evt. blood-patch

Neurologiske komplikationer

Kald anæstesilæge (41113)

Hudkløe (Sufentanil-bivirkning)

Evt stoppe indgift ved svære gener

Temperaturforhøjelse (let)

Afklare om der er mistanke om infektion/fødselskomplikation

Uventet høj blok

Kald anæstesilæge (41113)

 

Dokumentation

Foretages i EPJ: Aktivitet; anlæggelse af epiduralkateter BABZ00.

 

Postoperativ smertebehandling

Efter indgrebet gives (efter vurdering af patient størrelse og tilstand) 2,5-(5)ml = 1-(2)mg epidural-morfin 0,4mg/m l, som postoperativ smertebehandling, inden patienten køres til opvågningen.

I opvågningen kan ovenstående suppleres med ropivacain 2,5 mg/ml 5-10 ml i epiduralkateteret. Epidural kateteret lukkes og fixeres, og kan på sengeafsnittet fjernes efter 6 timer (næste morgen) hvis patienten er smertedækket på vanlig tablet behandling.

Hvis der er indikation for særlig smertelindring post partum kan epidural-kateteret anvendes med fødeepiduralblandingen eller vanlig postoperativ epiduralblanding. Opstartes på opvågningsafsnittet med Baxter PCA elastomerisk pumpe og fortsætter på sengeafsnittet til næste morgen.