Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hypomagnesiæmi

 

Indledning

Hos onkologiske patienter ses hypomagnesiæmi ofte, blandt andet i forbindelse med behandling med platinholdig kemoterapi eller cetuximab.

Normalområdet for P-magnesium ligger mellem 0,7-1,10. Hypomagnesiæmi således < 0,7 mmol/L.

Hypocalciæmi og hypokaliæmi ses ofte samtidigt med hypomagnesiæmi, og en bestående hypokaliæmi er ofte behandlingsrefraktær, såfremt en samtidig hypomagnesiæmi ikke først korrigeres.

Enhver patient med betydende symptomgivende hypomagnesiæmi (uanset P-magnesium) eller magnesium <0,4 mmol/L skal indlægges akut til magnesiuminfusion i henhold til nedenstående retningslinjer.

Hos patienter med asymptomatisk hypomagnesiæmi aftales fremmøde til behandling i Dagafsnittet eller på lokalsygehus. Ved behandling på lokalsygehus skal journalføres ordination/instruks til modtagende afdeling.

 

Symptomer

 • • Anoreksi

 • • Kvalme

 • • Opkastninger

 • • Træthed

 • • Muskelsvaghed

 • • Personlighedsforstyrrelser

 • • Kramper

 • • Tremor

 • • Muskelfascikulationer

 • • EKG-forandringer som ved hypocalciæmi eller hypokaliæmi

 • • Coma

 

Laboratorieundersøgelser

 • • P-magnesium

 • • P-Calcium (albuminkorrigeret)

 • • P-Kalium

 

Behandling

Behandlingen afhænger af plasmakoncentrationen af magnesium, dog under hensyntagen til P-calcium.

 

 • • ≥ 0,55 mmol/l og normalt P-calcium

Mablet 1 tablet x 3 dagligt.

 

 • • ≥ 0,55 mmol/l og subnormalt P-calcium

20 mmol magnesiumsulfat i magnesiumpumpe med 24 timers indløb eller

20 mmol magnesiumsulfat i 500 ml isotonisk Nacl eller isotonisk Glukose i.v. til indløb over 8 timer (se standardordination i Columna Medicin).

Herefter tablet Mablet 1 stk. x 3 dagligt. Mablet skal ordineres som tillæg efter i.v. magnesiumsulfat i Columna Medicin/FMK.

 

 • • 0,4-0,54 mmol/l

20 mmol magnesiumsulfat i magnesiumpumpe med 24 timers indløb eller

20 mmol magnesiumsulfat i 500 ml isotonisk Nacl eller isotonisk Glukose i.v. til indløb over 8 timer (se standardordination i Columna Medicin).

Herefter tablet Mablet 1 stk. x 3 dagligt. Mablet skal ordineres som tillæg efter i.v. magnesiumsulfat i Columna Medicin/FMK.

 

 

 • • < 0,4 mmol/l

40 mmol magnesiumsulfat i magnesiumpumpe med 24 timers indløb eller

40 mmol magnesiumsulfat i 1000 ml isotonisk Nacl eller isotonisk Glukose til indløb over 16 timer (se standardordination i Columna Medicin).

Herefter tablet Mablet 1 stk. x 3 dagligt. Mablet skal ordineres som tillæg efter i.v. magnesiumsulfat i Columna Medicin/FMK.

 

 

Bemærk!

Intravenøs tilførsel af magnesium medfører udtalt hypotension (vasodilatation) ved for hurtig infusion!

 

P-calcium og P-kalium normaliseres oftest samtidig med indgift af magnesium.

 

Alle patienter, der behandles for hypomagnesiæmi, uanset om det er peroralt eller intravenøst, skal i forbindelse med næste behandling have kontrolleret P-magnesium, P-calcium og P-kalium.

 

Kontraindikation for behandling

Der bør ikke gives magnesium efter ovenstående retningslinjer til patienter med:

 

 1. 1. P-kreatinin >300 µmol/l

 2. 2. 2. og 3. grads AV-blok

 

Relativ kontraindikation for behandling

 1. 3. Nedsat nyrefunktion i øvrigt, med mindre denne skyldes platinbehandling med samtidigt renalt magnesiumtab

 

Præparater

 • • Tablet Magnesiumhydroxid (Mablet) depottabletter. Mablet ordineres som tillæg efter i.v. magnesiumsulfat i Columna Medicin/FMK.

Indeholder 360 mg magnesiumhydroxid (=15 mmol)

 

 • • Magnesiumsulfat 2 mmol/ml i elastomerisk pumpe (der er oprettet standardordination)

 • 20 mmol Magnesiumsulfat i 240 ml Nacl med indløb over 24 timer eller

 • 40 mmol Magnesiumsulfat i 230 ml Nacl med indløb over 24 timer

(BRAUN elastomerisk Easypump® II pumpe REF nr. 45-40008 LT270-27-S– se bilag for påfyldning)

 

 • • Magnesiumsulfat 2 mmol/ml til indgift i iv adgang(der er oprettet standardordination)

 • 20 mmol Magnesiumsulfat i 500 ml isotonisk Nacl eller Glukose over 8 timer eller

 • 40 mmol Magnesiumsulfat i 1000 ml isotonisk Nacl eller Glukose over 16 timer