Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Knoglecement, håndtering ved blanding og anvendelse, OP Frederikshavn

 

Formål

At sikre, at knoglecementen håndteres korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Definition af begreber

Knoglecementsystem til alloplastik: 2 komponentsystem som blandes lukket under undertryk. Anvendes til hofte- og knæalloplastik.

Knoglecementsystem til rygkirurgi: et 2 komponentsystem som blandes. Cementen anvendes til kyfo- og vertobroplastikker og fenestrede skruer.

Indikatorhandsker: inderste handske er mørk og yderste lys

Waste bag: kraftig plastpose med zip lukning til opbevaring af cementrester, ampuller mm.

Hvid spand med gul låg: til destruktion af cementrester, ampuller og skarpe utensilier.

 

Beskrivelse

Ansvar

Det er den assisterende operationssygeplejerskes ansvar, at instruksen overholdes. Det er den afsnitsledende sygeplejerskes ansvar, at instruksen implementeres og vedligeholdes.

 

Til fremstilling anvendes:

Alloplastik:
  • • Pumpe til blanding af cement.

  • • Knoglecement – 3 forskelling størrelser.

 

 

  • • Knoglecementpistol (container med skylleapparat).

  • • Stopur (stop watch på PC’er.

 

 

 

 

Ryg:
  • • Cementskab.

  • • Hvid spand til risikofaffald da rygcementen ikke er et lukket system.

 

Fælles:

  • • Waste bag

  • • Indikatorhandsker

  • • Latexfri handsker

 

Procedure

Sikkerhedsmæssig procedure til håndtering af knoglecement generelt:

Alt klargøres, inden cementen blandes. Over indikatorhandskerne påtages et par latexfri handsker, man opnår maximal beskyttelse mod penetration af methylmetaacrylatmonomer i 6 min. Man skal undgå at røre ved cementen for at forebygge allergier. Hvis de 6 min. nærmer sig, eller hvis der spildes væske fra knoglecementen på handskerne, skiftes de to yderste par handsker straks. Efter 6 min tages de to yderste par handsker af og erstattes af et enkelt par.

Man skal tilstræbe ikke at røre ved cementen, men anvende skarpskeer og pincetter.

For at forebygge luftgener opsamles overskydende cement i en waste bag.

Efter endt cementering kontrolleres de instrumenter, der har været brugt til cementering for cementrester, og de lægges separat på bagbordet, så personalet i skyllerum også kan være opmærksomme på cementrester.

Hvis væsken spildes på bordet, tages der våde servietter og lægges over. Herved holdes de giftige dampe nede. Hvis væsken spildes på gulvet, bruges gule absorberende måtter, som ligger i bunden af et af skabene på stue 1, 4 og 5. Optørringsmaterialet lægges i hvid spand med gul låg.

 

Anvendelse af knoglecement til hofte- og knæalloplastik:

Fremstilling:

Pumpe til blanding af cement, knoglecement (findes pt. i 3 forskellige størrelser), cement pistol, latexfri handsker, waste bag, stopur.

 

Procedure:

Alle implantater skal være pakket ud og klargjort, inden blandingen påbegyndes. Diverse hjælpeinstrumenter lægges frem.

Cement systemet samles efter anvisning og tilsluttes pumpe. Det 3. par handsker påtages, og efter aftale med kirurg blandes cementen. Stopur startes, så man kan se tiden (anvendelsestid/hærdningstid). Der blandes efter anvisning fra producenten.

Efter blanding monteres cementen i sprøjtepistolen, og spidsen kommes i waste bag eller pose.

Der ligger den også, når den ikke er i brug. Efter endt cementering kommes cementrester mm. i waste bag og kasseres som dagrenovation.

 

Anvendelse af knoglecement til rygkirurgi:

Fremstilling:

Cementskab, waste bag, hvid spand med gul låg, cementhandsker, evt. add on instrumenter til fenestrede skruer.

 

Procedure:

Alle utensilier skal være pakket ud og klargjort, inden blandingen begyndes. Det 3. par handsker påtages. Der blandes efter anvisning fra producenten. Tiden noteres. Ampul, brugte sprøjter mm. kommes i waste bag og derefter i spand med gul låg.

 

Referencer:

”Arbejdsmiljø på operationsstuen” udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Social og Sundhed.

Tanner J, Parkinson H, 2002 double gloving to reduce surgical cross-infection (Cochrane Review)

Euro fins Report 2003. Kan rekvireres ved henvendelse til hanne.martinsen@molnlycke.com

EN 374-3, Protective gloves against chemicals and micro-organisms – Part 3: Determination of resistance to permeation by chemicals.

“En sikker hånd”, 2/2006 udgivet af Mölnlycke Health Care.

APB – kemikalie brugervejledning O-OP.

 

Retningslinjer for de enkelte afsnit ved bortskaffelse af kemikalieaffald, se retox.dk eller orange mappe i kommadorum