Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forløbsbeskrivelse for patienter til øreoperation

 

 

Beskrivelse

Billede 1

  

 

 

Før kontakt

Patienten er ikke fysisk tilstede på hospitalet. Fokus er på alle de handlinger, der foregår inden. 

 

 

Kerneydelser 

 

Aktivitet 

 

Ansvarlig 

Henvisning / Visitation 

 • • Henvisning fra edifact  oftest henvises fra egen otolog

 

Egen læge/egen otolog/ ØNH-læge 

Koordinering 

 

 

ØNH-læge/ØNH-sekretær 

 

 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere 

 

Patienten har ansvar for at møde op til pågældende tidspunkt og medbringe medsendte oplysningsskema udfyldt.  

 

 

Patient/pårørende 

Patientinformation 

Indkaldelse til forundersøgelse.  

 • • Husk når du skal til forundersøgelse  

 • • Patientrettigheder, Dine helbredsoplysninger, Kørsel til og fra sygehuset. (PDF) 

 • • Bilag nr. IND-BE-8001229-Ø1B1 (Hvis der er behandlingsgaranti indenfor 30 dage).  

 • • Bilag nr. IND-BE-8001229-Ø1B2 (Behandling over 30 dage). 

 • • Oplysningsskema til patienten 

 

Egen læge/egen otolog/sekretær.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Første kontakt (forundersøgelse)

Patientens første fysiske kontakt med ØNH-ambulatoriet.. Alt hvad der sker inden patienten påbegynder behandlingen eller bliver opereret. 

 

 

Kerneydelser 

 

 

Aktivitet 

 

Ansvarlig 

Modtagelse / dokumentation 

 

 

 

 

Patient / 

 

Sygeplejerske / Læge 

Observation 

 

Ajourføring og registrering i forhold til oplysningsskema i EPJ 

 • • Hørelse – skal der tages hensyn 

 • • Samarbejdsevner ved fx oprensning/sugning i øre 

 

 

Læge/  

Sygeplejerske 

Diagnostiske undersøgelser 

 

 

Læge / 

Audiolog / Sygeplejerske 

Vurdering 

 

 

Læge  

Koordinering 

 

 

 • • Indenfor hvilken tidsramme skal patienten opereres? 

 • • Hvem kan være operatør, stillingtagen til NHH/dagkir. 

 • • Operationstype, sideangivelse, knivtid, retroaurikulært eller gennem tragt, evt. rasering, evt. laser. 

 • • Sygeplejersken kontakter sekretær for at finde en operationstid til patienten. 

 • • Sygeplejersken koordinerer i samråd med lægen evt. blodprøver/EKG 

 

Efter patienten har forladt stuen: 

 

 

Læge/spl.  

Behandling og pleje 

 

 

Udlevering af skriftlig materiale:  

 

 • • Sygeplejersken gennemgår skriftligt materiale med patienten og sikrer sig, at patienten har forstået informationen. Desuden informeres patienten om efterfølgende tilsendte brev med operationstidspunkt i e-boks og klokkeslæt sendes per sms dagen før. 

 • • Måling af BT  

 • • Evt. mål til TED-strømper på baggrund af BMI, komorbiditet etc. 

 • • Evt. information omkring blodprøver og pausering af blodfortyndende medicin / koordinering af evt. bridging. 

 • • Sygeplejersken udfører KRAM screening af patienten og behov for evt. henvisning til Sund Info: 

 • • Sygeplejersken udfører MRSA/CPO screening af patienten og poder evt. patienten.  

 • •  Sygeplejersken informerer om fasteregler, journal lægges til narkosen og pt. bookes til anæstesitilsyn

 

Læge/spl.  

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere 

 

 • • Patient og pårørende medinddrages i beslutningen om en eventuel operation. Vi kommer med en vurdering og evt. anbefaling, men beslutningen er helt patientens egen. 

 • • Lægen sikrer sig Informeret samtykke til behandling 

 

Læge/patient/pårørende/spl. 

 

Behandling/operation

Her beskrives i forhold til ydelse, tid og sted. Patienten er indlagt eller behandles udelukkende i ambulant regi. 

 

Kerneydelser 

 

 

Aktivitet 

 

 

Ansvarlig 

 

Modtagelse / dokumentation 

  

OP dagen: 

 • • Sygeplejerske i Opvågningen orienterer sig i journal mhp. evt. koordinering af TED-strømper, indikation for rasering, samt. evt. koordinering af blodprøver. 

 

Modtagelse og præoperativ klargøring: 

 

 

Opv. spl. 

 

 

 

 Opv. spl. 

 

 

 

 

 

 Narkoselæge 

 

 

Kirurg 

Behandling, pleje og  

rehabilitering 

 

Klargøring af operationsstue: 

 • • Operationsstuen klargøres efter: Klargøring og rengøring af operationsstue 

 • • Patienten modtages på operationsgangen  

 • • Sikker kirurgi udføres: Sikker kirurgi (se bilag: lommekort for sikker kirurgi, ØNH) 

 • • Patienten lejres jævnfør bilag til øreoperationer.   

