Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning til booking, skrivning og registrering i Akutambulatoriet i Skadestuen, Aalborg

 

Opret booking

 1. 1. Log på Bookplan Billede 2 med dit 4-cifrede brugernavn og dertilhørende password,

 

 1. 2. Vælg 800146 Alb Akut- og Traumecenter (ALB-800146) og tryk OK (som vist nedenfor)

Billede 4
 

 

 1. 3. Når Bookplan har åbnet sig, trykkes Ctrl + N og patientsøger åbner

 

 1. 4. Indtast patientens CPR-nummer + enter
  Billede 1

 

 1. 5. Ved klik på de tre prikker ud for senest anvendte opgaver, kommer de opgaver der kan bookes frem. Vælg relevant opgave ved klik på denne – oftest får du at vide, af personen der rekvirerer bookingen, hvilken opgave der skal bookes og ellers giver det forhåbentlig sig selv.

 

Billede 40
 

 

 

 

 

 


 

 

Billede 41

 

 

Forklaring af hvornår man booker hvilke besøg

 

 

Artskode

Må være første besøg

Forklaring af besøgstype

OBS i HVF

Akutambulatoriet 45 min-FUS

10

Ja

 • • Forundersøgelse (FUS) til udredning

 • • Møder til blodtransfusion første gang

 

 

 

Akut område Aalborg-Fælles akut visitation-45 min

BRUGES KUN AF AMK-VAGTCENTRALEN

TIT-Akut område Aalborg-45 min

BRUGES KUN AF AMK-VAGTCENTRALEN

Ambulant besøg

30

Nej

 • • Besøg (oftest svar på prøver) efter FUS

 • • Blodtransfusion ikke første gang

 

Telefonsvar

50

Nej

 • • Telefonsvar efter FUS el. kontrol

 

Brevsvar

60

Nej

 • • Brevsvar efter FUS el. kontrol

 

Kontrol efter skade eller indl.

20

Ja

 • • Kontrol efter skadekontakt eller indlæggelse på AMA

Opret selv henvisning fra 80014680 eller 80014610

VUD IKO*

*Se Oprettelse af henvisning i PAS, side 7

 

 

 

 

 

 

 

 1. 6. Vælg dato og tidspunkt

Billede 6

 

Hvis lægen beder om at få afsat f.eks. 60 minutter til et besøg, der oprindeligt kun er opsat til 15 minutter gøres følgende:

Klik på ikonet tilpas

Billede 16

 

Varigheden kan nu ændres til det antal minutter der ønskes.

Billede 31

 

tryk på cid:image002.png@01D3FD27.37597DC0 igen.

 

 

Tiderne som du fik tilbudt før er nu forsvundet, og det er nødvendigt at gå bagom systemet på følgende måde:

 

Vælg kalenderen som er markeret på billedet nedenfor.

Billede 32

 

 

 

 

 

De ledige tider kommer nu frem og det er muligt at vælge det ønskede tidspunkt.

Billede 33

 

 1. 7. Hvis der findes en henvisning, vil vinduet for at tilknytte kontakt poppe op af sig selv. Hvis der allerede findes en relevant henvisning (modtager skal stå som os selv, 800146), klikkes på denne.

  cid:image005.png@01D3FD29.791BD530

Stjernen foran ”Ingen kontakt” er rød, når der ikke er tilknyttet en henvisning. Stjernen bliver grøn, når henvisningen er tilknyttet.
 

Når dette er gjort, vil feltet ”Ingen kontakt” ændre sig til

Billede 10 og nummeret på kontakten vil være synligt, så vi kan se, at kontakten er tilknyttet henvisningen i PAS.

 

Hvis der ikke findes en henvisning, skal der oprettes en henvisning (se side 5 ”Oprettelse af henvisning i PAS”)

 

 1. 8. Book opgaven på Book-knappen i højre nederste hjørne. Hvis henvisningen var lavet og du har knyttet kontakten, er bookingen nu færdig.

