Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning til booking, skrivning og registrering i Akutambulatoriet i Akutmodtagelsen, Aalborg

 

 

Registrer startmarkør FØR booking af FØRSTE besøg

Alle nye forløb (indskrivninger) skal have påført en startmarkør.

 

 1. 1. Gå i PAS: AM,MAR.
   

 2. 2. Indtast CPR-nummer og tast Enter.
   

 3. 3. Vælg den henvisning, som er henvist til 8001 46(90).
  Mangler der henvisning? ? gå til
  side 3.
  Billede 3
   

 4. 4. Registrer startmarkør, som passer til tiden, der netop er booket.
  Dato og tid udfyldes med tidspunkt for henvisningens oprettelse.
   

 

Artskode

Startmarkør

Akutamb., bookes af 800146, (henvist fra EGEN LÆGE), NY UD-REDNING

15

AFV01A1 Henvist til udredning

 

 

ATC Akutamb., FÆLLES AKUT VISITATION

15

AFV01A1 Henvist til udredning

 

ATC Akutamb., NY-TIT

15

AFV01A1 Henvist til udredning

 

Henvist til BLODTRANSFUSION i Akutamb. og IKKE udredning

35

AFV01E1 Henvist til behandling

TELEFONSVAR via Akutamb.

55

AFV01A8 Henvist til andet

BREVSVAR via Akutamb.

65

AFV01A8 Henvist til andet

BESØG efter skade/indlæggelse/færdigudredning i Akutamb.

25

AFV01A7 Henvist til kontrol

 

Efterfølgende markørregistreringer skulle gerne ske automatisk, når man registrerer besøget efterfølgende.

 • • Bliver 15 til 19 = udredt og behandling startet → sættes ’Udredning start’ + ’Klinisk beslutning: endelig udredt…’ + ’Behandling start’

 • • Bliver 15 til 10 = ikke udredt → sættes ’Udredning start’

 • • Bliver 35 til 30 = Behandling stedfundet → sættes ’Behandling start’
   

 

Oprettelse af henvisning i PAS

Hvis ikke der er modtaget en henvisning i PAS, skal vi oprette vores egen.

Dette gøres på følgende måde:

 

 1. 1. Gå i PAS: HE,HVF - sørg for at stå i ”Sgh./Afdeling 8001/46”

 

 1. 2. Indtast CPR-nummer på patienten det drejer sig om og tryk Enter.
  Du vil nu komme til følgende skærmbillede, hvor du skal trykke
  F1 (måske står der ”Der findes ikke afsluttede henv.”, men det er fuldstændig irrelevant, du skal stadig bare trykke F1)

  Billede 11
   

 2. 3. Du kommer nu til skærmbilledet hvor selve oprettelsen af henvisningen sker.
  I dette skærmbillede udfyldes stederne som er vist nedenfor.

  Billede 13
   

Henvist fra AMA:

Henv. fra 80014610, henv.måde F (sygehus), Henv. diagn.: DZ039

Henvist fra skadestuen:

Henv. fra 80014680, henv. måde F (sygehus), Henv. diagn.: DZ039

Henvist fra egen læge:

Brug det ydernummer, som står i forvejen,

Henv. måde: 1 (egen læge),

Henv. diagn.: DZ039

 

Når disse felter er udfyldt, trykkes der Enter

 

  

 

 1. 4. Nu popper et billede frem, hvor der skal tilknyttes forløb. Du skriver ’T’ ud for det relevante forløb (som pt. også er henvist i) og trykker Enter.

  Billede 23

  Skal du oprette
  nyt forløb, ved henvisning fra egen læge, da tast F10 og søg forløbslabels frem ved at taste Enter - skriv ’?’ på linjen - Enter - skriv ’1’ for Akut - uspecificeret - Enter x 2

  Billede 37
  Billede 38
   

 2. 5. Nu skal henvisningen omvisiteres til os selv, hvis ikke den er oprettet til 8001 4690.
  Dette gøres ved at
  trykke F4 og ændre så der kommer til at stå som nedenfor, efterfulgt af Enter. Henvisningen er nu omvisiteret til os og klar til at blive tilknyttet som en kontakt til vores booking i Bookplan.
  Billede 28


  HUSK at registrer startmarkør! (se side 2)

 

Opret booking

 1. 1. Log på Bookplan Billede 2 med dit 4-cifrede brugernavn og dertilhørende password,

 

 1. 2. Vælg 800146 Alb Akut- og Traumecenter (ALB-800146) og tryk OK (som vist nedenfor)

Billede 4
 

 

 1. 3. Når Bookplan har åbnet sig, trykkes Ctrl + N og patientsøger åbner

 

 1. 4. Indtast patientens CPR-nummer + enter
  Billede 1

 

 1. 5. Ved klik på de tre prikker ud for senest anvendte opgaver, kommer de opgaver der kan bookes frem. Vælg relevant opgave ved klik på denne – oftest får du at vide, af personen der rekvirerer bookingen, hvilken opgave der skal bookes og ellers giver det forhåbentlig sig selv.

