Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Protesehåndtering, OP Frederikshavn

 

Beskrivelse

Præoperativt 

Det sikres, at de nødvendige proteser er på lager inden operationsstart. Ansvaret ligger hos den proteseansvarlige sygeplejerske i afdelingen i samarbejde med den specialeansvarlige sygeplejerske.  

 

Peroperativt 

Kirurg beder om protesetype og størrelse. 

Protesepakken findes af den usterile hjælper. 

Den usterile hjælper læser højt på protesekasserne samtidig med, at hun viser dem til den sterile sygeplejerske og operatøren, som i fællesskab bekræfter, at det er de korrekte protesetyper og størrelser, inden de pakkes ud. 

Usteril hjælper gemmer de medfølgende proteselabels/kassen. 

Den sterile sygeplejerske får protesen og pakker den ud af den sterile kasse. 

Den sterile sygeplejerske kontrollerer, at protesens størrelse på den udpakkede protese er korrekt. 

Protesen bliver i posen, til den er klar til brug. 

Så vidt det er muligt, skal berøring af proteser undgås, også ved påsætning af eventuel indfører. 

 

Dokumentation 

Den usterile hjælper klæber proteselabel på logbogen.  

Proteserne scannes ind i ITM, linket findes som ikon i EPJ. Hvis en protese ikke kan scannes (fejl i stregkode, et implantat i udlån) skal der laves en seddel med patient label og protese label og lægges til den proteseansvarlige sygeplejerske.

  

Postoperativt: 

Anvendte proteser fyldes op af personalet på stuen, hvis der forefindes lager. Hvis der ikke er til at fylde op, skal der lægges en orange lamineret seddel på protesens plads til markering af, at der ikke er fyldt op på stuen. Der skal også gives mundtlig besked til enten den proteseansvarlige eller speciale ansvarlige sygeplejerske.  

 

Definition af begreber

Ved logbog forstås: Papir hvorpå de enkelte operationer dagligt registreres. 

ITM: Lagerstyring-/bestillings-/sporingssystem ift. patient og implantater. 

 

 

Formål

Sikre at det er den korrekte protese, som åbnes og anvendes og at den bliver genbestilt.  

 

 

 

Referencer

TVÆRPROFESSIONELT SAMARBEJDE I SUNDHEDSFAGLIG PRAKSIS Kapitel 5. Kompleks kommunikation | Forlaget Munksgaard