Billede 12

Oprettelse af henvisning i PAS

Hvis ikke der er modtaget en henvisning i PAS, skal vi oprette vores egen. Dette gøres på følgende måde:

 

 1. 1. Åben PAS og sørg for at stå i ”Sgh./Afdeling 8001/46”

 

 1. 2. Gå til HE,HVF

 

 1. 3. Indtast CPR-nummer på patienten det drejer sig om og tryk Enter.
  Du vil nu komme til følgende skærmbillede, hvor du skal trykke
  F1 (måske står der ”Der findes ikke afsluttede henv.”, men det er fuldstændig irrelevant, du skal stadig bare trykke F1)

  Billede 11
   

 2. 4. Du kommer nu til skærmbilledet hvor selve oprettelsen af henvisningen sker.
  I dette skærmbillede udfyldes stederne som er vist nedenfor.

  Billede 13
   

Henvist fra AMA:

Henv. fra 80014610, henv.måde F (sygehus), Henv. diagn.: DZ039

Henvist fra skadestuen:

Henv. fra 80014680, henv. måde F (sygehus), henv. diag.: DZ039

Henvist fra egen læge:

Brug det ydernummer, som står i forvejen, henv. måde 1 (egen læge), henv. diag.: DZ039

 

Når disse felter er udfyldt, trykkes der Enter 

 1. 5. Nu popper et billede frem, hvor der skal tilknyttes forløb. Du skriver ’T’ ud for det relevante forløb (som pt. også er henvist i) og trykker Enter.

  Billede 23

  Skal du oprette
  nyt forløb, ved henvisning fra egen læge, da tast F10 og søg forløbslabels frem ved at taste Enter - skriv ’?’ på linjen - Enter - skriv ’1’ for Akut - uspecificeret - Enter x 2

  Billede 37
  Billede 38
   

 2. 6. Tryk F1. Tilbage i HVF-billedet er VUD-linjen i bunden nu tilføjet automatisk.
   

 3. 7. Nu skal henvisningen omvisiteres til os selv, hvis ikke den er oprettet til 8001 4690.
  Dette gøres ved at
  trykke F4 og ændre så der kommer til at stå som nedenfor, efterfulgt af Enter. Henvisningen er nu omvisiteret til os og klar til at blive tilknyttet som en kontakt til vores booking i Bookplan (se hvordan på næste side
  Billede 28
   

 4. 8. Har du valgt denne opgave:
  Billede 45

gøres følgende i HE,HVF-billedet:  

 

Billede 8Før

 

VUD-linjen, overskrives fra VUD (ventende på udredning), til IKO (ikke ventende til kontrol) som nedenfor. Tast Enter.

 

Billede 15Efter

 


Har du omvisiteret til 80014690 vha. F4 er der to VUD-linjer, og så skal
nederste linje slettes helt efterfulgt af Enter.

 

Billede 3Før

 

Når ovenstående er gjort, kommer det til at se ud som nedenfor:

Billede 35Efter

 

 

Tilknyt henvisning til allerede bookede aftaler i Akutambulatoriet

 

 1. 1. Åbn Bookplan

 

 1. 2. Vælg Akutambulatoriet i dropdown-menuen ”Afviklingslister”

Billede 42

 

 1. 3. Ændr antal dage til 500 og tryk Enter. Så får du en liste over alle besøg de næste 500 dage.
  Du kan også søge på datoen, hvor den pågældende patient skal komme.

 

 1. 4. Helt ude i højre side under ”Kontakt-Id”, når musen placeres i dette felt, kommer der tre små prikker frem

Billede 21

Der trykkes én gang på disse prikker

 

 1. 5. Boksen med kontakten popper frem på skærmen og henvisningen du oprettede i PAS tidligere kommer frem og vælges med musen, så den bliver lyseblå som nedenfor

Billede 22

 

 1. 6. Klik et vilkårligt sted på skærmen og boksen forsvinder igen.

