Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Inhaleringsflowmeter (In- check DIAL G16)

 

Beskrivelse

In- Check DIAL G16 er et inhaleringsflowmeter, som er designet til at simulere modstanden fra

20-120 L/min ved almindelige inhalatorer. Modstanden kan indstilles fra lav til høj og vises ved de farvede flow- ikoner.

In- Check DIAL bruges til at vælge den mest velegnede inhalator for patienten og kan rådgive patienterne i at bruge deres inhalatorer korrekt.

 

Definition af begreber

Inhalator: Spray eller pulverbeholder med indhold af lægemidler til lokal behandling af luftvejssygdomme

Flowmeter: Instrument til måling af strømning

Devicer: Forskellige typer af inhalationsapparater til inhalationsmedicin

Compliance: Evnen til at forstå/mestre.

 

Forskellige typer af devicer

Den optimale inhaleringsteknik ved brug af spray (pMDI)) med et fastholdningskammer /spacer er en langsom inhalering fra 30- 60 L/min.

Den optimale inhaleringsteknik ved tørpulverinhalation (DPI) er med et flow på 30 L/min til 90 L/min.

 

Billede 16

 

 

Alle præparaterne, der ikke står under spray i tabellen indeholder tørpulver.

 

Symbol på In- check

Inhalator

Handelsnavn på medicinen

 

Billede 15

Spray

AeroBec, Airomir, Airsalb, Alvesco, Atrovent, Berodual, flixotide, flutform, Innovair, Salamol

 

Billede 14

Breezhaler

Onbrez, Seebri, Ultibro

Billede 13

Diskos

Ellipta

Flixotide, Seretide, Serevent, Ventoline, Anoro, Incruse, Relvar

Billede 12

GenuAir

Spiromax

Duaklir, Eklira

Duoresp

Billede 10

Turbohaler

Bricanyl, Oxis, Pulmicort, Spirocort, symbicort

Billede 11

Easyhaler

Handihaler

Beclomet, Bufomix, Buventol, Formo, Giona

Spiriva

 

Billede 1

Anvendelse af In Check

Nulstilling

Nulstil In- Check apparatet ved at holde det lodret med mundstykket opad. Slå det hårdt mod den anden hånd, så den magnetiske nulstillingsvægt frigøres. Herved returneres den røde markør til sin startposition. Apparatet skal herefter vendes 180 grader, så magneten returnerer til hvileposition (helt oppe ved mundstykke)

Måling

Indsæt nyt engangsmundstykke for hver patient.

Patienten skal puste ud (ved siden af mundstykket)

Mundstykket tages i munden og patienten tager en dyb indånding. Læberne skal holdes helt tæt sluttet om mundstykket.

Registrer inhaleringsflowet ved den røde markørs position på skalaen.

Proceduren gentages i alt 3 gange (husk nulstilling efter hver måling). Det bedste resultat vælges som måleresultat.

Måling

Alle målingerne sammenlignes med flowværdierne for denne enhed og valg af devicer besluttes.

Husk at In- Check DIAL ikke alene afgør valg af devicer, patienten skal også kunne anvende den valgte devicer (compliance).

 

Rengøring

De udvendige dele aftørres med et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%).

De indvendige dele skal en gang dagligt vaskes i lunt (men ikke varmt) vand med mildt opvaskemiddel i 2-3 minutter (maks 5 minutter). Skyld efter med varmt vand og ryst for at fjerne overskydende vand.

Referencer

Kronisk obstruktiv lungesygdom KOL med akut forværring

Akut astma

Rengøring og desinfektion af udstyr til understøttende lungeterapi