Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lattergas til børn i Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Ortopædkirurgi Aalborg

Formål

 • • At sikre den korrekte anvendelse af lattergas/Livopan hos børn i Ortopædkirurgisk Ambulatorium i forbindelse med smertefulde eller ubehagelige procedurer som f.eks k-tråds fjernelse eller botox injektion.

 • • At reducere børns og forældres angst

 • • At skabe et positivt og tillidsfuldt behandlingsforløb og undgå udvikling af behandlings- og plejefobier.

 

Definition af begreber

 • • Livopan® – en medicinsk gas i blandingen 50 % O2 (ilt) / 50 % N2O (kvælstofforilte). I daglig tale og i denne instruks benævnt som ”Lattergas”. Instruksen gælder udelukkende administration af Livopan®, og IKKE koncentreret Lattergas fra central forsyning over ”mixer”, hvor der er en potentiel risiko for overdosering og udvikling af hypoksi.

 

Målgruppe

Børn over 3 år der skal gennemgå en smertefuld eller ubehagelig procedure i ortopædkirurgisk ambulatorium som f.eks botox injektion, K-tråds fjernelse el. lign.

 

Beskrivelse

Dosis, form og virkning

Livopan® er en farveløs og lugtfri gas uden smag, og administreres som inhalation over maksimalt 30 min. via maske med ”demand-ventil”, som barnet selv skal holde med let støtte. Livopan® er udluftet af kroppen efter 5-6 minutter, hvorefter barnet er tilbage i sin habitual tilstand.

Behandlingen kræver ikke forudgående faste!

Inhalation Livopan® har en let sederende og smertestillende effekt, på samme niveau som iv. morfin, men med bevaret spontan respiration, luftvejsreflekser og upåvirket hæmodynamik. Den defineres derfor som havende en høj sikkerhedsprofil.

 

Bivirkninger

Nogle børn kan få kvalme, opkastning eller svimmelhed. Hvis barnet bliver dårligt, standses administrationen og der gives O2, hvorefter behandlingsansvarlig læge tilkaldes for vurdering af barnet.

 

Hvis lattergas ikke virker

Man skal foretrække at give Livopangas alene eller i kombination med lokal/regional anæstesi og/eller svage smertestillende (paracetamol, ibuprofen).

Nogle børn responderer alligevel ikke på Livopangas. Hvis der ikke er nogen effekt af Livopangas efter 5 minutter, skal man afbryde proceduren og vælge et andet sedation/smertemiddel. 

Ved manglende effekt kan lattergas suppleres med Dormicum/Midazolam 0,4g pr kg legemsvægt under samtidig kontrol af saturation.

 

Metode

Klinisk arbejdsgang

 • • Information til både barn og forældre omkring lattergasanvendelse

 • • Lad barn og forældre lege med masken

 • • Forklaring om hvad der vil ske med ord barnet kan forstå

 • • Forklar om de mulige bivirkninger: ”du vil måske føle dig lidt ”sjov” og have lyst til at grine, du vil ikke høre som du plejer”, snurre fornemmelse, drømme, eufori, osv.

 • • Opret tillid til barnet

 • • Med de yngste børn skal det tilstræbes at undgå uro og gråd. Lattergas vil sandsynligvis ikke være kraftig nok, hvis barnet er ekstremt angst.

Bemærk at skræmte og ekstremt angste børn sjældent vil have god effekt af Livopangas, da inhalationen kræver samarbejde og ”mod” til at prøve masken uden tvang. Forsøg derfor ikke en række ubehagelige og skræmmende metoder før valget af lattergas, da barnet således på forhånd er uroligt.

 • • Forklar både barnet og forældre at masken bruges uden tvang, og at de kan afbryde proceduren ved behov

 • • Barnet tilbydes at ”prøve” masken inden start, og kan ydermere vælge aroma i masken (Tutti-frutti, jordbær eller Cola)

 • • Alt udstyr, både til inhalation og den kliniske procedure, skal være klar.

 

Udstyret kontrolleres

 • • Trykflaske med blandingen 50% O2 (ilt) / 50% N2O (kvælstofforilte) skal være fyldt op svarende til grøn på manometer, og kontrollér at ventilen kan ”pifte”.

