Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Teamleder funktionen i Børnemodtagelsen. Læger og Sygeplejersker.

Beskrivelse

Dette dokument er udarbejdet med henblik på at tydeliggøre rollefordelingen for læger og sygeplejersker ved akutte situationer i Børnemodtagelsen.

 

For at gøre det let at overskue hvilken funktion den enkelte har på akutstuen, er der følgende klistermærker til rådighed:

 

 • • Teamleder (neon gul)

 • • Bagvagt (neon orange)

 • • Forvagt (neon orange)

 • • 1. sygeplejerske (neon orange)

 • • 2. sygeplejerske (neon orange)

 • • Anæstesilæge (neon grøn)

 • • Anæstesisygeplejerske (neon grøn)

 

Klistermærkerne findes i en mappe på hver akutstue. De findes frem, når der bliver meldt et akut dårligt barn. Sæt dem gerne klar på bordkanten. Alle på stuen skal bære et synligt klistermærke. Teamleder kan også have forvagt- bagvagt klistermærke på.

 

Målgruppe – modtagelse

Børnelæger, anæstesilæger og sygeplejersker, der arbejder i Børnemodtagelsen.

 

Formål

At tydeliggøre roller og fordelingen af arbejdsopgaver ved behandlingen, observationen og plejen af det akut syge barn.

 

Problemstilling

Teamleder børnelæge

 

Bærer GUL VEST, ”teamleder klistermærke” og ”forvagt-eller bagvagt klistermærke”

 

 • • Leder og koordinerer teamindsatsen.

 • • Har hovedansvaret for behandlingen af barnet, dette indtil enten barnet er stabilt og indlagt på døgnafsnit, eller behandlingsansvaret er overdraget til anden læge.

 • • Forestår ABCDE vurdering og optimering (selve undersøgelse af barnet kan evt. forestås af forvagt eller anden læge)

 • • Så vidt muligt være koordinator og bevare OVERBLIK og SYSTEMATIK, mens hands-on opgaver udføres af andre læger.

 • • Kommunikerer primært med 1.sygeplejersken(der bærer gul vest) i forhold til ordinationer.

 • • Sikrer at relevante og nødvendige kompetencer tilkaldes til stuen.

 • • Sikrer at teamet løbende er orienteret om barnets tilstand samt behandlingstiltag

 • • Planlægger videre undersøgelser og behandling

 • • Sikrer at forløbet på stuen dokumenteres i journal, enten ved selv at diktere eller at sikre sig, at anden læge gør det.

 

  • HUSK KLAR OG TYDELIG KOMMUNIKATION – CLOSED LOOPS

  • HUSK ABCDE SYSTEMATIK

 

1. sygeplejerske

 

Bærer GUL VEST og ”1 sygeplejerske klistermærke”

 

 • • Har hovedansvaret for plejeindsatsen og udførelse af ordinationer.

 • • Har primæransvaret for administration af medicin og behandlings ordinationer.

 • • Dokumentation af administrationer på whiteboard tavle og efterfølgende i EPJ.

 • • Tilkald af relevante kompetencer FORVAGT, BAGVAGT og evt. BAT-KALD.

 • • Tilkald af sufficiente plejeressourcer, 2-3 sygeplejersker afhængigt af opgaven.

 • • Sikrer, at nedenstående opgaver udføres. Opgaverne fordeles mellem 1. og 2. sygeplejerske.

 

  • HUSK KLAR OG TYDELIG KOMMUNIKATION – CLOSED LOOPS

  • HUSK ABCDE SYSTEMATIK

 

Nedenstående opgaver fordeles mellem 1. og 2. sygeplejerske. Eller uddelegeres til andre.

 

 • • Ansvaret for at klargøre modtagestuen: Tjekker ilt og sug. Klargøre passende ventilationspose og – maske og forbinde til oxymixer.

 • • Finde overvågningsudstyr, sat-måler, BT-manchet, termometer m.v.

 • • Klargøre babylejet hvis relevant

 • • Udfylde WETFAG

 • • Åbne elevator, så den er klar, når Falck kommer med barnet.

 • • Triagering af barnet ved ankomst, medmindre ABCDE vurdering påbegyndes umiddelbart.

 • • Klargøre evt. situationsrelevant medicin (ihht. WETFAG, stesolid, inhalationsmedicin, antibiotika el.lign.)

 • • Klargøring til venflon anlæggelse og isoton NaCL infusion.

 • • Bestilling og udførelse af blodprøver/prøver og undersøgelser.

Dokumenterer i EPJ

2. sygeplejerske

 

Bærer ”2.sygeplejerske klistermærke”

 

 • • Udfører ovenstående i samarbejde med 1. sygeplejerske.

 

  • HUSK KLAR OG TYDELIG KOMMUNIKATION – CLOSED LOOPS

  • HUSK ABCDE SYSTEMATIK

 

Anæstesilæge

 

Bærer ”Anæstesilæge klistermærke”

 

 • • Samarbejder og kommunikerer primært med teamleder børnelæge

 • • Har hovedansvaret for luftvejshåndtering (A og B) samt evt. assistere med cirkulationen (C).

 • • Supplerer i øvrigt til temaleder børnelæge med inputs til overblik, systematik og lægefaglig vurdering.

 

  • HUSK KLAR OG TYDELIG KOMMUNIKATION – CLOSED LOOPS

  • HUSK ABCDE SYSTEMATIK

 

Forvagt og andre læger på stuen

 

 • • Samarbejder og kommunikerer primært med teamleder børnelæge.

 • • Har så vidt muligt til opgave at udføre hands-on undersøgelser (ABCDE) og indgreb(venflons m.v.), således at teamleder børnelæge kan frigøres til koordination og overbliks opgaver.

 • • Supplerer i øvrigt til temaleder børnelæge med inputs til overblik, systematik og lægefaglig vurdering.

 

  • HUSK KLAR OG TYDELIG KOMMUNIKATION – CLOSED LOOPS

  • HUSK ABCDE SYSTEMATIK