Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kolposkopi - Sygeplejeinstruks (G)

 

Beskrivelse

Ambulant undersøgelse ved behov for diagnostik af eventuelle celleforandringer ved portio. Undersøgelsen foregår i Gynækologisk Ambulatorium af enten læge eller kolposkopisygeplejerske samt assisterende sygeplejerske. Lægen/kolposkopisygeplejersken vurderer udbredelse af celleforandringer ved hjælp af kolposkop (læge) eller Dysis (læge/kolposkopisygeplejerske). Der foretages evt. celleskrab. Herefter kan lægen/kolposkopisygeplejersken vælge at udtage portiobiopsier, der tages 4 prøver ved hjælp af biopsitang. Nogle patienter føler en let forbigående smerte, idet prøverne tages. Prøverne sendes til Patologisk Insititut for mikroskopi.

 

Tages der portiobiopsier, kan dette medføre let vaginal blødning efterfølgende. Nogle patienter får derfor oplagt gazemeche i skeden, som ligger 2-4 timer efter undersøgelsen for at stoppe blødning, hvorefter patienten selv kan fjerne mechen. Patienten informeres om at henvende sig i sengeafsnittet, hvis blødning tiltager eller ikke ophører efter 4 timer. Pletblødning er normalt det første døgn.

 

Se i øvrigt relation: ”Dysplasia epitheliasis cervicis uteri”

 

Definition af begreber

Kolposkop: særligt mobilt kikkertinstrument hvorved celleforandringer kan ses ved hjælp af lyspåvirkning efter påført eddikesyre.

Dysis: Mobilt kolposkop med elektronisk skærm, hvorpå kerneområder for eventuelle celleforandringer vises. Kan gemme data. Hertil anvendes særlige gennemsigtige andenæb, som fikseres mellem Dysis og patient under undersøgelsen. (Findes i rent depot.)

Biopsisæt: Sterilt pakket sæt af instrumenter, bestående af biopsitang, pean og krøller. (Findes i rent depot.)

 

Målgruppe

Patienten er typisk henvist via egen læge eller speciallæge efter fund af dysplasi ved celleskrab. Efter kolposkopi ved forundersøgelse, fortsætter nogle patienter i længerevarende kontrolforløb med regelmæssige kolposkopier afhængigt af dysplasigrad.

 

Visitation

Patienter med ASA1 i kategorierne ASCUS, LSIL og AGC kan ses selvstændigt af kolposkopisygeplejerske. Øvrige patienter, samt patienter der viser sig at være gravide ved anamnesen ses af læge.

 

Metode

Undersøgelsen foretages af læge eller kolposkopisygeplejerske, assisteret af sygeplejerske.

Patienten informeres om undersøgelsens forløb og varighed. Der kan ved behov lokalbedøves med Citanest før biopsitagningen.

 

Selve kolposkopien kan foretages på 2 måder: Ved hjælp af traditionelt kolposkop eller ved hjælp af Dysis.

 

Traditionel kolposkopi – foretages af læge:

 

Remedier findes frem:

 

 • Cytologibørste og prøveglas

 • Andenæb

 • Mandelolie

 • Biopsisæt

 • Pean

 • Gazekrøller

 • Eddikesyre

 • Steril pincet eller steril kanyle

 • 1 x 20 ml Nacl

 • Biopsafe prøveglas med formalin, påsat stregkode og patient-label.

 • Meche

 • Saks

 

 • • Andenæb påføres olie.

 • • Gazekrølle i pean vædes let med eddikesyre. Eddikesyren kan føles køligt, let sviende for nogle patienter. Der lægges tørre krøller klar til aftørring.

 • • Kolposkop tændes og køres hen til lejet.

 • • Skal der laves cytologiskrab gøres dette før biopsitagning. Husk stregkode og label på prøveglas.

 

Skal der tages biopsier:

 • • Kolposkop køres væk.

 • • Biopsisæt pakkes ud under hensyntagen til steril teknik. Steril indpakning anvendes som dække på rullebord.

 • • Fyld eventuelt en smule (ca 2 ml) Nacl i Biopsafe-glas. (Dette kun for at lette overførslen af vævsmaterialet).

 • • Vævsprøverne overføres med steril pincet eller kanyle fra biopsitang til Biopsafe-glasset.

 • • Alle prøverne kommes i samme glas, medmindre lægen bestemmer andet. Glas lukkes og fyldes med formalin.

 • • Patientens reaktion på undersøgelsen observeres (angst/smerter).