 • • Maskesæt (éngangs) fra intakt emballage pakkes ud og monteres jf. medfølgende vejledning

 • • Tjek at der er sug, ilt, saturationsmåler og ventilationsmaske på stuen.

 

Administration af lattergassen

 • • Bevidsthedsniveau observeres før proceduren, kontinuerlig under proceduren samt efter proceduren            

 • • Minimum 2 personaler på stuen, hvor den ene har ansvaret for kontakten med barnet samt lattergas administration, og den andet har ansvar for proceduren/behandlingen. 

 • • Lattergas foregår altid under autoadministration, dvs. barnet udløser selv administration af lattergas ved hver inspiration. Hos de helt små (4-5 år) kan forældrene evt. holde masken.

 • • Vent 3 minutter før begyndelsen af den smertefulde procedure. I ventetiden, behold verbal kontakt med afslappende snak

 • • Bliv ved at holde verbal kontakt indtil slutningen af proceduren. I tilfælde af manglende verbal kontakt skal masken straks tages af, indtil der igen er kontakt.

 • • Masken skal være på plads under hele proceduren. Hvis barnet tager masken af, skal man starte proceduren forfra og vente 3 minutter før det virker

 • • Afslut Livopangas inhalation når hele proceduren er færdig. Hvis barnet er meget påvirket af Livopangassen gives ren ilt på maske, hvorefter barnet igen kommer i habituel tilstand. 

 • • Barnet ”udlufter” sig selv med spontan vejrtrækning og er helt udluftet efter 5-6 minutter. Kontrollér, at barnet er rolig og tilbage i normal tilstand.

 • • Hvis barnet er velbefindende kan det tage hjem 10 min efter afslutning af lattergas administrationen

 • • Kassér engangsudstyr og rengør øvrigt udstyr efter gældende procedure

 

Sikkerhedsinstruktioner

Der skal tages særlige forholdsregler når man arbejder med Livopangas. Livopan anvendes kun med det leverede engangsudstyr, som kan tilsluttes udsugningssystem. Dette sikrer en god ventilation og undgår høje koncentrationer af lattergas i omgivelsesluften. For at sikre, at personalet ikke udsættes for risiko, skal følgende overholdes:

 • • Ventilen skal åbnes langsomt og forsigtigt.

 • • Luk apparatet i tilfælde af brand, eller hvis det ikke anvendes

 • • Når flasken anvendes, skal den sidde fast i den medfølgende holder

 • • Det bør overvejes, om gasflasken skal udskiftes, når trykket i flasken er faldet til et punkt, hvor indikatoren på ventilen er inden for det gule felt

 • • Når der er en lille mængde gas tilbage i flasken, skal flaskeventilen lukkes. Det er vigtigt at efterlade et lille tryk i flasken for at beskytte mod kontaminering

 • • Efter brug skal flaskeventilen lukkes med normal kraft. Fjern trykket fra regulatoren eller tilslutningen. 

ICD10- koder

Procedurekoder

NAAB: Sedation og smertelindring uden bevidsthedstab

NAAB1: Kortvaring sedation (RUS)

 

Referencer

 • • Burnweit et al. Nitrous Oxide Analgesia for Minor Pediatric Surgical Procedures: An Effective Alternative to Conscous Sedation? J Paediatric Surg 2004:39 (3)495-499

 • • Cleary et al. Nitrous Oxide analgesia during intra-articular injection for juvenile idiopathic arthiritis. Arch Dis Child. 2002;86:p416-418

 • • Gall O, Annequin D et al. Adverse events of premixed nitrous oxide and oxygen for procedural sedation in chidren. The Lancet, Vol 358, No 9292, s 1514-1515

 • • Gudgin E J et al. Entonox as a sedative for bone marrow aspiration and biopsi. Int Jnl Lab Hem. 2008:30;p56-67

 • • Onody et al. Drug safe 2006; 29(7): 633-40

 • • Paut O et al. EMLA Versus Nitrous Oxide for Venous Cannulation in Children. Anesth Analg 2001;93:590-3

 • • Franz E. Babl, Ed Oakley, Cameron Seaman, Peter Barnett and Lisa N. Sharwood. “High-concentration Nitrous Oxide for Procedural sedation in children: Adverse Events and Depth Sedation”. Paediatrics 2008; 121; e528-e532.

 

Produktinformation på Livopan®, http://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4968

Produktinfo http://www.livopan.se