Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Provokation med hvede

 

Definition af begreber:

 

Fødevareallergi: Allergisk reaktion udløst af udsættelse for fødevareallergen.

 

Baggrund:

Flertallet af patienter, der er sensibiliseret for græs, vil have positiv IgE for hvede (f4), som udtryk for in vitro-krydssensibilisering, hvilket er uden klinisk betydning. Omega-5-gliadin er et major allergen i wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis (WDEIA).

WDEIA er hvede allergi induceret ved fysisk anstrengelse. Symptomerne er typisk generaliseret urticaria og sværere allergiske reaktioner (anafylaksi). Hudpriktests og specifik IgE for hvede er ikke diagnostiske.

Bedste prædiktor er fund af specifik IgE for Omega-5-gliadin sammenholdt med sandsynlig anamnese.

Ved denne mistanke, skal barnet først provokeres med hvede som vanlig. Hvis denne er negativ, skal der udføres hvede provokation i kombination med anstrengelse (løbebånd). (1) (2) (3)

 

Før provokationen:

Inden provokationen måles specifik IgE for hvede (f4), komponenten omega-5-gliadin (Tri a19), og græs (g6)

Der kan også gøres også pirk-prik for græs og hvede

Se Hudpriktest, se relation øverst til højre

 

Beslutningen for provokation skal baseres på ovenstående udredning og anamnese.

Beslutningen skal altid træffes i samråd med speciallæge med ansvar for allergologi.

 

Fremgangsmåde:

 

Barnet skal på provokations dagen være rask. Se (Fødevareprovokationer generelt, se relation øverst til højre)

Barnets hud efterses af sygeplejerske, og evt. eksematøse områder registreres. Ved opblussen af eksem / svær eksem udsættes provokationen.

Der foretages stetoskopi og anamneseoptagelse af lægen.

Beslutningen vedr. at gennemføre provokationen er lægens.

 

Medicin der skal pauseres forud for provokationen:

 

  • • Langtidsvirkende Beta2-agonister i 48 timer (Eksempelvis Oxis, Serevent, formo, Bufomix, Seretide, Relvar Elipta, Innovair eller Symbicort. Undertegnelser til dette kan i enkelte tilfælde aftales med lægen)

  • • Kortidsvirkende Beta2-agonister i 8 timer. (Eksempelvis Ventoline, Airomir, Buventol eller Bricanyl)

  • • Antihistamin i 3 døgn

  • • Montelukast eller Singulair i 24 timer.

  • • Tablet Steroid i 2-4 uger inden provokationen (afhængig af dosis)

  • • Lokal steroid behandling med creme for eksem skal ikke pauseres)

  • • Betablokker behandling er en relativ kontraindikation for provokation.

 

Det er den rekvirerende læges ansvar at informere om medicin, der skal pauseres forud for provokationen.

Procedure:

 

Der anvendes hvedemel opblandet i frugtmos, jordbærgrød eller yoghurt (hvis det tåles).

 

 

Dosis

 

Hvedemel

 

1.

 

250 mg

 

2.

 

1 g

 

3.

 

4 g

 

4.

 

10 g

 

5.

 

15 g

 

6.

 

20 g

 

Doseringsintervallet er 30 min.

Kumuleret dosis: 50,25 g hvede

 

Noter tidspunkt for indgivelse.

Observer reaktioner fra diverse organer (se Fødevareprovokationer generelt se relation øverst til højre)

 

Registreringer:

 

Vedrørende registreringer i barnets journal, (se Fødevareprovokationer generelt se relation øverst til højre)

 

 

Referencer:

 

  1. 1. Morita E, et al.. Food-dependent exercise-induced anaphylaxis. J Dermatol Sci. 2007.

 

2. Thermo Scientific

http://www.phadia.com/en/products/allergy-testing-products/immunocap-allergen-information/food-of-plant-origin/grains/wheat/

 

3. EAACI. Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines. Translating knowledge into clinical practice.

 

4. DSA. Allergiudredning af børn og unge http://www.paediatri.dk/images/dokumenter/vejledninger_2018/Allergiudredning_boern.pdf