Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Registrering af vacciner i Det Danske Vaccinationsregister, DDV

 

Dokumentet beskriver det lovmæssige krav til registrering af vaccinationer i det nationale Danske Vaccinationsregister, DDV. DDV er en national database, der giver sundhedspersonale og borgere adgang til information om vaccinationer.

 

OBS: særligt vedrørende registrering af Covid-19 vacciner til både patienter og medarbejdere. Alle Covid-19 vacciner registreres via ny midlertidig løsning: Quick vaccine link.

Se også: Vejledning til registrering af Covid-19 vaccine via Quick vaccine registrering på Region Nordjyllands hospitaler og vaccinationsklinikker.

 

Ifølge Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger har læger pligt til at indberette givne vacciner til Det Danske Vaccinationsregister, DDV.

 

Indberetning af givne vacciner

Indberetning sker via FMK Online. I forhold til registrering i journalnotat, er der forskel på om det er en patient eller en medarbejder, der vaccineres.

 

Vaccination af patienter i Region Nordjylland:

Vaccination af patienter skal både indberettes til DDV og registreres i journalnotat i EPJ.  Lægen ordinerer vaccinationen i notat i journalen og den der foretager vaccinationen, dokumenterer i DDV. Huskeseddel til registrering af vaccine til patienter: -> Registrering i Det Danske vaccinationsregister (DDV) – fmk-online Huskeseddel (rn.dk)

 

Vaccination af medarbejdere i Region Nordjylland:

Vaccination af medarbejdere på arbejdspladsen i Region Nordjylland skal indberettes til DDV, men skal IKKE registreres i journalnotat og det er ikke tilladt at tilgå medarbejderens patientjournal. DDV tilgås via fmk-online.dk. Det gøres gennem ESA, da man her får adgang til med sin digitale medarbejder signatur som nøglefil. Huskeseddel til vaccination af medarbejdere: Registrering af vaccinationer på medarbejdere i Region Nordjylland i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) – fmk-online Huskeseddel (rn.dk)

 

Adgang til DDV

Autoriseret sundhedspersonale har adgang til at registrere givne vacciner på DDV og lægen kan derfor uddelegere opgaven til disse, samt til lægestuderende, som skal være oprettet som lægens medhjælp. Vær opmærksom for betingelserne for delegering, se dokumentet Medicinering – Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser: Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser (rn.dk)

Referencer

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Vejledning for Det Danske Vaccinationsregister, Sundhedsdatastyrelsen