Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hypomagnesiæmi

Indholdsfortegnelse

 

Indledning

Symptomer

Laboratorieundersøgelser

Behandling

Kontraindikation for behandling

Præparater

 

Indledning

Hos hæmatologiske - og onkologiske patienter ses hypomagnesiæmi ofte, specielt i forbindelse med behandling med platinholdig kemoterapi, og ved anvendelse af det monoklonale antistof cetuximab.

Normalområdet for P-magnesium ligger mellem 0,7-0,95.

Hypocalciæmi og hypokaliæmi ses ofte samtidigt med hypomagnesiæmi, og en bestående hypokaliæmi er ofte behandlingsrefraktær, såfremt en samtidig hypomagnesiæmi ikke først korrigeres.

Enhver patient med betydende symptomgivende hypomagnesiæmi skal indlægges akut til magnesiuminfusion i henhold til nedenstående retningslinjer uanset P-magnesium.

Hos patienter med asymptomatisk hypomagnesiæmi aftales fremmøde til behandling i Dagafsnittet eller på lokalsygehus. Ved behandling på lokalsygehus skal der medfølge beskrivelse i journal med ordination/instruks til modtagende afdeling.
Såfremt behandlingen skal gives i weekenden aftales fremmøde tidspunkt og sted.

Ved magnesium under 0,4 mmol/l skal patienter som udgangspunkt altid indlægges/ses akut.

 

Symptomer

• Anoreksi

• Kvalme

• Opkastninger

• Træthed

• Muskelsvaghed

• Personlighedsforstyrrelser

• Kramper

• Tremor

• Muskelfascikulationer

• EKG-forandringer som ved hypocalciæmi eller hypokaliæmi

• Coma

 

Laboratorieundersøgelser

 

• P-magnesium

• P-Calcium (albuminkorrigeret)

• P-Kalium

 

Behandling
 

Behandlingen afhænger af plasmakoncentrationen af magnesium, dog under hensyntagen til P-calcium.

 • ≥ 0,55 mmol/l og normalt P-calcium: Mablet 1 tabl. x 3 dagl.

• ≥ 0,55 mmol/l og subnormalt P-calcium: 25 mmol magnesium i 500 ml isotonisk NaCl eller isotonisk Glukose i.v. til indløb over 6 timer eller 50 mmol magnesium i magnesiumpumpe med 24 timers indløb (se standardordination i Columna).
Herefter tabl. Mablet 1 x 3 dagl.

• 0,4-0,54 mmol/l med normalt eller subnormalt P-calcium:
25 mmol magnesium i 500 ml isotonisk NaCl eller isotonisk Glukose i.v. til indløb over 6 timer eller
50 mmol magnesium i magnesiumpumpe med 24 timers indløb (se standardordination i Columna).
Herefter tabl Mablet 1 x 3 dagl.

• <0,4 mmol/l, P-calcium normalt eller subnormalt:
50 mmol magnesium i 1000 ml isotonisk NaCl eller isotonisk Glukose til indløb over 12 timer eller
50 mmol magnesium i magnesiumpumpe med 24 timers indløb (se standardordination i Columna).
Herefter tabl. Mablet 1 x 3 dagl.

 

Bemærk!

Intravenøs tilførsel af magnesium medfører udtalt hypotension (vasodilatation) ved for hurtig infusion!

P-calcium og P-kalium normaliseres oftest samtidig med indgift af magnesium.

Alle patienter, der behandles for hypomagnesiæmi, uanset om det er peroralt eller intravenøst, skal i forbindelse med næste behandling have kontrolleret P-magnesium, P-calcium og P-kalium.

Stillingtagen til fortsat substitution i henhold til ovenstående retningslinjer.

 

Kontraindikation for behandling

Der bør ikke gives magnesium efter ovenstående retningslinjer til patienter med:

1. P-kreatinin >300 µmol/l

2. 2. og 3. grads AV-blok

3. Nedsat nyrefunktion i øvrigt, med mindre denne skyldes platinbehandling med samtidigt renalt magnesiumtab

 

Præparater

 

  • • Tabl. Magnesiumhydroxid (Mablet) depottabletter
    Indeholder 360 mg magnesiumhydroxid (=15 mmol mg)

  • • Magnesiumchloridexahydrat 1 mmol/ml

Blandes i 200 ml NaCl (BRAUN-pumpe – se bilag)

Magnesiumchloridhexahydrat 1 mmol/ml.
Blandes i 500-1000 ml isotonisk NaCl eller Glukose