Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Teamleder funktionen i Børnemodtagelsen. Læger og Sygeplejersker.

Beskrivelse

Dette dokument er udarbejdet med henblik på at tydeliggøre rollefordelingen for læger og sygeplejersker ved akutte situationer i Børnemodtagelsen.

 

Målgruppe – modtagelse

Børnelæger, anæstesilæger og sygeplejersker, der arbejder i Børnemodtagelsen.

 

Formål

At tydeliggøre roller og fordelingen af arbejdsopgaver ved behandlingen, observationen og plejen af det akut syge barn.

 

Problemstilling

Teamleder børnelæge

 

 Bærer GUL VEST

 

 • Leder og koordinerer teamindsatsen.

 • Har hovedansvaret for behandlingen af barnet, dette indtil enten barnet er stabilt og indlagt på døgnafsnit, eller behandlingsansvaret er overdraget til anden læge.

 • Forestår ABCDE vurdering og optimering (selve undersøgelse af barnet kan evt. forestås af forvagt eller anden læge)

 • Så vidt muligt være koordinator og bevare OVERBLIK og SYSTEMATIK, mens hands-on opgaver udføres af andre læger.

 • Kommunikerer primært med 1.sygeplejersken(der bærer gul vest) i forhold til ordinationer.

 • Sikrer at relevante og nødvendige kompetencer tilkaldes til stuen.

 • Sikrer at teamet løbende er orienteret om barnets tilstand samt behandlingstiltag

 • Planlægger videre undersøgelser og behandling

 • Sikrer at forløbet på stuen dokumenteres i journal, enten ved selv at diktere eller at sikre sig, at anden læge gør det.

  • HUSK KLAR OG TYDELIG KOMMUNIKATION – CLOSED LOOPS

  • HUSK ABCDE SYSTEMATIK

 

1. sygeplejerske

 

 Bærer GUL VEST

 

 • Har hovedansvaret for plejeindsatsen og udførelse af ordinationer.

 • Har primær ansvaret for administration af medicin og behandlings ordinationer.

 • Dokumentation af administrationer på whiteboard tavle og efterfølgende i Columna medicin.

 • Tilkald af relevante kompetencer FORVAGT, BAGVAGT og evt. BAT-KALD.

 • Tilkald af sufficiente plejeressourcer, 2-3 sygeplejersker afhængigt af opgaven.

 • Sikrer, at nedenstående opgaver udføres. Opgaverne fordeles mellem 1. og 2. sygeplejerske.

 

  • HUSK KLAR OG TYDELIG KOMMUNIKATION – CLOSED LOOPS

  • HUSK ABCDE SYSTEMATIK

 

 

 

Nedenstående opgaver fordeles mellem 1. og 2. sygeplejerske. Eller uddelegeres til andre.

 

 • Ansvaret for at klargøre modtagestuen: Tjekker ilt og sug. Klargøre passende ventilationspose og – maske og forbinde til oxymixer.

 • Finde overvågningsudstyr, sat-måler, BT-manchet, termometer m.v.

 • Klargøre babylejet hvis relevant

 • Udfylde WETFAG

 • Åbne elevator, så den er klar, når Falck kommer med barnet.

 • Triagering af barnet ved ankomst, medmindre ABCDE vurdering påbegyndes umiddelbart.

 • Klargøre evt. situationsrelevant medicin (ihht. WETFAG, stesolid, inhalationsmedicin, antibiotika el.lign.)

 • Klargøring til venflon anlæggelse og isoton NaCL infusion.

 • Bestilling og udførelse af blodprøver/prøver og undersøgelser.

 • Dokumntere i Clinical Suite.

 

2. sygeplejerske

 

 • Udfører ovenst. i samarbejde med 1. sygepelejerske.

 

  • HUSK KLAR OG TYDELIG KOMMUNIKATION – CLOSED LOOPS

  • HUSK ABCDE SYSTEMATIK

 

Anæstesilæge

 

 • Samarbejder og kommunikerer primært med teamleder børnelæge

 • Har hovedansvaret for luftvejshåndtering (A og B) samt evt. assistere med cirkulationen (C).

 • Supplerer i øvrigt til temaleder børnelæge med inputs til overblik, systematik og lægefaglig vurdering.

  • HUSK KLAR OG TYDELIG KOMMUNIKATION – CLOSED LOOPS

  • HUSK ABCDE SYSTEMATIK

 

Forvagt og andre læger på stuen

 

 • Samarbejder og kommunikerer primært med teamleder børnelæge.

 • Har så vidt muligt til opgave at udføre hands-on undersøgelser (ABCDE) og indgreb(venflons m.v.), således at teamleder børnelæge kan frigøres til koordination og overbliks opgaver.

 • Supplerer i øvrigt til temaleder børnelæge med inputs til overblik, systematik og lægefaglig vurdering.

  • HUSK KLAR OG TYDELIG KOMMUNIKATION – CLOSED LOOPS

  • HUSK ABCDE SYSTEMATIK