Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Registrering – KTP for praksis

Beskrivelse

Der vil altid skulle laves en indskrivning på KTP-listen på procedurer, hvor henvisningen kommer fra eksterne henvisende instanser.

Hvis der findes mere end én procedure fra samme dato på en patient, skal de to henvisninger knyttes på samme indskrivning – se PRI-dokumentet Sekretær – Registrering – KTP – 2 undersøgelser udført samme dag knyttes på samme indskrivning.

Procedure

Gå i PAS.

Skriv AM,KTP + Enter.

Følgende udfyldes + Enter.

Billede 1

Aflyste

Husk at skrive N i feltet Aflyste, for ikke at få aflyste undersøgelser med.

Henv. Instans

Der vælges, hvilken type henvisende instans, man vil sortere på:
A: Ambulante patienter.
Y: Ydernumre (praksis, speciallæger, Lægevagten).
S: Sengeafdelinger.

Vedrørende KTP-listen for assistancer (A+S) henvises til PRI-dokumentet Sekretær – Registrering – KTP-listen for assistancer (ambulatorier og sengeafdelinger).

Kun godkendte notater

Husk at skrive J for kun at få godkendte notater med.

Sortering

Der kan sorteres på følgende:

Ved at skrive C sorteres i CPR-nummer-rækkefølge.

Ved at skrive A sorteres på afdeling (procedureafdeling).

Ved at skrive D sorteres i datoorden – ældste står øverst (skrives der en dato på linjen over Proc. dato, vil procedurer fra og med denne dato komme frem).

 

Skriv P ud for den patient, der skal registreres (oftest startes øverst, men der kan afgrænses på linjerne ved at taste f.eks. et specifikt CPR-nummer eller en bestemt proceduredato) + Enter.

 

Husk at holde øje med proceduredato og acc.nr., da dette skal bruges på billedet ”Booking-procedurer”.

 

Billede 18

Her skrives 1 ud for den relevante procedure (ud fra dato og acc.nr.) + Enter. Hvis der står mere end én på samme acc.nr., drejer det sig om en tid, der er blevet flyttet. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige. Husk på klokkeslættet.

Bemærk: Der vil ikke ske en fejl, hvis der på dette tidspunkt vælges en forkert procedure. Der kan ”bakkes” med F1.

Billede 3

Selvom der findes forløb i dette billede, skal der altid oprettes en indskrivning med F7 (hvis der er foretaget 2 undersøgelser på patienten samme dag, som skal knyttes til samme indskrivning – se PRI-dokumentet Sekretær – Registrering – KTP – 2 undersøgelser udført samme dag knyttes på samme indskrivning.)

Billede 4

HVIS HENVISNINGEN ER MODTAGET FØR 28.02.18 SKAL DER OPRETTES ET FORLØB OG DERMED SKAL VEJLEDNINGEN NEDERST I DETTE DOKUMENT FØLGES (SE OVERSKRIFTEN ”FORLØBSLABEL”) – MAN KOMMER AUTOMATISK IND I DET KORREKTE BILLEDE, SÅ DET ER IKKE NOGET, MAN SELV SKAL HOLDE ØJE MED.

 

HVIS HENVISNINGEN ER MODTAGET EFTER 28.02.18, SKAL DER FORTSÆTTES MED NEDENSTÅENDE:

Der sættes et 0 bagved (0470) + Enter (der har tidligere været ekstra registreringer på akutte procedurer – Hv. Prio. 1 – men disse ekstra registreringer er ikke gældende mere):

Billede 6

Her skrives J + Enter.

Billede 7

X

I ”Besøgsart” skrives 10 for forundersøgelse, 20 for kontrol eller 90 for ikke fremmøde ved ophængninger/revurderinger + Enter.

Tryk F1.

Vedrørende registrering af ophængninger henvises til PRI-dokumentet Sekretær – Registrering – KTP-listen for ophængninger.

Billede 8

Der skrives D ud for et vilkårligt CPR-nummer – da det oprindelige CPR-nummer nu er forsvundet, men systemet husker det! + Enter.

Billede 19

Der trykkes Shift + F9, og når dette billede med Automatisk afslutning kommer op, trykkes Enter + Enter + F1.

Billede 12

Nu er de øverste linjer automatisk udfyldt, og der skal stå ”Registrering er foretaget” nederst på siden.

 

Billede 13

Der skrives N ud for et vilkårligt CPR-nummer, da systemet stadig husker det CPR-nummer, man er i gang med.

 

Billede 26

Tast L på linjen i Notatoversigten + Enter.

Billede 5

HUSK: Hvis det er en speciallæge, der er henvisende instans, skal der sendes svar til denne ved at skrive J i højre side af billedet + Enter og ikke til egen læge (venstre side)

Hvis det er Lægevagten, der er henvisende instans, skal der sendes svar til egen læge (i venstre side), og der står som regel ”Ej ønsket” ud for Lægevagten. Har Lægevagten alligevel ønsker at få svar, er der fortrykt et J ud for denne, og de modtager svar.

Når der er tastet J i feltet ud for egen læge eller speciallæge, blinker det rødt med, at der er sendt et notat.

 

Billede 2

Tryk F1 for at komme tilbage til KTP-listen og registrere den næste procedure.

Forløbslabel – gælder kun henvisninger modtaget før 28.02.18

Her trykkes F10.

Billede 20

Her trykkes Enter.

Billede 21

I dette billede skrives ? på linjen ”Label” + Enter.

Billede 22

Skriv 1 (for Billeddiagnostisk forløb) + Enter.

Billede 24

Tryk Enter. Der kommer nu til at stå ”Registrering foretaget” nederst, og forløbsid + label er udfyldt. Tryk F1. Så kommer man ind i procedureregistrering, og resten af vejledningen fra X ovenfor følges.

Billede 25

 

Referencer

Se eventuelt også Vejledning KTP Klar Til Pas.