Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forløbsbeskrivelse af patientforløbet for øreoperation

Beskrivelse

Billede 1

 

 

 

Før kontakt

Patienten er ikke fysisk tilstede på hospitalet. Fokus er på alle de handlinger, der foregår inden.

 

 

Kerneydelser

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Henvisning / Visitation

 • • Henvisning fra edifact

 

Egen læge/egen otolog/ ØNH-læge

Koordinering

 

 

ØNH-læge/ØNH-sekretær

 

 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

Patienten har ansvar for at møde op til pågældende tidspunkt og medbringe medsendte oplysningskema udfyldt.

 

 

Patient/pårørende

Patientinformation

Indkaldelse til forundersøgelse.

 • Husk når du skal til forundersøgelse

 • Patientrettigheder, Dine helbredsoplysninger, Kørsel til og fra sygehuset. (PDF)

 • Bilag nr. IND-BE-8001229-Ø1B1 (Hvis der er behandlingsgaranti indenfor 30 dage).

 • Bilag nr. IND-BE-8001229-Ø1B2 (Behandling over 30 dage).

 • Oplysningsskema til patienten

 

Egen læge/egen otolog/sekretær.

 

 

 

 

 

 

 

 

Første kontakt

Patientens første fysiske kontakt med ØNH-ambulatoriet.. Alt hvad der sker inden patienten påbegynder behandlingen eller bliver opereret.

 

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Modtagelse / dokumentation

 

 

 • • Sygeplejersken klargører ambulatoriestuen.

 

 

 

Patient /

 

Sygeplejerske / Læge

Observation

 

Ajourføring og registrering i forhold til oplysningsskema i EPJ

 • • Hørelse – skal der tages hensyn

 • • Samarbejdsevner ved fx oprensning/sugning i øre

 

 

Læge/

Sygeplejerske

Diagnostiske undersøgelser

 

Læge /

Audiolog / Sygeplejerske

Vurdering

 

 

Læge

Koordinering

 

 

 • • Indenfor hvilken tidsramme skal patienten opereres?

 • • Hvem kan være operatør, stillingtagen til NHH/DASY

 • • Operationstype, sideangivelse, knivtid, retroaurikulært eller gennem tragt, evt. rasering, evt. laser.

 • • Sygeplejersken kontakter koordinatoren for at finde en operationstid til patienten.

 • • Sygeplejersken koordinere i samråd med lægen evt. blodprøver/EKG

 

Efter patienten har forladt stuen:

 

 

Læge/spl.

Behandling og pleje

 

 

 

 

 

Læge/spl.

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 • • Patient og pårørende medinddrages i beslutningen om en eventuel operation. Vi kommer med en vurdering og evt. anbefaling, men beslutningen er helt og holden patientens egen.

 • • Lægen sikrer sig Informeret samtykke til behandling

 

 

Læge/patient/pårørende/spl.

 

Behandling/undersøgelse

Her beskrives i forhold til ydelse, tid og sted. Patienten er indlagt eller behandles udelukkende i ambulant regi.

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

 

Ansvarlig

 

Modtagelse / dokumentation

 

Indlæggelsesdagen:

 • • Sekretær og sygeplejerske (aftenvagt) i DASY orienterer sig i journal mhp. evt. koordinering af TED-strømper, indikation for rasering, samt. evt. koodinering af blodprøver.

Modtagelse og præoperativ klargøring:

 

 

DASY Sekr / DASY Spl.

 

 

 

 

 

 

 

DASY spl.

 

 

 

 

 

Narkoselæge

 

 

Kirurg

Behandling, pleje og

rehabilitering

 

Klargøring af operationsstue:

Anæstesi ved operation:

 

Operation:

 • • Lægen udfører øreoperation.

 • • Sikker kirurgi udføres: Sikker kirurgi

Afsending af prøver:

Vær opmærksom på Rettidig reaktion på prøvesvar

Opvågning:

Basisobservationer af patienter Opvågningsafsnittet

 

Modtagelse af patient på Dagafsnit DASY efter operation og opvågning:

 • • Mundtlig rapport fra opvågningssygeplejerske, der informerer om operations- og opvågnings-forløbet. Dokumentation i Clinical Suite

 • • Patient tilses umiddelbart efter ankomsten til sengeafdelingen.