(fortsættes under næste afsnit)

 

Til top

 

Kolposkopi med Dysis – foretages af læge eller kolposkopisygeplejerske:

 

Remedier findes frem:

 

 • Cytologibørste + prøveglas

 • Dysis-andenæb (transparent, fås i str S, M eller L – forefindes i rent depot)

 • Mandelolie

 • Biopsisæt

 • Pean

 • Gazekrøller

 • Eddikesyre

 • Steril pincet eller steril kanyle

 • 1 x 20 ml Nacl

 • Biopsafe prøveglas med formalin, påsat stregkode og patient-label.

 • Meche

 • Saks

 

 • • Patientens fulde navn og cpr-nr indtastes i Dysis.

 • • Dysis-andenæb påføres olie.

 • • Læge/kolposkopisygeplejerske placerer andenæb.

 • • Gazekrølle i pean anvendes til aftørring.

 • • Andenæb fastgøres i Dysis.

 • • Eddikesyre sprøjtes via sprøjte på Dysis, ind mod portio. (Vær opmærksom på, om der er påfyldt eddikesyre i sprøjte). Dette kan føles køligt, let sviende for nogle patienter.

 • • Læge/kolposkopisygeplejerske vurderer områder med celleforandringer ud fra resultater på Dysis skærm.

 • • Der laves altid cytologiskrab før biopsitagning. Husk stregkode og label på prøveglas.

 

Skal der tages biopsier:

 • • Biopsisæt pakkes ud under hensyntagen til steril teknik. Steril indpakning anvendes som dække på rullebord.

 • • Fyld eventuelt en smule (ca 2 ml) Nacl i Biopsafe-glas. (Dette kun for at lette overførslen af vævsmaterialet).

 • • Vævsprøverne overføres med steril pincet eller kanyle fra biopsitang til Biopsafe-glasset.

 • • Alle prøverne kommes i samme glas, medmindre lægen bestemmer andet. Glas lukkes og fyldes med formalin.

 • • Patientens reaktion på undersøgelsen observeres (angst/smerter).

 

Generelt ved begge undersøgelsesmetoder:

 

Ved behov for meche:

 • • Meche pakkes ud ved non-touch teknik.

 • • Læge/kolposkopisygeplejerske lægger mechen op ved hjælp af pean. Gaze-ende klippes med saks, så blot et kort stykke gaze er nedenfor vagina.

Tegn på tumor:

 • • Ved tegn på tumor SKAL biopsierne sendes under prioriteten ”PAKKEFORLØB” i Patoweb.

 

Afslutning af undersøgelse:

 • • Sygeplejersken sikrer sig identifikation ved at adspørge patienten om navn og cpr-nr i forhold til label på glasset.

 • • Patienten opfordres til at sidde et øjeblik på lejet, før hun rejser sig for at forebygge eventuel vaso-vagal reaktion. Giv evt. patienten et glas vand.

 • • Sygeplejersken sikrer sig, at patienten har fået information om forholdsregler efter undersøgelsen (blødning fra vagina, henvendelse til sengeafsnit ved kraftig blødning, fjernelse af meche, smertelindring).

 • • Prøven scannes ind af læge/kolposkopisygeplejerske, hvorefter den sættes i holder på bord i skyllerum. Prøverne afhentes af portør dagligt kl 14.00 eller efter rekvirering i Columna.

 • • Læge/kolposkopisygeplejerske aftaler med patient, hvordan svar gives. Sygeplejerske tjekker at korrekt telefonnummer er i EPJ.

 • • Selvdeklaration gennemgåes med patient. Det sikres, at rette informationer er ajourført. Hvis behov for ajourføring af FMK gøres dette af læge/supervisor.

 • • Standardark for dysplasi udfyldes i journalen.

 • • Patientinformation omkring Celleforandringer på livmoderhalsen fra Kræftens Bekæmpelse kan udleveres. Pjecen: Celleforandringer på livmoderhalsen.

 • • Patienten informeres evt om mulig behandling ved konisation. Der nævnes, af dette foregår ambulant i lokalbedøvelse. Patientinformation kan udleveres – se referencer.

 • • Genanvendelige remedier rengøres i instrumentkoger i skyllerum.

 

Til top

 

Prøvesvar efter undersøgelser foretaget af kolposkopisygeplejerske

Alle dysplasiprøver sendes med onkolæges (ÅK/MMJ) som Godkender person og under Gruppen Onko. Resultaterne vurderes og evalueres ugentlig sammen med tilstedeværende kolposkopisygeplejersker. Er der tale om konisation i GA udfylder læge operatørsamtale.

 

Referencer

www.DSOG.dk

www.regioner.dk/nsls

 

Patientinformation:

 • • Keglesnit i livmoderhalsen på Gynækologisk Ambulatorium. Pdf center nr.: KBUA01-113.

 • • Keglesnit i livmoderhalsen på operationsgangen. Pdf center nr.: KBUA01-120