Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MR - Cerebrum - Multivokselspektroskopi

Muligt på stue 23, 24, 22, & M.

 

Hvis undersøgelsen man vil lægge ind på er oblique, ændres tilsvarende i multivokselspektroskopien. OBS: multivokselspektroskopien må ikke gemmes som oblique i protokoldatabasen.

Ax T2

Vinkles efter hårde gane.

 

(Hvis ikke denne sekvens samt scout billederne er nok til at placere spektroet, kan der skannes også i cor eller sag plan, som hjælp til placering)

Ax Probe-SI 144 multivokselspektroskopi.

Planlægningsbeskrivelse på skanneren.

 

Planlægges oblique på Ax T2.

Kald neuroradiolog til indlæggelse af spektroen.

Klik i billede så spektroboksen kommer op

Hent ”Grid” i toolbar.

Træk i spektroet til ønsket dækning + en halv mere i hver retning. Der er ikke noget krav om x antal spektro. Det der er vigtigt er, at der er et spektro med patologisk væv og et med rask væv.

Flyt boksen til ønsket dækning. Det er vigtigt at der ikke er knogle eller CSF med i spektro.Der kan indlægges SAT bånd i flere planer, dæk gerne knogle og væske tæt på spektro.

Hvis der er nekrose i tumor er det vigtigt at spektro med patologisk væv skal ligges i kanten af tumor, ellers er det blot nekrosevæv vi får spektro på.

Billede 1

Her er eksempel med 3 spektroer.

 

Affotografering:

 

Efter skanning skal de enkelte spektro samt deres placering affotograferes.

Marker spektroserien og klik på Functool.

I øverste venstre hjørne kommer et billede af hvor spektro er placeret. Dette billede skal gemmes.

 

Ved at klikke på de enkelte spektro kommer de op i større format i øverste højre hjørne.

Når du har fået et spektro op i højre hjørne, gør da hjørnet aktivt og tryk én gang på space og affotografer derefter spektroet.

 

Affotografer hver enkelt spektro.

 

For at affotografere skal musen placeres i det relevante billede, tryk og hold nede på højre musetast, vælg ’save view’. Husk at sende billederne i PACS

Billede 3

 

 

Billede 5

Billede 4Billede 2