 

Billede 7 Billede 17
 

 

 

 

 

 

Forklaring af hvornår man booker hvilke besøg

 

 

Artskode

Må være første besøg

Forklaring af besøgstype

OBS i HVF

Akutamb., bookes af 800146, (henvist fra EGEN LÆGE), NY UDREDNING

15

Ja

 • • Forundersøgelse til udredning

 

 

 

Akutamb., bookes af 800146, FORTSAT UNDER UDREDNING

15

Nej

 • • Forundersøgelse til fortsat udredning

 

ATC Akutamb., FÆLLES AKUT VISITATION

BRUGES KUN AF AMK-VAGTCENTRALEN

ATC Akutamb., NY-TIT

BRUGES KUN AF AMK-VAGTCENTRALEN

BESØG efter skade/indlæggelse/færdigudredning i Akutamb.

25

Ja

 • • Kontrol efter skadekontakt/indlæggelse på AMA/udredning i Akutamb. Også svar på undersøgelse ved fremmøde

Opret selv henvisning fra 80014680 eller 80014610

VUD IKO*

Gentag af BLODTRANSFUSION i samme kontakt

25

Nej

 • • Blodtransfusion UDEN udredning – efterfølgende behandlinger

 

TELEFONSVAR via Akutamb.

55

Ja

 • • Telefonsvar efter udredning, behandling eller kontrol

 

BREVSVAR via Akutamb.

65

Ja

 • • Brevsvar efter udredning, behandling eller kontrol

 

Henvist til BLODTRANSFUSION i Akutamb. og IKKE udredning

35

Ja

 • • Blodtransfusion UDEN udredning

 

*Se Oprettelse af henvisning i PAS, side 7

 

 

 1. 6. Vælg dato og tidspunkt

Billede 6

 

Hvis lægen beder om at få afsat f.eks. 60 minutter til et besøg, der oprindeligt kun er opsat til 15 minutter gøres følgende:

Klik på ikonet tilpas

Billede 16

 

Varigheden kan nu ændres til det antal minutter der ønskes.

Billede 31

 

tryk på cid:image002.png@01D3FD27.37597DC0 igen.

 

 

Tiderne som du fik tilbudt før er nu forsvundet, og det er nødvendigt at gå bagom systemet på følgende måde:

 

Vælg kalenderen som er markeret på billedet nedenfor.

Billede 32

 

 

 

 

De ledige tider kommer nu frem og det er muligt at vælge det ønskede tidspunkt.

Billede 33

 

 1. 7. Når der findes en henvisning, vil vinduet for at tilknytte kontakt poppe op af sig selv. Hvis der allerede findes en relevant henvisning (modtager skal stå som os selv, 800146), klikkes på denne.

  cid:image005.png@01D3FD29.791BD530

Stjernen foran ”Ingen kontakt” er rød, når der ikke er tilknyttet en henvisning. Stjernen bliver grøn, når henvisningen er tilknyttet.
 

Når dette er gjort, vil feltet ”Ingen kontakt” ændre sig til

Billede 10 og nummeret på kontakten vil være synligt, så vi kan se, at kontakten er tilknyttet henvisningen i PAS.

 

Hvis der ikke findes en henvisning, skal der oprettes en henvisning (se side 3 ”Oprettelse af henvisning i PAS”)

 

 1. 8. Book opgaven på Book-knappen i højre nederste hjørne. Hvis henvisningen var lavet og du har knyttet kontakten, er bookingen nu færdig.
  Billede 12


   

Du har nu oprettet en henvisning og booket en tid i Akutambulatoriet eller
knyttet en henvisning fra egen læge til en booket tid.

 

Tilknyt henvisning til allerede bookede aftaler i Akutambulatoriet

Skulle det ske, at vi selv får booket en tid uden først at have tilknyttet en henvisning/kontakt, så kan sidstnævnte ske efterfølgende.

Tider booket gennem AMK Vagtcentralen er ikke tilknyttet henvisning/kontakt.

Du tilknytter ved at følge disse trin:

 

 1. 1. Åbn Bookplan

 

 1. 2. Vælg Akutambulatoriet i dropdown-menuen ”Afviklingslister”

Billede 42

 

 1. 3. Ændr antal dage til 500 og tryk Enter. Så får du en liste over alle besøg de næste 500 dage.
  Du kan også søge på datoen, hvor den pågældende patient skal komme.

