Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brandvagt på Aalborg Universitetshospital

Gældende for brandvagt ved overbelægning med patienter i senge på flugtvejsgange på Aalborg Universitetshospital

(Version 4.0)

 

Omfattede Hospitalsafdelinger:

Proceduren gælder for alle afsnit og afdelinger af Aalborg Universitetshospital beliggende i Aalborg Kommune.

 

Nødplacering af patienter i senge i flugtvejsgange kan kun accepteres på afsnit med automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) (AMA + Medicinerhuset) og/eller sprinkleranlæg (AVS) (Øvrige afsnit) med alarmoverførsel til Nordjyllands Beredskabs Vagtcentral.

 

Om brandvagtsaftalen:

I april måned opsagde Nordjyllands Beredskab aftalen med Aalborg Universitetshospital omkring brandvagter. Der er nu indgået aftale med G4S om at varetage de brandvagter, som Aalborg UH ikke selv kan dække. Den nye aftale gælder fra 29. juni 2018.

 

Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at patientsikkerheden altid kommer i første række. Det betyder, at det som udgangspunkt ikke er tilladt at placere en patient på gangen. Det skal betragtes som en sidste nødløsning, der i givet fald kun må anvendes kortvarigt. Det er afdelingernes ansvar i gensidigt samarbejde at finde løsninger, så dette undgås. Der skal fortsat arbejdes på at nedbringe belægningen, så brandvagter kan undgås. Efter sommerferien vil der blive gjort status for brugen af brandvagter og ske en vurdering af, om det var den rigtige løsning i de forskellige tilfælde med henblik på at lære af situationerne.

 

(Jf.: mail fra Mette Mulvad Mortensen på vegne af hospitalsledelsen den 28.06.2018 – sendt til alle afsnitsledende sygeplejersker og radiografer samt ledende overlæger.)

 

Se bilag (th.) for flere oplysninger:

  • • Brandvagtsaftale på Aalborg Universitetshospital – aftale pr. 29.06.2018

  • • Bestilling af en brandvagt på Aalborg Universitetshospital – version 4.0

  • • Beskrivelse af brandvagtsfunktionen på Aalborg Universitetshospital – version 4.0

  • • Når der skal bestilles en brandvagt på Aalborg Universitetshospital – version 4.0

  • • Tjekliste for brandvagt fra G4S – version 2.0

  • • Vejledning ABA anlæg på AMA 20180405

  • • Vejledning ABA anlæg i Medicinerhuset 20180405