Du har nu booket en tid i Akutambulatoriet og knyttet en henvisning fra egen læge – eller lavet din egen henvisning i PAS og efterfølgende knyttet den til din booking.

 

Ændre henvisningsdiagnose

Vær obs. på, at henvisningsdiagnosen skal ændres, hvis denne er DZ769.

 

cid:image002.png@01D3FC2C.84AC6ED0

cid:image001.png@01D3FC2D.57F2BC90

 

 1. 1. Gå i PAS HE,HVF
   

 2. 2. På linjen for hen.årsag ændrer du DZ769 til DZ039 – tryk Enter

 

Ændrer man ikke henvisningsdiagnosen fra DZ769, kan kontakten ikke afsluttes.

cid:image001.png@01D3FC30.4D0158C0

Skrivning af ambulante besøg

 

 1. 3. PAS: Gå til AM,INS

Søg pt. frem vha. CPR-nummer.
 

 1. 4. Popper en boks frem med ”Vil du fortsætte i autooprettede forløb ”Akut – uspecificeret” skriver du J og trykker Enter.
   

 2. 5. Skriv K på linjen ud for datoen hvor det ambulante besøg har fundet sted efterfulgt af Enter

Billede 5
 

 1. 6. Ændr’ besøgsart – denne hedder enten 15, 25, 35, 45, 55 eller 65, og hvis patienten møder op, skal det ændres til;

15

19/10*

25

20

35

30

45

40

55

50

65

60

*Hvis der ikke afklares behandlingsbehov (udredning afsluttes) ændres til 10 og ikke 19. Når dette sker, skal klinisk beslutning (AFX01A) fjernes (er forudindsat fra Bookplan). Klinisk beslutning skal i så fald tilføjes, når endelig udredning er sket. Læs mere om udredningsret via linket her.

 

Besøgsarter i PAS

1. ciffer

 

2. ciffer

1X

Forundersøgelse

X0

Stedfundet

2X

Efterambulant

X1

Udebleven

3X

Ambulant

X2

Aflyst

4X

Ambulant forbehandling

X3

Akut

5X

Telefonkontakt. Husk også BVAA33A, hvis det er telefonkontakt med læge eller sygeplejerske

X4

Død

6X

Brevkontakt

X5

Planlagt

X9

Forundersøgelsesbehandling påbegyndt

 

Billede 18

 


 

 1. 7. Tilføj hvilken læge (4-cifret brugernavn) der har dikteret og set patienten efterfulgt af Enter

 

Billede 20

 

 1. 8. Tryk F9 for at skrive notatet

 

Overskrift ”AKUTAMBULATORIET” efterfulgt af besøgets dato på linjen lige under.

Billede 43

 

Notatet afsluttes med:

Lægens navn/dine initialer
Akut- og Traumecenter

 

Når notatet er færdig trykkes Enter og F1 x 2

 

 1. 9. Shift + F2 for at afslutte patienten (hvis ikke vedkomne skal ses mere hos os)
  Ved indlæggelse direkte på AMA – se næste afsnit.

 

 1. 10. Shift + F4 for at tilføje diagnose. Skriv J i Færdig J/N.

 

 1. 11. Shift + F5 for at sende til egen læge – her trykkes L udfor linjen på notatet du lige har skrevet

 

Billede 24

 

Efterfulgt af J udfor egen læge og Enter x 2

 

Billede 25

 

Der vil nu komme en rød og blinkende linje, der indikerer, at notatet er afsendt til egen læge

 

Billede 26

Afslut kontakt til indlæggelse

Hvis pt., der ses i Akutambulatoriet, indlægges direkte på AMA, så udskrives denne hertil.

 

 1. 12. Gå i PAS AM,INS
  Søg pt. frem vha. CPR-nummer.

  Skriv
  K ud for besøgslinjen, udfyld og skriv notat som ellers (se tidligere afsnit). Fungerer notatet som journaloptagelse, skrives det i Clinical Suite, og man skriver i besøgsnotatet blot ”Pt. indlægges på AMA, notat skrevet i CCS. Ambulant kontakt lukkes.”

