Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Traumevagt - funktionsbeskrivelse, Ortopædkirurgien

Speciallæger med funktion i traumeområdet og gennemført og godkendt ATLS-kursus kan indgå i traumevagt. Andre speciallæger kan indgå efter nærmere vurdering. Speciallæger med under 2 års traumatologisk erfaring og/eller hvor der vurderes behov, skal have en overlægevagt bag sig.

 

 

Traumevagt

Traumevagten er en specialistvagt der har til formål at foretage udredning og behandling af komplekse traumatologiske problemstillinger, som man ikke kan forvente at en speciallæge uden særlig traumatologisk erfaring kan foretage. Der er tale om en tilkaldevagt efter kl. 15. Der er planlagt lange operationslejer på OP 2 gange om ugen, hvor traumevagten forventes, i samarbejde med den yngre læge tilknyttet denne funktion, og bagvagten, at sikre den traumatologiske del af driften der hører under fagområdet for traumatologi.

 

Bagvagten i Aalborg kan tilkalde traumevagten, såfremt bagvagten ikke selv besidder den nødvendige kompetence eller har brug for at konferere en behandling. Traumevagten varetager frakturbehandling i underekstremiteten med behov for ringfiksation, behandling af lednære frakturer i underekstremiteten samt behandling af protesenære frakturer i underekstremiteten med skinneosteosyntese. Endvidere varetages desekirurgi i underekstremiteten som følge af fraktur. Patellafrakturer opereres efter anvisning fra traumevagten. Traumevagten kan endvidere supervisere bagvagten, såfremt denne ikke selv besidder kompetencen i øvrige indgreb, der henligger under det traumatologiske subspeciale.

 

 

Arbejdsopgaver fordelt på døgntidspunkter

1. Dagtid (8-15*), hverdag

 1. 1. Traumekald. Modtagelse af multitraumepatienter i dagtimerne.

 2. 2. Stuegang. Gennemgang af traumepatienter på NOTIA/Intensiv afdeling. Stuegang på egne patienter i fagområdet (traume)

 3. 3. Visitation af nyhenviste ptt. i fagområdet.

 4. 4. Have ansvaret for og visitationsretten til operationsprogrammet på store OP for det akutte område. Ansvaret for det elektive område ligger i de respektive fagområder.

 5. 5. Visitere pt. til de forskellige operationslejer der kører efter dagtid.

 6. 6. Være kontaktperson for regionens øvrige matrikler mht. traumatologiske problemstillinger, hvor bagvagten på den pågældende matrikel efter undersøgelse og vurdering af patienten, finder dette nødvendigt.

 

2. Aftenstid (15-21) + weekend (8-21)

 1. 1. Operationer. Udfører operationer relateret til traumepatienter og frakturkirurgi, hvor kompetencen ikke er til stede ved bagvagt/mellemvagt. Assistance og supervision af ældre/yngre kollegaer ved mere simple indgreb (eksempelvis håndleds-, hoftenære- og ankelfrakturer) såfremt der er behov herfor.

 2. 2. Prioriteringen af akutte pt. på dage med langt leje foretages af traumevagten. Der tilknyttes en mellemvagt med funktion i traumeområdet, som står for driften af stuen i samarbejde med traumevagten. Formålet med lejet er todelt idet der planlægges med operationer på specialistniveau, som direkte varetages af traumevagten, og øvrig traumatologi, som opereres/superviseres/anvises af traumevagten.

 3. 3. Behovsorienteret stuegang på patienter der hører under fagområdet for traumatologi (aftales med bagvagten).

 4. 4. Være kontaktperson for regionens øvrige matrikler mht. traumatologiske problemstillinger, hvor bagvagten på den pågældende matrikel efter undersøgelse og vurdering af patienter finder dette nødvendigt.

 

 

3. Nattid (21-08)

 1. 1. Såfremt bagvagten har behov for assistance til modtagelse af multitraumepatienter i nattetimerne, kan traumevagten tilkaldes.

 2. 2. Udførelse af livstruende eller uopsættelige indgreb (compartment syndrom/frakturer med avaskulær ekstremitet eller lign.) hvor bagvagten ikke besidder den nødvendige kompetence.

 3. 3. Være kontaktperson for regionens øvrige matrikler mht. akutte traumatologiske problemstillinger af uopsættelig karakter, hvor bagvagten på den pågældende matrikel efter undersøgelse og vurdering af patienter finder dette nødvendigt. Pt. skal forinden kontakt være konfereret med bagvagten i Aalborg.