Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anvendelse af funktionen MiBAlert i Clinical Suite

Formål

MiBAlert er et redskab, der adviserer klinikere om, at der inden for et givet tidsinterval foreligger fund af MRSA, VRE, ESBL, CPO og C. difficile med binært toksin hos patienten samt bidrager til, at relevante bakteriefund ikke bliver overset.

MiBAlert kan således medvirke til at forebygge smittespredning og infektioner med resistente mikroorganismer på hospitalet.

Målgruppe

Instruksen gælder for alt personale i kliniske afdelinger med direkte og indirekte patientkontakt.

Uddannelse og oplæring

Afdelingsledelsen har ansvaret for kendskab til instruksen om MiBAlert samt implementering i de enkelte afdelinger/afsnit.

MiBAlert

Billede 6 MiBAlert-ikonet ses til højre for patientens navn og funktionen vises i CS som enten rød prik mærket ”MiBAlert”, grøn cirkel mærket ”MiBa” eller grå cirkel mærket ”MiBa”.

MiBAlert adviserer om, at der inden for et givet tidsinterval, foreligger fund af MRSA, VRE, ESBL, CPO eller C. difficile med binært toksin hos patienten.

 

Rød alert

Billede 5

Patienten har en positiv prøve for en af ovenstående mikroorganismer

inden for et defineret tidsinterval

 

Grøn alert

Billede 7

Der er ikke fundet resistente og/eller smittefarlige mikroorganismer i

tidsintervallet (giver ikke oplysning, om der er foretaget podning)

 

Grå alert

Billede 10

Kontakt til MiBa er midlertidigt ude af funktion.

 

 

Alerten er et opmærksomhedspunkt, der beskriver, om der foreligger positive prøver og kan ikke anvendes handlingsanvisende. Ved at klikke på ikonet får man flere oplysninger.

Krav til isolationsforanstaltninger og podning skal findes i den PRI-retningslinje, der omhandler den pågældende mikroorganisme.

Patienter med positive prøver (rød alert) kan have efterfølgende negative prøver, som betyder, at de ikke skal isoleres - se Tidsinterval for rød MiBAlert.

Ligeledes kan patienter med grøn alert alligevel være isolationskrævende, eksempelvis ved overskredet tidsinterval eller manglende screening.

Tidsinterval for rød MiBAlert

Tidsintervallet er som følger

MRSA:

Rød MibAlert fjernes, hvis ingen positive prøver inden for 365 dage fra seneste positive prøve

VRE:

Rød MibAlert fjernes, hvis ingen positive prøver inden for 180 dage fra seneste positive prøve

ESBL:

Rød MibAlert fjernes, hvis ingen positive prøver inden for 730 dage fra seneste positive prøve

CPO:

Rød MibAlert fjernes, hvis ingen positive prøver inden for 1825 dage fra seneste positive prøve

C. difficile:

Rød MibAlert fjernes, hvis ingen positive prøver inden for 730 dage fra seneste positive prøve.

Rød MiBAlert

Billede 2

 

Ved ”rød” MiBAlert vil der fremkomme tekst, når man kører musen over symbolet:

Positive prøver for MRSA, VRE, ESBL, CPO eller C. difficile. Klik for yderligere information”.

Ved at klikke på MiBAlert-ikonet kommer en tekstrude frem som illustreret på billedet nedenfor, og der er mulighed for opslag på de positive fund og link til den infektionshygiejniske retningslinje.

Billede 12

Den enkelte prøve kan åbnes i MiBa ved at klikke på ”Gå til MiBa” i kolonnen MiBa. For at åbne den retningslinje, der passer til den konkrete mikroorganisme, så skal der klikkes på ”For ophør af isolation, se retningslinje…” i kolonnen Vejledning.

En ”rød” MiBAlert er ikke ensbetydende med, at en patient altid skal isoleres, da der er forhold, som systemet ikke kan tage højde for. Det er derfor nødvendigt at orientere sig i den konkrete retningslinje..

For eventuelle spørgsmål vedrørende isolation henvises til Infektionshygiejnen, der kan kontaktes på 976645000 alle hverdage.

For eventuelle spørgsmål vedrørende antibiotisk behandling henvises til vagthavende læge i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Grøn MiBAlert

Billede 3

 

Ved ”grøn” MiBAlert vil der komme en tekst, når man kører musen over feltet

”Ingen nyligt positive prøver for MRSA, VRE, CPO, ESBL eller C. difficile”.

En grøn MiBAlert er ingen garanti for, at en patient ikke er bærer af en resistent eller smittefarlig mikroorganisme, idet patienten eventuelt

  • • Ikke har fået taget prøver for denne og således ikke er konstateret positiv eller negativ for resistente/smittefarlige mikroorganismer

  • • At udløbsfristen for markeringen i Clinical Suite er overskredet (se ”Tidsinterval for rød MiBAlert”).

Man skal altid forholde sig til obligatorisk screening af patienter

Ligesom man skal forholde sig til eventuelle anvisninger for screening for MRSA,VRE,ESBL, CPO eller C.difficile ved indlæggelse og sammedagskirurgi.

Grå MiBAlert

Billede 4

 

Ved ”grå” MiBAlert er kontakt til MiBa midlertidigt ude af funktion.

Definition af begreber

MRSA:

Methicillin-resistente Staphylococcus aureus

VRE:

Vancomycin-resistente enterokokker

ESBL:

Extended Spectrum Beta-Lactamase

CPO:

Carbapenemase-producerende organismer

C. difficile:

Clostridium difficile

MiBa:

Den Danske MikrobiologiDatabase

CS:

Clinical Suite.