  Billede 51
   

 2. 13. Gå i PAS AM,UDA
  Udskriv til:
  SA
  Instans:
  80014610 (opret indlæggelse, hvis ikke det allerede er gjort – se IN,TID)

  Billede 52
   

 3. 14. Gå i PAS AM,DIA
  Sæt A-diagnose på (dikteret af lægen – ellers DZ039)
  Skriv
  J i Færdig J/N.
  Skriv
  X i Brev udskr.
  Tryk
  Enter

  Billede 53

 

Hvis patienten aflyser eller udebliver – får ny tid

Hvis patienten udebliver eller melder afbud gøres følgende:

 

 1. 15. Åbn bookplan og dagsprogrammet for Akutambulatoriet.

Find pågældende aftale → højreklik på denne og vælg aflys aftale (vi må IKKE bare slette aftalen!)

Billede 29
 

Tryk ’Ok’ til at aflyse aftalen.

 

 1. 16. Vælg årsagsregistrering fra drop down-menuen og fremsøg passende årsagskode (ZPP**).

Billede 44

OBS! Der må ikke længere bruges ”ZPP38 procedure aflyst af andre årsager” – klik her for en liste over godkendte koder.

 

 1. 17. Gå i PAS AM,INS

Når man aflyser en tid i bookplan, bliver tiden rød i PAS (ZPP-koden). Denne skal gøres færdig.

Billede 46

 

Skriv K udfor linjen og tryk Enter – Enter – F1.

Billede 47

 

Linjen bliver nu sort og er færdig

Billede 48

 

 1. 18. Skulle der nu komme et notat til aflysningen, kan dette skrives, ved at skrive K udfor linjen, Enter og F9.

 

Aflyses/udebliver - men pt. får IKKE en ny tid:

 1. 19. Først aflyses tiden i bookplan, vælg årsagskode (ZPP).
   

 2. 20. Gå herefter i PAS og gør den færdig i AM,INS jf. ovenstående kapitel.

Derefter lukkes forløbet: F2 + F4 (J+dato)

Er der ingen diagnose sat på, så vælges
DZ766 Kontakt afbrudt af patienten
 

Henvisning afvises – der er ikke booket en tid

 1. 21. PAS: AM,NOT – tast F5 – skriv KOR + DATO + KL + 469 + Enter
  Billede 50

   

 2. 22. Skriv notat – Enter - F1F10 – sæt L udfor KOR og send til egen læge/henvisende afd.
   

 3. 23. Henvisningen skal nu lukkes

HE, HVF – søg henvisning frem vha. CPR-nummer - skriv AU i henvisningsstatus – skriv dags dato i datofeltet – Enter.
 

Billede 49

Sæt på Huskeliste

Hvis der skal følges op på en pt. – fx ved svar på CT, blodprøve eller andet, så skal denne sættes på huskelisten i Bookplan.
 

 1. 24. I Bookplan trykkes Ctrl + N for ny aftale. Indtast pt.s CPR-nummer – Enter
   

 2. 25. Vælg aktuelle kontakt/henvisning
   

 3. 26. Klik på ’Information’ og udfyld Adm. Bemærkninger med årsagen til pt. skal have tid i ambulatoriet.

  Billede 54
   

 4. 27. Klik på ’På huskeliste’ og tryk ’Ok’ for at vælge dags dato.

  Billede 55


  Nu er tiden sat på huskeliste (som kan tilgås via Aftalelister eller vha. Alt + A + H)

 

 

Hvem følger op på Huskelisten?

 

Opgaven for at følge op på huskelisten ligger i receptionen.

Sekretæren på AMA 2 sørger for én gang om ugen at tjekke alle patienter på huskelisten – hvis der er kommet svar, så bookes tid i Akutambulatoriet efter aftale med akutlæge.