Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejde mellem Rusmiddelafsnittet – Visitationen, Aalborg Kommune, og Sund Info, Aalborg Universitetshospital

 

Formålsbeskrivelse

Formålet med samarbejdet mellem Rusmiddelafsnittet – Visitationen i Aalborg Kommune og Sund Info på Aalborg Universitetshospital er at tilbyde en fremrykket Åben Rådgivningsfunktion i forhold til den gruppe af patienter, som har et overforbrug eller et misbrug af alkohol, stoffer eller anabolske steroider. Pårørende kan ligeledes få råd og vejledning ved Visitator fra Rusmiddelafsnittet i Den Åbne Rådgivning. Den Åbne Rådgivning vil finde sted i Sund Info, således at tilbuddet er tilgængeligt for alle hospitalets sengeafsnit og ambulatorier.

 

Den fremrykkede Åbne Rådgivning gør det muligt, allerede efter første samtale med patienten ved Sund Info, at tilbyde en visitationssamtale i Rusmiddelafsnittet. Rusmiddelafsnittet har en forventning om, at tilgængeligheden til behandlingsmulighederne, der tilbydes i Rusmiddelafsnittet, i kraft af denne arbejdsgang vil blive nemmere for en målgruppe, som ellers ikke ville henvende sig i Rusmiddelafsnittets Åbne Rådgivning på Badehusvej 1, st., 9000 Aalborg.

 

Funktionsbeskrivelse

Visitator fra Rusmiddelafsnittet vil pr. 18. maj 2018, fysisk være placeret i Sund Info hver fredag i tidsrummet 10.00-12.00. I dette tidsrum, vil Visitator kunne tilbyde anonyme råd- og vejledningssamtaler med patienter og pårørende.

 

Visitator vil i øvrigt kunne indgå i faglig sparring med personalet på hospitalet omkring rusmidler og behandling, både i forhold til generelle spørgsmål og målrettet den enkelte patient.

 

Visitator har, ud over de to timer om fredagen, afsat en time pr. uge til at besvare henvendelser fra hospitalet, alternativt at tilbyde en patient en akut tid i Rusmiddelafsnittet eller en samtale på afdelingen. Visitator vil kunne kontaktes ved henvendelse til Rusmiddelafsnittet – Visitationen på 99 31 57 40 / 25 20 57 35.

 

I de situationer, hvor en patient udskrives, uden at det har været muligt at modtage råd og vejledning omkring Rusmiddelafsnittet, vil patienten blive henvist til at møde i den Åbne Rådgivning i Rusmiddelafsnittet, Badehusvej 1, st., 9000 Aalborg.

 

Det er muligt at henvende sig:

Mandag kl. 09.00-12.00

Onsdag kl. 09.00-12.00

Torsdag kl. 13.00-16.00

 

Såfremt patienten giver samtykke, vil afdelingen kunne videreformidle kontaktoplysninger på vedkommende, hvorefter Rusmiddelafsnittet forpligtiger sig til at kontakte pågældende, såfremt denne ikke møder som aftalt i den åbne rådgivning. Visitator udfærdiger et sådant dokument, som kan rekvireres i Sund Info. Dette skal afleveres hos Sund Info igen eller opbevares, indtil patienten tilses.

 

I samtalerne med Visitator, vil patienten som udgangspunkt være anonym. Visitator vil derfor ikke skulle foretage eventuel underretning til Familiegrupperne, såfremt patienten oplyser at have mindreårige børn. Der vil dog kunne videreformidles en eventuel bekymring til personalet på afdelingen, som har underretningsforpligtigelsen.

 

Visitator har tavshedspligt, og ønsker patienten ikke oplysninger videreformidlet til personalet på afdelingen, efterleves dette. I de tilfælde, hvor patienten giver samtykke til, at Visitator taler med personalet omkring pågældendes situation, vil der kunne foregå en faglig sparring i forhold til patientens videre forløb.

 

Visitator og personalet på afdelingen vil i fællesskab være opmærksomme på at inddrage eventuelle andre samarbejdspartnere, eksempelvis Bo- og Gadeteamet og Gadesygeplejersken.

 

Tilbuddet om råd og vejledning er som udgangspunkt målrettet borgere i Aalborg Kommune, som vil kunne visiteres direkte til et udredningsforløb i Rusmiddelafsnittet. Visitator tilbyder dog også samtaler ved Sund Info til borgere fra andre kommuner, som i samtalen vil kunne få kontaktoplysninger til relevant Rusmiddelcenter. Sekretær ved Sund Info kan lave en henvisning til Rusmiddelcenteret i patientens hjemkommune.