Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Adgang til oplysninger (generelt)

Adgang til oplysninger er som udgangspunkt forudsætningen for at medarbejdere kan varetage deres arbejdsopgaver.

Region Nordjylland skal som offentlig myndighed sikre, at alle brugere kun har eller tager adgang til oplysninger, som de pågældende har brug for i forbindelse med varetagelse af deres arbejdsopgaver.

Der er derfor udarbejdet
en generel retningslinje om adgang til oplysninger, der gælder i de tilfælde hvor der ikke er særlovgivning som regulerer adgang til oplysninger.

Der er desuden udarbejdet særskilte retningslinjer for:
Adgang til helbredsoplysning i patientjournalen og andre elektroniske systemer
Adgang til helbredsoplysninger i forbindelse med Kvalitetsarbejde