 • • Modtagelse af ØNH-patienter i dagkirurgisk afsnit efter operation

 • • Såfremt patienten har fået indopereret implantat ifm. operationen udleverer personale på DASY implantatkort inden patienten udskrives.

 

 

 

 

Rengøring

 

OP-personale (læge/spl.)

 

OP team

 

 

 

 

Anæstesien

 

 

 

Kirurg / Spl

 

 

 

 

 

OP-spl

 

 

OPV-spl.

 

DASY-apl.

OPV-spl.

 

DASY-spl.

Koordinering

 

 

 

 

 • • Sygeplejersken registrerer i Bookplan, når patienten er op-klar

 • • OP-sygeplejerske registrer i Bookplan, når portør er bestilt

 • • OP-team aftaler med operatør, hvornår han/hun skal have præ-samtale med patient/pårørende. Derefter kan patienten komme på OP-stuen.

 • • Sikker kirurgi gennemført inden patienten vækkes.

 • • Efter endt operation flyttes patienten til opvågningen.

 • • Patient overflyttes efter endt opvågning med portør til DASY.

 

DASY-spl.

 

Kirurg

 

OP-team

Opvågningen

 

 

Portørteamet

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Operatør har samtale med patient og evt. pårørende inden operationen, hvor det sikres, at patienten er indforstået med det forestående indgreb og forventet behandlingsplan.

politik for inddragelse af patienter og pårørende...

 

Kirurg / patient og evt. pårørende

 

Udskrivelse/Afslutning

Ydelser når patienten udskrives / overgår til andet regi

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Koordinering / dokumentation

 

 

 

 

 

DASY spl. / Læge

Forebyggelse

Postoperativ information iht. vejledninger.

DASY

Plan for kontrol /efterbehandling/ rehabilitering

 

 

 

 

 • • Patienten medgives kontroltid til mechefjernelse 1-3 uger efter operationen, samt informeres om 3 mdrs kontrol (inkl. AU) og årskontrol (inkl. AU).

  • Sekretær booker tid.

  • DASY informerer om tidspunkt/e-brev

 

Sekretær

 

DASY

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 • • Patient og pårørende informeres om hvilke symptomer de skal være opmærksomme på i de første 1-3 uger efter operationen.

 • • Anbefalet aktivitetsniveau og forventet sygemelding.

DASY-spl. / Læge

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol/Efterbehandling/Rehabilitering

Her beskrives i forhold til ydelser, tid og sted. – Patienter er i ambulant regi.

 

Kerneydelse

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

 

Modtagelse / dokumentation

 

 

 

Generelt ved ørekontrol:

 

 • • Sekretærer forbereder journal og sikrer sig at relevante dokumenter er klar, fx tidligere audiometri.

 • • Læge og sygeplejerske orienterer sig i EPJ samt bilagsmappen.

 • • Sygeplejersken klargører ambulatoriestuen.

 • • På ambulatoriestuen identificeres patienten i form af fulde navn og cprnr. ved læge og sygeplejerske Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

 • • 1-3 uger efter operation fjernes meche i øregangen samt evt. suturer ved tragus og evt. retroaurikulær cicatrice observeres.

 • • Patienten informeres om postoperative forholdsregler.

 

Ved 3 mdrs kontrol og årskontrol:

 • • Audiometri og vurdering.

Læge/spl./ sekretær

 

 

 

 

 

Læge/spl

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiolog

Behandling, pleje og rehabilitering

 

Evt. Histologisvar. Rettidig reaktion på prøvesvar

 

 

Læge

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 • • Patienten informeres om tid til 3mdrs kontrol og årskontrol

 

Læge/spl/sekr.

Afslutning

 

 

 • • Efter årskontrol afsluttes patienten som standard i vores regi og overgår evt. til kontrol hos egen otolog.

 

 

Læge

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der kommer i ØNH med henblik på øreoperation