Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Røntgenklar patient - Ultralyd

 

Patientforberedelse

Faste

Blodprøver

AK-behandling

Generel forberedelse

Smertedækning

Beroligende medicin

Venflon

Påklædning

Smykker

Briller

Høreapparater osv.

Efterregi

ULTRALYD

Leverbiopsi

4 timer

BAC-test

APTT < 60 sek.

INR < 1,5

Trombocytter > 40x109/l

Hæmoglobin

 

Max 3 dage gamle

 

Ved patienter i AK-behandling:

Forprøver skal være taget EFTER sidst givne dosis AK-behandling, dog max 3 dage gamle

Pauseres i henhold til skema:

 

https://pri.rn.dk/Sider/21721.aspx

 

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

OP-skjorte

Ikke relevant

Observation i henhold til skema:

 

https://pri.rn.dk/Sider/11785.aspx

 

Histologisk biopsi (generelt)

4 timer

BAC-test

APTT < 60 sek.

INR < 1,5

Trombocytter > 40x109/l

Hæmoglobin

 

Max 3 dage gamle

 

Ved patienter i AK-behandling:

Forprøver skal være taget EFTER sidst givne dosis AK-behandling, dog max 3 dage gamle

Pauseres i henhold til skema:

 

https://pri.rn.dk/Sider/21721.aspx

 

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

OP-skjorte

Ikke relevant

Observation i henhold til skema:

 

https://pri.rn.dk/Sider/11785.aspx

 

Histologisk biopsi (nyre)

4 timer

BAC-test

APTT < 60 sek.

INR < 1,5

Trombocytter > 40x109/l

Hæmoglobin

 

Max 3 dage gamle

 

Ved patienter i AK-behandling:

Forprøver skal være taget EFTER sidst givne dosis AK-behandling, dog max 3 dage gamle

Pauseres i henhold til skema:

 

https://pri.rn.dk/Sider/21721.aspx

 

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

OP-skjorte

Ikke relevant

Observation i henhold til skema:

 

https://pri.rn.dk/Sider/11785.aspx

 

Histologisk biopsi (milt)

4 timer

BAC-test

APTT < 60 sek.

INR < 1,5

Trombocytter > 40x109/l

Hæmoglobin

 

Max 3 dage gamle

 

Ved patienter i AK-behandling:

Forprøver skal være taget EFTER sidst givne dosis AK-behandling, dog max 3 dage gamle

Pauseres i henhold til skema:

 

https://pri.rn.dk/Sider/21721.aspx

 

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

OP-skjorte

Ikke relevant

Observation i henhold til skema:

 

https://pri.rn.dk/Sider/11785.aspx

 

Finnålsaspiration (FNA) intraabdominalt

(Patienter i AK-behandling)

4 timer

APTT < 60 sek.

INR < 1,5

Trombocytter > 40x109/l

Hæmoglobin

 

Forprøver skal være taget EFTER sidst givne dosis AK-behandling, dog max 3 dage gamle

Pauseres i henhold til skema:

 

https://pri.rn.dk/Sider/21721.aspx

 

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

OP-skjorte

Ikke relevant

1 times observation på Radiologisk Afdeling for ambulante patienter.

 

1 times observation på stamafdeling for indlagte patienter.

Finnålsaspiration (FNA) intraabdominalt

(Patienter ikke i AK-behandling)

4 timer

Nej

Ikke relevant

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

OP-skjorte

Ikke relevant

1 times observation på Radiologisk Afdeling for ambulante patienter.

 

1 times observation på stamafdeling for indlagte patienter.

Finnålsaspiration (FNA) overfladisk

(Patienter i AK-behandling)

Nej

APTT < 60 sek.

INR < 1,5

Trombocytter > 40x109/l

Hæmoglobin

 

Forprøver skal være taget EFTER sidst givne dosis AK-behandling, dog max 3 dage gamle

Pauseres i henhold til skema:

 

https://pri.rn.dk/Sider/21721.aspx

 

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

OP-skjorte

Ikke relevant

1 times observation på Radiologisk Afdeling for ambulante patienter.

 

1 times observation på stamafdeling for indlagte patienter.

Finnålsaspiration (FNA) overfladisk

(Patienter ikke i AK-behandling)

Nej

Nej

Ikke relevant

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

OP-skjorte

Ikke relevant

1 times observation på Radiologisk Afdeling for ambulante patienter.