 

 1. 4. Helt ude i højre side under ”Kontakt-Id”, når musen placeres i dette felt, kommer der tre små prikker frem

Billede 21

Der trykkes én gang på disse prikker

 

 1. 5. Boksen med kontakten popper frem på skærmen og åbne henvisninger/kontakter kommer frem og vælges med musen, så den bliver lyseblå som nedenfor.

Billede 22

Er der ingen henvisning til 8001 46? Gå til side 3 og opret en henvisning.
 

 1. 6. Klik et vilkårligt sted på skærmen og boksen forsvinder igen.  Tiden er nu tilknyttet en henvisning eller en kontakt.

   

 

 

Ændre henvisningsdiagnose

Vær obs. på, at henvisningsdiagnosen skal ændres, hvis denne er DZ769.

 

cid:image002.png@01D3FC2C.84AC6ED0

cid:image001.png@01D3FC2D.57F2BC90

 

 1. 1. Gå i PAS HE,HVF
   

 2. 2. På linjen for hen.årsag ændrer du DZ769 til DZ039 – tryk Enter

 

Ændrer man ikke henvisningsdiagnosen fra DZ769, kan kontakten ikke afsluttes.

cid:image001.png@01D3FC30.4D0158C0

Skrivning af ambulante besøg

 

 1. 3. PAS: Gå til AM,INS

Søg pt. frem vha. CPR-nummer.
 

 1. 4. Popper en boks frem med ”Vil du fortsætte i autooprettede forløb ”Akut – uspecificeret” skriver du J og trykker Enter.
   

 2. 5. Skriv K på linjen ud for datoen hvor det ambulante besøg har fundet sted efterfulgt af Enter

Billede 5
 

 1. 6. Ændr’ besøgsart – denne hedder enten 15, 25, 35, 55 eller 65, og hvis patienten møder op, skal det ændres til;

15

19/10*

25

20

35

30

55

50

65

60

*Hvis der ikke afklares behandlingsbehov (og udredning afsluttes) ændres til 10 og ikke 19.

 

Besøgsarter i PAS

1. ciffer

 

2. ciffer

1X

Forundersøgelse

X0

Stedfundet

2X

Efterambulant

X1

Udebleven

3X

Ambulant

X2

Aflyst

4X

Ambulant forbehandling

X3

Akut

5X

Telefonkontakt

X4

Død

6X

Brevkontakt

X5

Planlagt

X9

Forundersøgelsesbehandling påbegyndt

 

Billede 18

 

 1. 7. Tilføj hvilken læge (4-cifret brugernavn) der har dikteret og set patienten efterfulgt af Enter

 

Billede 20

 

 1. 8. Tryk F9 for at skrive notatet

 

Overskrift ”AKUTAMBULATORIET” efterfulgt af besøgets dato på linjen lige under.

Billede 43

 

Notatet afsluttes med:

Lægens navn/dine initialer
Akut- og Traumecenter

 

Når notatet er færdig trykkes Enter og F1 x 2

 

 1. 9. Shift + F2 for at afslutte patienten (hvis ikke vedkomne skal ses mere hos os)
  Ved indlæggelse direkte på AMA – se næste afsnit.

 

 1. 10. Shift + F4 for at tilføje diagnose. Skriv J i Færdig J/N.
   

  1. 10.1. Kan du ikke få lov at færdigregistrere i diagnosebilledet?
   Ved fejlteksten:
    

   1. 10.1.1. Der SKAL registreres mindst en officiel markør.
    Gå til
    AM,MAR. Udfyld med startmarkør og relevante hændelsesmarkører.
    Besøg 19: AFV01A1 + AFV01B + AFX01A + AFV01F
    Besøg 10: AFV01A1 + AFV01B
    Besøg 20: AFV01A7
    Besøg 30: AFV01E1 + AFV01F
    Besøg 50: AFV01A8
    Besøg 60: AFV01A8
     

   2. 10.1.2. ”Henvisning kan ikke afsluttes (tryk F4)”.
    Tast
    F4.
    Udfyld med afsluttet til
    80014690 og dato. Tast Enter.
     

  2. 10.2. Gå tilbage til AM,DIA og færdigregistrer.

 

 1. 11. Shift + F5 for at sende til egen læge – her trykkes L udfor linjen på notatet du lige har skrevet

 

Billede 24

 

Efterfulgt af J udfor egen læge og Enter x 2

 

Billede 25

 

Der vil nu komme en rød og blinkende linje, der indikerer, at notatet er afsendt til egen læge

 

Billede 26

 

Afslut kontakt til indlæggelse

Hvis pt., der ses i Akutambulatoriet, indlægges direkte på AMA, så udskrives denne hertil.

