Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitering af patienter fra Thisted med vulva- eller cervixcancer til Skejby sygehus

 

 

Henvisende læges opgaver

  1. 1. Opringning til Onkofon 30714540 og konferering med vagthavende gyn-onkolog.

  2. 2. Sende elektronisk henvisning med relevante oplysninger om patienten efter nedenstående skabelon. Oplysningerne i denne skabelon er vigtige for at gennemføre forløbet for patienten mest korrekt, smidigt og hensigtsmæssigt.

 

Henvisningsskabelon

Henvisningsårsag

Co-morbiditet (Behov for præ-operativ vurdering, AK-behandling)

Tidl. indgreb

Højde og vægt

Objektive fund 

Creatinin og GFR (blodprøverne må max være 7 dage gamle)

Korrekte personoplysninger om patienten (telefonnummer, pårørende)

Afstemme medicin i FMK

Metal i kroppen

Klaustrofobi

evt. andet (tolk, kørestol mv)

 

Vulvacancer og cervixcancer

Skal være verificeret med biopsi.

Konfereres med vagthavende gyn-onkolog mhp. evt. behov for præoperativ udredning og/eller optimering.

Forløbskoordinator booker tid til MR og PET-CT (tilstræbt at foregå i forlængelse af hinanden på én dag) herefter bookes pt. til forundersøgelse til GU i GA. Forløbskoordinator kontakter patient med forløb.

Præparatrevision gennemgåes på MDT samme dag som MR og PET-CT.