Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hudpriktest

 

Formål:

 

Beskrivelse af baggrund, udførelse og aflæsning af priktest anvendt hos børn i allergologisk udredning.

 

Baggrund:

 

Hudpriktesten er ret følsom, når der skal undersøges for de hyppigst forekommende luftvejsallergener. “Standardserien” med de nævnte 10 allergener har vist sig at kunne påvise allergierne hos 85% i denne patientgruppe. Ubehaget ved undersøgelsen er beskedent. Den kan rutinemæssigt foretages på børn ned til 3-4 års alderen. Der er dog ingen nedre aldersgrænse for at udføre allergidiagnostik, når der er indikation herfor.

 

Personer, som kun har allergisymptomer en mindre del af året (f.eks. pollenhøfeber), vil have antistoffer og dermed positiv priktest hele året.

 

Definition af begreber:

 

Positiv og negativ kontrol: Alle hudpriktest undersøgelser rummer også en positiv og en negativ kontrol. Dette foretages med ALK Soluprick® Negativ control (Indeholder sterilt vand) og ALK Soluprick® Positiv control (Indeholder histamin).

 

En gyldig hudpriktest forudsætter en negative kontrol uden reaktion. (Kvadel ved neg. kontrol kan være udtryk for dermatographisme og slører resultatet på de faktiske satte priktests) samt en positiv kontrol med kvadel dannelse > 3 mm (negativ positiv kontrol er udtryk for manglende evne til at danne kvadler evt. pga. indtagelse af antihistaminer forud for testen)

 

Priktest for standartpanel: Priktest for birk, græs bynke, hest, hund, kat, Dermatophagiodes pteronyssinus og farinae (Husstøvmider) samt Altanaria og Cladosporium (Udendørs skimmelsvampe). Man kan vælge kun at bruge enkelte af de listede.

 

Prik-prik test: Prik i frisk fødevare og derefter prik på barnet. Kan sættes på et ”Standart nøddepanel” eller et ”udvidet nøddepanel”, samt på udvalgte friske fødeemner: sød/letmælk og æg (hyppigste allergener ved børn < 3 år) og hvede, torsk, peanut

 

Standart nøddepanel: Hasselnød, mandel, valnød, cashew, paranød samt birk, græs og bynker.

 

Udvidet nøddepanel: Standart nøddepanel suppleret efter behov med macadamianød, pistacie, pekannød og peanut.

 

Hudpriktest og fødevare allergi: Hudpriktest giver en enkelt og sikker måde at følge barnets allergi status for det pågældende fødevare allergen Testen kan udgøre måden hvorpå barnets allergi følges gennem årene og kan lægge grunden for den primære provokation og senere opfølgnings provokationer.

Priktesten kan suppleres med specifik IgE for de relevante allergener og komponenter.

 

Valg af relevant allergen. se ”Fødevareallergi generelt” instruks…. LINK

 

Fremgangsmåde:

 

Medicin der skal pauseres forud for priktest:

 

Systemisk steroid: 1-3 uger (Afhængig af dosis)

Perorale antihistaminer: 3 døgn

Steroidcremer på underarmen: 1-3 dage (afhængig af steroid styrke og behandlingsvarighed)

Protopic på underarmen: 5 dage

Elidel på underarmen: 1 døgn

 

Procedure:

 

Priktest skal foregå under anafylaksiberedskab (Der skal forefindes adrenalin autoinjekter nær proceduren)

 • • Priktestens dråber sættes på underarmens volarside.

 • • Huden, hvor priktesten skal sættes markeres enten med nummertape eller markeringspen. En passende afstand mellem dråberne er 1,5-2 cm. Underarmen bør hvile på et fast underlag.

 • • Der sættes ikke dobbeltprik.

 • • Der sættes negativ og positiv kontrol og efterfølgende de enkelte allergener.

 • • Kun dråben må røre huden, spidsen af flasken må ikke (risiko for kontaminering).

 • • Hudpriklancetten presses gennem dråben og ind i huden.

 • • Der anvendes en ny lancet for hvert allergen. (Man må ikke kunne se ”kraven” af lancetten på huden. Man må ikke stikke så dybt, at der kommer blod frem.

 • • Tør dråberne af huden med en serviet. Skal gøres forsigtigt, for at undgå sammenblanding af dråberne.

 • • Hudreaktionen aflæses efter 12-15 minutter. Grænsen for hævelse (ikke rødmen)

markeres med en pen, og omridset overføres til registreringsark med gennemsigtigt tape.

 • • Reaktionsstørrelsen registreres i mm: Største diameter (D) + diameteren vinkelret på midten heraf (d) divideret med 2 (geometrisk middelværdi)

 

 • • Reaktionen er positiv hvis kvadlen ((D+d)/2) er > 3 mm.

 • • Resultatet scannes ind i journalen

 

Prik-Priktest.

Ved prik-priktest forberedes allergenet afhængigt af, hvor hårdt/tørt det er.

Eksempelvis knuses mandel, hasselnød og lignende og tilsættes lidt isotonisk saltvand. Ligeledes krydderier, kornsorter/mel for at trække allergenet ud.

Bløde, olieholdige nødder som valnødder, peanuts og macadamianød kræver ikke tilsætning af isotonisk saltvand

 

 

Oplæring i priktest:

Priktest kan øves ved at sætte positiv kontrol (Histamin) 10 gange på armen og prikke. Hvis alle kvadler er omtrent lige store, er teknikken i orden.