Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Afdelingsbeskrivelse, afsnit Thisted

 

1.1 Generelt.

Thisted sygehus er beliggende ca. 90 km fra Aalborg. Afsnittet består af akutmodtagelse, intensiv, ortopædkirurgi, fødegang, barselsgang, gynækologisk afd, diagnostisk center og forskellige ambulatorium; urologisk, medicinsk, reumatologisk, kardiologisk og pædiatrisk. Reumatologisk, kardiologisk og pædiatrisk ambulatorier varetages af læger tilknyttet Regionshospital Nordjylland, Hjørring.

Radiologisk afdelingen er opdelt i et basis og et akut afsnit. Akut afsnittet er beliggende i akutmodtagelsen. Der er i afdelingen 4 røntgenrum, 2 CT skannere, 1 MR skanner, UL og mammografiscreening. Der er bemanding døgnet rundt, og personalet varetager diverse opgaver i forbindelse med undersøgelser og behandling af indlagte, akutte og ambulante patienter. Fra kl. 22-07.30, bemandes afdelingen af 1 radiolog og 1 rtg.spl/radiograf, i dette tidsrum sendes CT billeder elektronisk til Sydnesy, hvor de bliver beskrevet. Afdelingen har åbent røntgen funktion 4 dage om ugen, man-tors, hvor patienterne kan møde op uden tidsbestilling. Der er åbent for røntgen af thorax alle ugens 5 hverdage.

Pr. 1. juli 2019 er der i afdelingen tilknyttet på 5 radiologer, 6 sekretærer, 13 røntensygeplejersker og 5 radiografer. Personalets erfaring strækker sig fra få års erfaring til 30 års erfaring.


 

1.2 Rum 1 og 2 (basis afsnit).

Apparatur: Siemens Ysio Max knoglerobot til DR undersøgelser.

Der foretages alle former for konventionel røntgen. Størstedelen er ambulante patienter, der benytter sig af tilbud om åben røntgen.


 

1.3 Rum 3 og 4 (basis afsnit).

Apparatur: Philips MultiDiagnost ELEVA gennemlysningsleje og thorax stativ: Philips DigitalDiagnost Single Detector.

Rummet bruges hovedsageligt til gennemlysninger, men der foretages også knogleoptagelser. Til gennemlysning er det, udover det billedtekniske, plejepersonalets primære opgave, at informere og vejlede patienten i forhold til undersøgelsensforløb, lejring og kontrast.

Thorax stativet anvendes hovedsageligt til thoraxoptagelser.


 

1.4 Rum 5 (akutmodtagelsen).

Apparatur: Adora Santax medico knoglerobot.

Her foretages alle former for konventionel røntgen. Der tilbydes ambulante røntgenudersøgelser om aftenen og i weekenden.


 

1.5 CT 1 (basis afsnit).

Apparatur: Philips, Ingenutiy, 128 slice/64 kanaler, motorsprøjte: Medrad envision CT injection 711 system.

Her udføres fortrinsvis ambulante CT skanninger med og uden kontrast. Rummet betjenes altid af to rtg.spl/radiografer.


 

1.6 CT 2 (akut modtagelsen).

Apparatur: Simens Somaton definision flash, dual energy, motorsprøjte: motorsprøjte: Medrad envision CT injection 711.

Her skannes både akute og ambulante patiener, med og uden kontrast. Rummet betjenes altid af to rtg.spl/radiografer.


 

1.7 UL (basis afsnit).

Apparatur: GE logiq E9.

Her udføres almene ultralydsskanninger, dog ikke rutinemæssige graviditetsundersøgelser og hjerteskanninger. Der foretages ultralydsvejledt pleuradrænage og asitespunktur. Plejepersonalets opgave er hovedsageligt at informere, vejlede og observere patienten samt assisterer radiologen.


 

1.8 MR (basis afsnit).

Apparatur: Siemens Magnetom Avanto 1,5 T, medrad, Spectris Solaris EP.

Rummet bemandes af en til to rtg.spl./ radiografer, der skannes udelukkende i dagtid.


 

1.9 Mammografi (basis afsnit).

Apparatur: Siemens Mammomat inspiration.

Her udføres mammografiscreening. Rummes bemandes af to rtg.spl./radiografer.


 

1.10 Mobil rtg (akut modtagelsen).

Apparatur: Carestream, DRX-Revolution.

Der foretages hovedsagligt thorax optagelser på intensiv afsnittet.

Betjenes af vagtbærende personale.


 

1.11 Faglitteratur og øvefaciliteter.

I afsnittets mulitrum forfindes relevant litteratur, whiteboard og et skelet, så eks. knogler og led kan repetires. Her er også pc med adgang til internet og Easyviz. Ved søgning på undersøgelser og billeder, skal regionens retningslinie for adgang til helbredsoplysninger mv. i patientjournalen og andre elektorinisk systemer, https://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/Informationssikkerhed/Brugerstyring/Documents/Retningslinje%20for%20adgang%20til%20helbredsoplysninger.pdf, overholdes.