Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Knoglecement, håndtering ved blanding og anvendelse, OP Frederikshavn

 

Beskrivelse

Ansvar

Det er den assisterende operationssygeplejerskes ansvar, at instruksen overholdes. Det er den afsnitsledende sygeplejerskes ansvar, at instruksen implementeres og vedligeholdes. 

Til fremstilling anvendes:

Alloplastik:
  • • Pumpe til blanding af cement. 

  • • Knoglecement –3 forskellige størrelser. 

 

 

  • • Knoglecementpistol (container). 

  • • Stopur (Online stopur på PC) 

 

 

 

 

Ryg:
  • • Cementskab.

  • • Hvid spand til risikofaffald da rygcementen ikke er et lukket system.

 

Fælles:

  • • Kraftig plastikpose 

  • • Indikatorhandsker 

  • • Latexfri handsker 

 

Procedure

Sikkerhedsmæssig procedure til håndtering af knoglecement generelt: 

Alt klargøres, inden cementen blandes. Over indikatorhandskerne påtages et par latexfri handsker, således at man opnår maximal beskyttelse mod penetration af Methylmetaacrylat monomer i 6 minutter. Man skal undgå at røre ved cementen for at forebygge allergier. Hvis de 6 minutter. nærmer sig, eller hvis der spildes væske fra knoglecementen på handskerne, skiftes de to yderste par handsker straks. Efter 6 min tages de to yderste par handsker af og erstattes af et enkelt par.  

Man skal tilstræbe ikke at røre ved cementen, men anvende skarpskeer og pincetter.  

For at forebygge luftgener opsamles overskydende cement i en kraftig plasticpose der lukkes til.  

Efter endt cementering kontrolleres de instrumenter, der har været brugt til cementering for cementrester, og de lægges separat på bagbordet, så personalet i skyllerum også kan være opmærksomme på cementrester.  

Hvis væsken spildes på bordet, tages der våde servietter og lægges over. Herved holdes de giftige dampe nede. Hvis væsken spildes på gulvet, bruges gule absorberende måtter, som ligger i bunden af et af skabene på stue 1, 4 og 5. Optørringsmaterialet lægges i hvid spand med gult låg. Jvf sikkerhedsdatablad Zimmer Biomet og Viking Medical. 

 

Anvendelse af knoglecement til hofte- og knæalloplastik:

Fremstilling:

Pumpe til blanding af cement, knoglecement (findes pt. i 3 forskellige størrelser), cement pistol, latexfri handsker, kraftig plastikpose, stopur. 

 

Procedure:

Alle implantater skal være pakket ud og klargjort, inden blandingen påbegyndes. Diverse hjælpeinstrumenter lægges frem.  

Cementsystemet samles efter anvisning og tilsluttes pumpe. Det 3. par handsker påtages, og efter aftale med kirurg blandes cementen. Stopur startes, så man kan se tiden (anvendelsestid/hærdningstid). Der blandes efter anvisning fra producenten. 

Efter blanding monteres cementen i sprøjtepistolen, og spidsen kommes i kraftig plastikpose.  

Der ligger den også, når den ikke er i brug. Efter endt cementering kommes cementrester mm. i kraftig plastikpose og kasseres som dagrenovation.  

 

Anvendelse af knoglecement til rygkirurgi:

Fremstilling:

Cementskab, kraftig plastikpose, hvid spand med gult låg, cementhandsker, evt. Add-on instrumenter til fenestrerede/kanylerede skruer. 

 

Procedure:

Alle utensilier skal være pakket ud og klargjort, inden blandingen begyndes. Det 3. par handsker påtages. Der blandes efter anvisning fra producenten. Tiden noteres. Ampul, brugte sprøjter mm. kommes i kraftig plastikpose og derefter i spand med gult låg.  

 

Definition af begreber

Knoglecementsystem til alloplastik: 2 komponentsystem som blandes lukket under vacuum. Anvendes til hofte- og knæalloplastik 

Knoglecementsystem til rygkirurgi: et 2 komponentsystem som blandes. Cementen anvendes til kyfo- og vertobroplastikker og fenestrerede skruer.  

Indikatorhandsker: inderste handske er mørk og yderste lys  

Hvid spand med gult låg: til destruktion af cementrester, ampuller og skarpe utensilier. 

 

Formål

At sikre, at knoglecementen håndteres korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

 

Referencer:

”Arbejdsmiljø på operationsstuen” udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Social og Sundhed. 

Tanner J, Parkinson H, 2002 double gloving to reduce surgical cross-infection (Cochrane Review) 

Euro fins Report 2003. Kan rekvireres ved henvendelse til hanne.martinsen@molnlycke.com  

EN 374-3, Protective gloves against chemicals and micro-organisms – Part 3: Determination of resistance to permeation by chemicals. 

“En sikker hånd”, 2/2006 udgivet af Mölnlycke Health Care. 

Retningslinjer for de enkelte afsnit ved bortskaffelse af kemikalieaffald, se retox.dk eller orange mappe angående Stoffer og materialer.