Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Provokation med rejer

 

Definition af begreber:

 

Fødevareallergi: Allergisk reaktion udløst af udsættelse for fødevareallergen.

 

Før provokationen:

 

Inden provokationen måles specifik IgE for rejer(f24) samt for husstøvmider og der udføres prik-prik test for rejer (Der bruges frosne, optøede rejer. Allergeniciteten aftager, når rejer opbevares i lage) og hudpriktest for de 2 husstøvmider (Dermatophagoides pteronyssinus og Dermatophagoides farinae)

Se Hudpriktest, se relation øverst til højre

 

Der ses krydsallergi mellem rejer og husstøvmider.

Der er høj grad af krydsreaktiveret mellem forskellige skaldyr.

Beslutningen for hvilken skaldyr der skal provokeres med baseres på anamnese, familiens spisevaner og udredning med sIgE / prik-prik testning.

Beslutningen skal altid træffes i samråd med speciallæge med ansvar for allergologi.

 

Fremgangsmåde:

 

Barnet skal på provokations dagen være rask. Se (se Fødevareprovokationer generelt se relation øverst til højre)

Barnets hud efterses af sygeplejerske, og evt. eksematøse områder registreres. Ved opblussen af eksem / svær eksem udsættes provokationen.

Der foretages stetoskopi og anamneseoptagelse af lægen.

Beslutningen vedr. at gennemføre provokationen er lægens.

 

Medicin der skal pauseres forud for provokationen:

 

  • • Langtidsvirkende Beta2-agonister i 48 timer (Eksempelvis Oxis, Serevent, formo, Bufomix, Seretide, Relvar Elipta, Innovair eller Symbicort. Undertegnelser til dette kan i enkelte tilfælde aftales med lægen)

  • • Kortidsvirkende Beta2-agonister i 8 timer. (Eksempelvis Ventoline, Airomir, Buventol eller Bricanyl)

  • • Antihistamin i 3 døgn

  • • Montelukast eller Singulair i 24 timer.

  • • Tablet Steroid i 2-4 uger inden provokationen (afhængig af dosis)

  • • Lokal steroid behandling med creme for eksem skal ikke pauseres)

  • • Betablokker behandling er en relativ kontraindikation for provokation.

 

Det er den rekvirerende læges ansvar at informere om medicin, der skal pauseres forud for provokationen.

 

Procedure:

 

Der anvendes frosne, optøede rejer. Allergeniciteten aftager, når rejer opbevares i lage.

 

Afhængig af klinikken kan startdosis og slutdosis afvige fra nedenstående. Dette skal i så fald fremgå af journalen.

 

 

 

Dosis

 

Rejer

 

1.

 

500 mg

 

2.

 

1 g

 

3.

 

2,5 g

 

4.

 

5 g

 

5.

 

15 g

 

6.

 

30 g

 

Doseringsintervallet er 30 min.

Kumuleret dosis: 54 g (svt. ca 22 små grønlansrejer)

 

Noter tidspunkt for indgivelse.

Observer reaktioner fra diverse organer (se Fødevareprovokationer generelt se relation øverst til højre)

 

Registreringer:

 

Vedrørende registreringer i barnets journal, (se Fødevareprovokationer generelt se relation øverst til højre)

Referencer:

 

1. DSA. Allergiudredning af børn og unge http://www.paediatri.dk/images/dokumenter/vejledninger_2018/Allergiudredning_boern.pdf

 

2. EAACI. Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines. Translating knowledge into clinical practice.