 

 1. 12. Gå i PAS AM,INS
  Søg pt. frem vha. CPR-nummer.

  Skriv
  K ud for besøgslinjen, udfyld med artskode 19 (behandling iværksættes ved at indlægge pt.) og skriv notat som ellers (se tidligere afsnit). Fungerer notatet som journaloptagelse, skrives det i Clinical Suite, og man skriver i besøgsnotatet blot ”Pt. indlægges på AMA, notat skrevet i CCS. Ambulant kontakt lukkes.”

  Billede 51
   

 2. 13. Gå i PAS AM,UDA
  Udskriv til:
  SA
  Instans:
  80014610 (opret indlæggelse, hvis ikke det allerede er gjort – se IN,TID)

  Billede 52
   

 3. 14. Gå i PAS AM,DIA
  Sæt A-diagnose på (dikteret af lægen – ellers DZ039)
  Skriv
  J i Færdig J/N.
  Skriv
  X i Brev udskr.
  Tryk
  Enter

  Billede 53
   

 

Blot til info:

I disse tilfælde påføres automatisk ”AFX01A Klinisk beslutning: endeligt udredt behandling i stationært regi” i AM,MAR, idet artskode 19 registreres.

Indlæggelsen oprettes automatisk med startmarkør ”AFV01A9 Akut patient”.

Der skal ikke manuelt registreres nogen markører i disse tilfælde.

Hvis patienten aflyser eller udebliver – får ny tid

Hvis patienten udebliver eller melder afbud gøres følgende:

 

 1. 15. Åbn bookplan og dagsprogrammet for Akutambulatoriet.

Find pågældende aftale → højreklik på denne og vælg aflys aftale (vi må IKKE bare slette aftalen!)

Billede 29
 

Tryk ’Ok’ til at aflyse aftalen.

 

 1. 16. Vælg årsagsregistrering fra drop down-menuen og fremsøg passende årsagskode (ZPP**).

Billede 44

OBS! Der må ikke længere bruges ”ZPP38 procedure aflyst af andre årsager” – klik her for en liste over godkendte koder.

 

 1. 17. Gå i PAS AM,INS

Når man aflyser en tid i bookplan, bliver tiden rød i PAS (ZPP-koden). Denne skal gøres færdig.

Billede 46

 

Skriv K udfor linjen og tryk Enter – Enter – F1.

Billede 47

 

Linjen bliver nu sort og er færdig

Billede 48

 

 1. 18. Skulle der nu komme et notat til aflysningen, kan dette skrives, ved at skrive K udfor linjen, Enter og F9.

 

Aflyses/udebliver - men pt. får IKKE en ny tid:

 1. 19. Først aflyses tiden i bookplan, vælg årsagskode (ZPP).
   

 2. 20. Gå herefter i PAS og gør den færdig i AM,INS jf. ovenstående kapitel.

Derefter lukkes forløbet: F2 + F4 (J+dato)

Er der ingen diagnose sat på, så vælges
DZ766 Kontakt afbrudt af patienten
 

Henvisning afvises – der er ikke booket en tid

 1. 21. PAS: AM,NOT – tast F5 – skriv KOR + DATO + KL + 469 + Enter
  Billede 50

   

 2. 22. Skriv notat – Enter - F1F10 – sæt L udfor KOR og send til egen læge/henvisende afd.
   

 3. 23. Henvisningen skal nu lukkes

HE, HVF – søg henvisning frem vha. CPR-nummer - skriv AU i henvisningsstatus – skriv dags dato i datofeltet – Enter.
 

Billede 49

Sæt på Huskeliste

Hvis der skal følges op på en pt. – fx ved svar på CT, blodprøve eller andet, så skal denne sættes på huskelisten i Bookplan.
 

 1. 24. I Bookplan trykkes Ctrl + N for ny aftale. Indtast pt.s CPR-nummer – Enter
   

 2. 25. Vælg aktuelle kontakt/henvisning
   

 3. 26. Klik på ’Information’ og udfyld Adm. Bemærkninger med årsagen til pt. skal have tid i ambulatoriet.

  Billede 54
   

 4. 27. Klik på ’På huskeliste’ og tryk ’Ok’ for at vælge dags dato.

  Billede 55


  Nu er tiden sat på huskeliste (som kan tilgås via Aftalelister eller vha. Alt + A + H)

 

 

Hvem følger op på Huskelisten?

 

Opgaven for at følge op på huskelisten ligger i receptionen.

Sekretæren på AMA 2 sørger for én gang om ugen at tjekke alle patienter på huskelisten – hvis der er kommet svar, så bookes tid i Akutambulatoriet efter aftale med akutlæge.