Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anvendelse af funktionen MiBAlert i Clinical Suite

Formål

MiBAlert er et redskab, der adviserer klinikere om, at der inden for et givet tidsinterval foreligger fund af MRSA, VRE, ESBL, CPO og C. difficile med binært toksin hos patienten samt bidrager til, at relevante bakteriefund ikke bliver overset.

MiBAlert kan således medvirke til at forebygge smittespredning og infektioner med resistente mikroorganismer på hospitalet.

Målgruppe

Instruksen gælder for alt personale i kliniske afdelinger med direkte og indirekte patientkontakt.

Uddannelse og oplæring

Afdelingsledelsen har ansvaret for kendskab til instruksen om MiBAlert samt implementering i de enkelte afdelinger/afsnit.

Generelt

Billede 1MiBAlert aktiveres, hver gang Clinical Suite (CS) åbnes på en patient. Dette sker ved et automatisk opslag i MiBa, og man kan således også se prøvesvar fra andre klinisk mikrobiologiske afdelinger uden for regionen. MiBAlert-ikonet ses til højre for patientens navn.

 

Alerten er et opmærksomhedspunkt, der beskriver, om der foreligger positive prøver og kan ikke anvendes handlingsanvisende. Ved at klikke på ikonet får man flere oplysninger om prøven.

Krav til isolationsforanstaltninger og podning skal findes i den PRI-retningslinje, der omhandler den pågældende mikroorganisme.

Definition af begreber

MRSA: Methicillin-resistente Staphylococcus aureus

VRE: Vancomycin-resistente enterokokker

ESBL: Extended Spectrum Beta-Lactamase-producerende enterobakterier

CPO: Carbapenemase-producerende organismer

C. difficile: Clostridium difficile, der producerer binært toksin

MiBa: Den Danske MikrobiologiDatabase

CS: Clinical Suite.

Definition af MiBAlert

MiBAlert adviserer om, at der inden for et givet tidsinterval, foreligger fund af MRSA, VRE, ESBL, CPO og C. difficile med binært toksin hos patienten.

 

  • • Billede 5Rød alert Patienten har en positiv prøve for en af ovenstående mikroorganismer

inden for et defineret tidsinterval

 

  • • Billede 8Grøn alert Der er ikke fundet resistente og/eller smittefarlige mikroorganismer i

tidsintervallet (giver ikke oplysning, om der er foretaget podning)

Billede 9

  • • Grå alert Kontakt til MiBa er midlertidigt ude af funktion.

 

Vær opmærksom på, at patienter med positive prøver (rød alert) kan have efterfølgende negative prøver og derfor ikke er isolationskrævende (se Tidsinterval for rød MiBAlert).

 

Ligeledes kan patienter med grøn alert alligevel være isolationskrævende, eksempelvis ved overskredet tidsinterval eller manglende screening. Derfor skal personalet altid være opmærksom på, om der stilles krav om podning og/eller isolation.

Tidsinterval for rød MiBAlert

Tidsintervallet er som følger

MRSA:Rød MibAlert fjernes, hvis ingen positive prøver inden for 365 dage fra seneste positive prøve

VRE:Rød MibAlert fjernes, hvis ingen positive prøver inden for 180 dage fra seneste positive prøve

ESBL:Rød MibAlert fjernes, hvis ingen positive prøver inden for 730 dage fra seneste positive prøve

CPO:Rød MibAlert fjernes, hvis ingen positive prøver inden for 1825 dage fra seneste positive prøve

C. difficile: Rød MibAlert fjernes, hvis ingen positive prøver inden for 730 dage fra seneste positive prøve.

MiBAlert funktionen

MiBAlert funktionen vises i CS som enten rød prik mærket ”MiBAlert”, grøn cirkel mærket ”MiBa” eller grå cirkel mærket ”MiBa” i menulinjen, til højre for patientens navn.

Rød MiBAlert

Billede 2

 

Ved ”rød” MiBAlert vil der fremkomme tekst, når man kører musen over symbolet:

Positive prøver for MRSA, VRE, ESBL, CPO eller C. difficile. Klik for yderligere information”.

 

Ved klik på ikonet ses MiBa-opslag på de positive fund, og der er direkte link til den infektionshygiejniske retningslinje, der er gældende for det pågældende fund.

 

En ”rød” MiBAlert er ikke ensbetydende med, at en patient altid skal isoleres. Der er forhold, systemet ikke kan undersøge for. Det er derfor nødvendigt at orientere sig i den gældende retningslinje. For eksempel

  • • Har patienten gennemgået behandling for MRSA bærertilstand, og der foreligger negative kontrolprøver jf. MRSA-retningslinjen (4.2.1)

  • • Har patienten ophør af C. difficile-associeret diarre i 48 timer (4.2.6).

 

Eksempel

 

Billede 6

Ved at klikke på MiBAlert-ikonet kommer ovenstående tekstrude frem.

 

Den enkelte prøve kan åbnes i MiBa ved at klikke på linjen med prøven (den grå tekst, her med VRE og CPO). Klikkes på linket til højre, vises gældende retningslinje for den enkelte mikroorganisme. MiBa-visningen fungerer på samme måde som det lokale mikrobiologiske system KMA svar/rekvisition. Se eksempel nedenfor.

 

Eksempel

 

Billede 7

 

For eventuelle spørgsmål vedrørende isolation henvises til Infektionshygiejnen.

For eventuelle spørgsmål vedrørende antibiotisk behandling henvises til vagthavende læge i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

 

Grøn MiBAlert

 

Billede 3

 

Ved ”grøn” MiBAlert vil der komme en tekst, når man kører musen over feltet

”Ingen nyligt positive prøver for MRSA, VRE, CPO eller C. difficile”.

 

Man skal altid forholde sig til obligatorisk screening af patienter for multiresistente bakterier efter ophold på udenlandske sygehuse (4.13) og til de foreliggende retningslinjer for screening af pågældende mikroorganismer.

 

En grøn MiBAlert er ingen garanti for, at en patient ikke er bærer af en resistent eller smittefarlig mikroorganisme, idet patienten eventuelt

  • • Ikke har fået taget prøver for denne og således ikke er konstateret positiv eller negativ for resistente/smittefarlige mikroorganismer

  • • At udløbsfristen for markeringen i Clinical Suite er overskredet (se ”Tidsinterval for rød MiBAlert”).

 

Grå MiBAlert

 

Billede 4

 

Ved ”grå” MiBAlert oplyses, at kontakt til MiBa midlertidigt er ude af funktion.