Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TAVI (transfemoral)

Formål

At patientens svære aortastenose afhjælpes.

Patientgruppe

Patienter med svær aortaklapstenose.

Proceduren tilbydes som udgangspunkt til patienter med svær aortaklapstenose, der ikke kan tilbydes vanlig kirurgisk aortaklapsubstitution pga. alder, konkurrerende lidelser som f.eks. glasaorta, nedsat lungefunktion eller tidligere hjerteoperation med svær arvævsdannelse.

 

Definition af begreber

TAVI: Transcatheter Aortic Valve Implantation.

TAVI Femoral: Implantation af stentklap i aorta via et kateter anlagt i a. femoralis.

 

Procedurebeskrivelse

Ved punktur af a. fem. comm. opnås arteriel adgang. Via disse kan aortastentklap placeres i aorta position under samtidig røntgengennemlysning og aortografi. Selve implantationen af klapprotesen foregår under ekstern pacing af højre ventrikel (rapid pacing) for at forhindre bevægelse af protesen. Afsluttende angiografi og TTE udføres for at sikre korrekt placering og som kontrol for paravalvulær lækage (PL). Adgangene i lyskerne lukkes med closure device.(Proglide (sutur) eller Angioseal (fibrin plug)

 

Fremgangsmåde

 Præoperativt:

 • • Patienten indlægges hverdagen før operationen. Der optages sygeplejerske- og lægejournal. Parakliniske prøver rekvireres (blodprøver (CABG), type, forlig, EKG og urinstix). Der foretages anæstesitilsyn. Endvidere informeres patienten omkring operationen af TAVI operatør.

 • • Der foretages medicingennemgang og det sikres at der har været holdt pause med AK/NOAC og antitrombotika https://pri.rn.dk/Sider/29455.aspx

 • • Patienten raseres i begge lyskeregioner og ved begge håndled

 • • Asymptomatisk bakturi behandles ikke. Symptomatisk bakturi med Selexid / Penomax 400 mg X 3. Kvinder i 3 dage og mænd i 5 dage eller efter dyrknings svar.

 • • Analgetika i form af t. paracetamol 1 gr x 4 (ordineres af operatør)

 • • Patienten skal faste jf. instruksen ”Præoperativ fasterutiner”. https://pri.rn.dk/Sider/18427.aspx

 • • Patienten skal være fastende i 6 timer.

 • • Inden proceduren startes holdes TIME OUT (sikker kirurgi) 

Peroperativt:

 • • Præoperativ antibiotika gives jf. instruksen ”Antibiotika-profylakse for thoraxkirurgiske patienter

 • • Operationen foretages som udgangspunkt i LA, men kan i visse tilfælde foretages i GA.

 • • Under operationen monitoreres patienten af anæstesien.

 • • Efter anlæggelse af femoral sheats hepariniseres patienten med Heparin 5000 IE.

 • • Der vil være mulighed for at konvertere til åben kirurgi i tilfælde af komplikation med læsioner på aorta og iliakakar

 • • Afhængig af adgangsforholdene i lyskerne lukkes perkutant med closure devices.

 

Postoperativt:

 • • Patienten overføres til TIA til observation i 2 timer.

 • • Patienten skal være TL 4 timer efter operationen

 • • Vaskularisering og pulsforhold på underekstremiteterne kontrolleres.

 • • Lyskerne inspiceres for blødning og hæmatomdannelse.

 • • TOKS foretages 3 gange i døgnet.

 • • TAVI operatør fastlægger AK/NOAC og antitrombotika https://pri.rn.dk/Sider/29455.aspx

 

Udskrivelse:

 • • Udskrivelsen er typisk 2-3 dage efter operationen.

 • • På 2. dagen foretages TTE (ekko amb)

 • • Evt. suturfjernelse skal ske hos egen læge 10-12 postoperativ dag.

 • • Udskrivende læge sikrer at patienten får korrekt AK/NOAC og antitrombotika https://pri.rn.dk/Sider/29455.aspx

 • • Patienten må udføre let fysisk aktivitet efter 2-3 dage og hårdere fysisk træning efter 1 uge, såfremt der ikke er anmærkninger til indstiksstederne efter perkutan adgang og lukning. Hvis der er foretaget cut-down, følger patienten individuelle anbefalingerne.

 • • Kørselsforbud følger DCS´s anbefalinger efter elektiv PCI  www.cardio.dk

 

Opfølgning:

 • • Første kontrol sker 3 måneder postoperativt med TTE

 • • Yderligere kontrol kun ved behov.