Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anvendelse af funktionen MiBAlert

MiBAlert

MiBAlert er et redskab, der adviserer om, at der inden for et givet tidsinterval foreligger fund af MRSA, VRE, ESBL og CPO. Når det lyser rødt, har patienten en positiv prøve for en af ovenstående mikroorganismer inden for et defineret tidsinterval.

MiBAlerten er et opmærksomhedspunkt, om at der foreligger positive prøver, det betyder, at der skal tages stilling til om patienten skal isoleres. Patienter med positive prøver kan have efterfølgende negative prøver, som betyder, at de ikke skal isoleres. Krav til isolationsforanstaltninger og podning skal findes i den PRI-retningslinje, der omhandler den pågældende mikroorganisme.

I patientkontekst vil ikonet til højre lyse rødt, og man vil kunne mouse-over og vælge åbn MiBa i browser

 

Billede 1

Derved åbnes MiBAlert

Billede 3

Den enkelte prøve kan åbnes i MiBa ved at klikke på ”Gå til MiBa” i kolonnen MiBa.

For at åbne den retningslinje, der passer til den konkrete mikroorganisme, så skal der klikkes på ”For [mikroorganisme]-forholdsregler se retningslinjen her” i kolonnen Vejledning.

For eventuelle spørgsmål vedrørende isolation henvises til Infektionshygiejnen, der kan kontaktes på 97665000 alle hverdage og i vagttid vagthavende læge ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling via omstillingen.

For eventuelle spørgsmål vedrørende antibiotisk behandling henvises til vagthavende læge i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Tidsinterval

Tidsintervallet er som følger

MRSA:

MibAlert fjernes, hvis ingen positive prøver inden for 365 dage fra seneste positive prøve

VRE:

MibAlert fjernes, hvis ingen positive prøver inden for 180 dage fra seneste positive prøve

ESBL:

MibAlert fjernes, hvis ingen positive prøver inden for 180 dage fra seneste positive prøve

CPO:

MibAlert fjernes, hvis ingen positive prøver inden for 1825 dage fra seneste positive prøve

Formål

Formålet med MiBAlert er nem advisering og dermed forebygge smittespredning og infektioner med resistente mikroorganismer.

Målgruppe

Instruksen gælder for alt personale i kliniske afdelinger med direkte og indirekte patientkontakt.

Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen har ansvar for implementering af retningslinjen.

Den enkelte medarbejder har ansvar for at kende og anvende retningslinjen.

Definition af begreber

MRSA:

Methicillin-resistente Staphylococcus aureus

VRE:

Vancomycin-resistente enterokokker

ESBL:

Extended Spectrum Beta-Lactamase

CPO:

Carbapenemase-producerende organismer

MiBa:

Den Danske Mikrobiologi Database