Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hyposensibilisering med Acarizax

Beskrivelse samt rammeordination for sygeplejersker

 

Beskrivelse

Acarizax er en allergivaccination i tabletform, også kaldet SLIT behandling. Princippet ved allergivaccination er, at man tilfører kroppen det, som man er allergisk overfor, for på den måde at opbygge tolerancen overfor allergenet. Øget tolerance betyder færre symptomer. Tabletten er godkendt til børn fra 12-års alderen, og der anbefales behandling i 3 år. Oplever man at allergisymptomerne bliver mindre eller helt forsvinder, inden der er gået 3 år, skal man ikke stoppe eller pausere behandlingen, for så risikerer man, at man ikke får fuld effekt af vaccinationen.

Acarizax kan startes op på alle tider af året.

 

Forberedelser

Hyposensibilisering med Acarizax er en lægeordination, så før opstart af behandling, skal barnet til forundersøgelse inkl. journaloptagelse hos en læge. Vurderingen tages på baggrund af kliniske relevante symptomer og diagnosticeres ved hudpriktest og/ eller IgE-test for husstøvmider (Dermatophagoides Pteronyssinus og Dermatophagoides Farinae).

 

Inden opstart af vaccinationerne, skal der foreligge en normal lungefunktionsundersøgelse, dvs. med værdier over 80 % af forventet værdi.

 

Før opstart med Acarizax bør familien modtage både mundtlig og skriftlig information om selve behandlingsforløbet. Pjecer om Acarizax findes i Børneambulatoriet.

 

Familien skal selv købe og betale for udgifterne til allergivaccinationen.

 

På recepten skal ordet TILSKUD indgå, for at der kan gives tilskud. Recepten laves i første omgang på 30 tabletter.

 

Kontraindikation/forsigtighed

 • • Svær astma eller akut infektion i luftvejene

 • • Ved alvorlig reaktion efter allergivaccination i form af injektion

 • • Alvorlig fiskeallergi (da tabletten indeholder små mængder fiskeprotein)

 • • Ved tilstande med sårdannelser i munden, så som efter tandlægebesøg eller ved tab af en mælketand. I de tilfælde holdes en pause på 7 dage før behandlingen genoptages.

 • • Alvorlige inflammatoriske sygdomme i mundhulen

 • • Malignitet eller systemiske sygdomme, som påvirker immunsystemet, såsom eksempelvis autoimmune sygdomme, immunkomplekse sygdomme eller immundefekter

 

Inden selve behandlingen sikrer sygeplejersken sig ovenstående. Der konfereres med en læge ved tvivlsspørgsmål, før behandlingen gennemføres.

 

Opstart og udførelse

Første tablet indtages i Ambulatoriet. Dette for at sikre at tabletten tages korrekt, og for at det foregår under Anafylaksiberedskab. Efter indtagelse observeres patienten i en halv time. (Patienten medbringer selv tabletten).

 

 • • Fingrene skal være tørre, når tabletten tages ud af pakningen

 • • Tbl. Acarizax 12 SQ-T lægges under tungen, og den vil gå i opløsning i løbet af 10-60 sekunder.

 • • Der må ikke synkes det første minut efter indtagelse.

 • • Der må ikke spises/drikkes de første fem minutter efter indtagelse

 • • Der tilrådes håndvask efter berøring med tabletten (og undgå kontakt med øjenene før hænderne er vasket)

 • • Der tilrådes, at tandbørstning først sker 5 minutter efter indtagelse af tabletten

 • • Acarizax skal tages hver dag - på cirka samme tidspunkt – evt. lidt senere på dagen ved forglemmelse

 • • Der må aldrig tages 2 tabletter på samme dag, hvis tabletten er blevet glemt dagen før

 

Bivirkninger

Almindelige bivirkninger:

 

 • • Kløe og irritation i mund, næse, ører

 • • Let hævelse i mund og af læber

 • • Prikkende fornemmelser oftest i tungen

 • • Træthed

 • • Mavesmerter samt eventuel opkast

 

Vedvarende almindelige bivirkninger kan behandles med antihistamin og lokalehandling

 

Bivirkningerne er ofte milde og kortvarige og optræder oftest i den første uge og forsvinder herefter.

 

Svære bivirkninger, hvor der altid skal søges læge:

 

 • • Synkebesvær

 • • Udtalt svimmelhed

 • • Åndenød

 • • Brystsmerter

 • • Udslæt

 • • Ukontrollabel astma

 

Efterkontrol

Der planlægges et opfølgende besøg i Ambulatoriet efter knap en måned. Denne dag gennemgås eventuelle gener af behandlingen. Ved uacceptable bivirkninger konfereres med en læge, som i øvrigt udskriver recept på 90 tabletter.

 

Efterfølgende vil der hvert halve år tilbydes sygeplejetid i Ambulatoriet, og dette fortsætter til der er givet behandling i tre år.

 

Efter 1½ års behandling samt efter 3 års behandling skal barnet ses til et lægebesøg. Efter 3 års behandling kan barnet afsluttes.

 

Receptfornyelse kan ske via egen læge eller ved Pædiatrisk Ambulatorium.

 

Dokumentation/Ansvar

Den ordinerende læge er ansvarlig for dokumentation af ordinationen i EPJ, herunder også recept på præparatet samt stillingtagen til tilskud.

 

Sygeplejersken, som opstarter behandlingen, har ansvar for at følge rammeordinationen og dokumentere dette i EPJ.

 

Formål

Formålet er at hjælpe børn med vedvarende moderat til svær husstøvmideudløst allergisk rhinitis, som ikke opnår tilstrækkelig sygdomskontrol med symptomatisk behandling.