 

Anæstesi ved operation: 

 

Operation: 

 • • Lægen udfører øreoperation. 

 • • Sikker kirurgi udføres: Sikker kirurgi 

 

Afsending af prøver:  

Vær opmærksom på Rettidig reaktion på prøvesvar 

  

Opvågning: 

Basisobservationer af patienter Opvågningsafsnittet  

 

Modtagelse af patient i Opvågningen efter operation: 

 • • Mundtlig rapport fra narkosesygeplejerske, der informerer om operations- og opvågnings-forløbet. Dokumentation i EPJ. 

 • • Modtagelse af ØNH-patienter i dagkirurgisk afsnit efter operation 

 • • Såfremt patienten har fået indopereret implantat ifm. operationen, dokumenterer gulvspl. dette i EPJ og kirurg udleverer implantatpas til patienten ifm. postop. samtale. 

 

 

 

 

Rengøring 

 

OP-personale (læge/spl.) 

 

OP team 

 

 

 

 

Anæstesien 

 

 

 

Kirurg / Spl 

 

 

 

 

OP-spl 

 

 

 

OPV-spl. 

 

 

Koordinering 

 

 

 

 

 • • Opv.-sygeplejersken registrerer i Bookplan, når patienten er op-klar 

 • • OP-team aftaler med operatør, hvornår han/hun skal have præ-samtale med patient/pårørende. Derefter kan patienten komme på OP-stuen. 

 • • Sikker kirurgi gennemført inden patienten vækkes. 

 • • Efter endt operation flyttes patienten til opvågningen, hvorfra patienten udskrives. 

Opv.spl. 

Kirurg 

 

OP-team 

Opvågningen  

  

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere 

 

 

Operatør har samtale med patient og evt. pårørende inden operationen, hvor det sikres, at patienten er indforstået med det forestående indgreb og forventet behandlingsplan. 

politik for inddragelse af patienter og pårørende... 

 

Kirurg / patient og evt. pårørende 

 

                               

Udskrivelse/Afslutning

                            Ydelser når patienten udskrives / overgår til andet regi 

 

Kerneydelser 

 

 

Aktivitet 

 

Ansvarlig 

Koordinering / dokumentation 

 

 

 

 

 

Opv. spl. / Læge 

Forebyggelse 

Postoperativ information iht. vejledninger. 

Opv. spl. 

Plan for kontrol /efterbehandling/ rehabilitering 

 

 

 

 

 • • Patienten medgives kontroltid til mechefjernelse 1-3 uger efter operationen, samt informeres om 3 mdrs kontrol (inkl. AU) og årskontrol (inkl. AU).  

  • Sekretær booker tid.  

  • Opvågning informerer om tidspunkt/e-brev 

 

Sekretær 

 

Opv.spl 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere 

 

 • • Patient og pårørende informeres om hvilke symptomer de skal være opmærksomme på i de første 1-3 uger efter operationen. 

 • • Anbefalet aktivitetsniveau og forventet sygemelding. 

Opv.spl. / Læge 

 

 

Kontrol/Efterbehandling/Rehabilitering 

Her beskrives i forhold til ydelser, tid og sted. – Patienter er i ambulant regi. 

 

Kerneydelse 

 

Aktivitet 

 

Ansvarlig 

 

Modtagelse / dokumentation 

 

 

 

Generelt ved ørekontrol

 • • Sekretærer forbereder journal og sikrer sig at relevante dokumenter er klar, fx tidligere audiometri. 

 • • Læge og sygeplejerske orienterer sig i EPJ samt bilagsmappen. 

 • • Sygeplejersken klargør ambulatoriestuen. 

 • • På ambulatoriestuen identificeres patienten i form af fulde navn og cpr.nr. ved læge og sygeplejerske  Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland 

 • • 1-3 uger efter operation fjernes meche i øregangen samt evt. suturer ved tragus og evt. retroaurikulær cicatrice observeres. 

 • • Patienten informeres om postoperative forholdsregler. 

 

Ved 3 mdrs kontrol og årskontrol

 • • Audiometri og vurdering

 • • Der laves kvalitetssikring ved at spørge ind til patientens oplevelse af forløbet

 

Læge/spl./ sekretær 

 

 

 

 

 

Læge/spl 

 

 

 

 

 

 

 Audiolog 

Læge/spl.

 

Behandling, pleje og rehabilitering 

 

Evt.  Histologisvar. Rettidig reaktion på prøvesvar 

 

 

Læge 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere 

 

 • • Patienten informeres om tid til 3 mdr´s kontrol og årskontrol   

 

Læge/spl/sekr. 

Afslutning 

 

 

 • • Efter årskontrol afsluttes patienten som standard i vores regi og overgår evt. til kontrol hos egen otolog. 

 

Læge 

 

 

Målgruppe – modtagelse 

Patienter, der kommer i ØNH med henblik på øreoperation