 

1 times observation på stamafdeling for indlagte patienter.

Drænage (generelt)

(Patienter i AK-behandling)

Nej

APTT < 60 sek.

INR < 1,5

Trombocytter > 40x109/l

Hæmoglobin

 

Forprøver skal være taget EFTER sidst givne dosis AK-behandling, dog max 3 dage gamle

Pauseres i henhold til skema:

 

https://pri.rn.dk/Sider/21721.aspx

 

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

OP-skjorte

Ikke relevant

 

Drænage (generelt)

(Patienter ikke i AK-behandling)

Nej

Nej

Ikke relevant

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

OP-skjorte

Ikke relevant

 

Abscesdrænage

(Patienter i AK-behandling)

4 timer

APTT < 60 sek.

INR < 1,5

Trombocytter > 40x109/l

Hæmoglobin

 

Forprøver skal være taget EFTER sidst givne dosis AK-behandling, dog max 3 dage gamle

Pauseres i henhold til skema:

 

https://pri.rn.dk/Sider/21721.aspx

 

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

OP-skjorte

Ikke relevant

 

Abscesdrænage

(Patienter ikke i AK-behandling)

4 timer

Nej

Nej

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

OP-skjorte

Ikke relevant

 

Galdeblæredrænage

4 timer

APTT < 60 sek.

INR < 1,5

Trombocytter > 40x109/l

Hæmoglobin

 

Max 3 dage gamle

 

Ved patienter i AK-behandling:

Forprøver skal være taget EFTER sidst givne dosis AK-behandling, dog max 3 dage gamle

Pauseres i henhold til skema:

 

https://pri.rn.dk/Sider/21721.aspx

 

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

OP-skjorte

Ikke relevant

 

Nefrostomi

Nej

APTT < 60 sek.

INR < 1,5

Trombocytter > 40x109/l

Hæmoglobin

 

Max 3 dage gamle

 

Ved patienter i AK-behandling:

Forprøver skal være taget EFTER sidst givne dosis AK-behandling, dog max 3 dage gamle

Pauseres i henhold til skema:

 

https://pri.rn.dk/Sider/21721.aspx

 

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

OP-skjorte

Ikke relevant

 

Suprapubisk kateter

(Patienter i AK-behandling)

Nej

APTT < 60 sek.

INR < 1,5

Trombocytter > 40x109/l

Hæmoglobin

 

Max 3 dage gamle

 

Forprøver skal være taget EFTER sidst givne dosis AK-behandling, dog max 3 dage gamle

Pauseres i henhold til skema:

 

https://pri.rn.dk/Sider/21721.aspx

 

Fyldt blære

 

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

OP-skjorte

Ikke relevant

 

Suprapubisk kateter

(Patienter ikke i AK-behandling)

Nej

Nej

 

Ikke relevant

Fyldt blære

 

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

OP-skjorte

Ikke relevant

 

Abdomen

4 timer

Nej

Ikke relevant

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

 

Nyrer

Nej

Nej

Ikke relevant

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

 

Aorta abdominalis

4 timer

Nej

Ikke relevant

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

 

Dopplerundersøgelse af hepars kar

4 timer

Nej

Ikke relevant

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

 

Dopplerundersøgelse af mesenterialkar

6 timer

Nej

Ikke relevant

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

 

Dopplerundersøgelse af nyrekar

4 timer

Nej

Ikke relevant

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

 

In situ graft

Nej

Nej

Ikke relevant

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

 

Overekstremiteter mhp DVT

Nej

Nej

Ikke relevant

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

 

Underekstremiteter mhp DVT

Nej

Nej

Ikke relevant

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

 

Børn - abdomen

 

 

4 timer

Nej

Ikke relevant

Ammende børn: Undersøgelse inden næste måltid (fastende)

 

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

Pt. skal helst være iført patienttøj.

 

Ikke relevant

 

Børn - nyre- og urinveje

Nej

Nej

Ikke relevant

Efter aftale/visitation:

Fuld blære -

ellers velhydreret

 

Smertestillende/beroligende efter behov

Ikke relevant

Pt. skal helst være iført patienttøj.

 

Ikke relevant

 

Børn - Cerebrum

Nej

Nej

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant