Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vacuum-behandling - Sygeplejestandard (G)

 

Beskrivelse

Vacuum-behandling er sårheling gennem sårbehandling med vacuum – undertryk. Ved anvendelse af undertryk bidrager en særlig forbinding til at trække sårkanterne sammen, fjerne infektiøst materiale fra såret, og fremmer aktivt dannelsen af granulationsvæv på celleniveau, hvilket resulterer i meget effektiv sårheling af selv dybe og store sår.

Vacuum-behandling stiler mod at holde patienten mobil og ambulant. En patient skal således ikke være indlagt til vacuum-behandling alene, men kun såfremt indlæggelse er nødvendig af anden årsag (f.eks. intravenøs antibiotisk behandling).

 

Definition af begreber

VAC: Vacuum Assisted Closure.  

For nærmere information se: Mediq Danmark Hospital - Mediq Danmark Hospital (mediqhospital.dk)

 

Udredning før og forudsætning for brug af vacuum-behandling

 • • Rent væv er en forudsætning for, at vacuum-behandling kan iværksættes. Er der nekroser, skal der revideres før brug af vacuum-behandling.

 • • Rygning skal helst undgås under behandlingen/sårhelingen.

 

Behandling

Generelt

Vacuum-behandling bør indskrænkes til maximalt 4 uger. Oftest er der kun brug for at give sårhelingen et skub over ca. 2 ugers behandling.

Intention:

 • • Stimulere dannelse af granulationsvæv

 • •  Redde væv

 • •  Klargøring af sårbunden til resuturering.

 • •  Fjerne sårsekret fra såret.

 

Indikation:

 • •  Større sår, der trods lang behandling med konventionel sårbehandling, ikke mindskes.

 • •  Dybe sår, der vil koste patienten meget lang ophelingstid ved konventionel sårbehandling.

 

Kontraindikation:

• Cancersår

• Fistler til andre organer

• Risiko for blødning – VAC må ikke påsættes blødende sår

• Svære nekroser

 

Påsætning og skiftning af VAC

En læge- eller sygeplejeopgave. Foregår enten på operationsstue eller i afdelingen – lægeligt skøn.

Normalt skiftes bandagen mandag, onsdag og fredag – altså med 2-3 dages mellemrum. Interval besluttes af læge ved stuegang.

 

Der benyttes generelt sort svamp i alle sår.

I dybe kaviteter bruges hvid svamp. Der må gerne bruges begge typer svamp i samme sår. Undgå dog, at bruge mange små stykker svamp i såret, da disse kan forsvinde i dybden og give anledning til abscesdannelse. Dokumenter svampestykker, antal og farve i EPJ, standardplan KIR V.A.C. sårbehandling.

 

Ved blottet tarm eller knogle: Kontakt produktspecialist med henblik på konsulentbistand:

Annette Freksen

Region Nordjylland og Midtjylland

27871873

annette.freksen@mediq.com

Følgende findes frem til skiftning

 • • Sort svamp - ”Granu foam” (samt evt hvid svamp – ”White foam”)

 • • ”Drape” – film til rundt om sår

 • • ”T.R.A.C.-pad”

 • • VAC-pumpe (vær opmærksom på behov, der er forskellige størrelser)

 • • Opsite

 • • Skiftesæt

 • • Ekstra sterile krøller

 • • 2-3 stk Nacl á 20 ml

 • • Sterile handsker

 • • Afdækningsstykker

 

 

Procedure

 • • Vacuum-pumpe slukkes minimum 30 minutter før planlagt sårskift.

 • • Obs om der skal gives smertestillende inden skift, i så fald gerne 30 minutter før.

 • • Studsen fra canister beskyttes i en engangshandske.

 • • Den gamle forbinding løsnes forsigtigt.

 • • Svamp løsnes ved hjælp af Nacl. (Inden skiftning kan VAC svamp lokalbedøves med 1 % lidocainopløsning – skal ordineres af læge).

 • • Kaviteten duppes tør med krøller.

 • • ”Drape” lægges med 1-tallet ned mod huden hen over såret og den omgivende hud – til ca. 10 cm udenfor såret.

 • • Med tusch tegnes sårranden op på ”Drapen”.

 • • Såret udklippes af ”Drapen”.

 • • ”Drape” klæbes på huden- vær meget omhyggelig med, at det når helt til sårranden.

 • • Hvis hvid svamp skal bruges: klip svampen nøjagtig til og læg i såret.

 • • Sort svamp klippes til og lægges i såret – skal være få mm højere end såret (da vacuummet suger noget af højden af svampen, så denne flugter med hudniveau).

 • • Opsite klæbes over sår uden at stramme.

 • • Ca 1½ cm stort hul klippes i øverste lag Opsite, og ”T.R.A.C.”-pad klæbes på – aldrig udenfor svampen.

 • • Mens hjælper tænder pumpen, holdes sårrandene sammen indtil svampen er suget til (kan være smertefuldt for pt).

 • • Hvis bandagen er/bliver utæt, lappes den blot med Opsite.

 • • Når patienten udskrives varetages sårskift af hjemmesygeplejerske – meldes via e-breve, og medgives materialer til sårskift. Alternativt kommer hun til ambulant skift af forbinding typisk 3 gange om ugen – label og tidspunkt sættes i kalender.

 

VAC-pumpe og trykindstilling af VAC:

 • • Tryk sættes aldrig > 150 mm/Hg. Normalt køres med kontinuerligt sug på 125 mm/Hg. Hos diabetikere med nedsat cirkulation bør og kan man sænke trykket til 75 mm/Hg uden at det går udover konceptet.

 • • Hvis vacuum-pumpen sætter ud og efter fejlfinding ikke kan starte igen, må patienten ikke gå med vacuum-bandagen, men skal enten have en ny pumpe eller skifte til konventionel bandage efter max 2 timer. (Dette pga risiko for udvikling af anearobe bakterier under bandagen.)

 • • Ved ambulant behandling skal patienten således instrueres i, at sætter pumpen ud i mere end to timer, hvor de ikke kan få gang i den igen, skal afsnittet kontaktes og konventionel sårbehandling iværksættes indtil vacuum-pumpen igen er funktionsdygtigt.

 • • Canister skiftes minimum hver 7. dag.

 

Referencer

Sårbehandling - Mediq Danmark Hospital (mediqhospital.dk)