Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Beach chair lejring til skulderpatienter

Beskrivelse

Beach chair er en lejringsform, som skaber de bedste forhold for kirurgen ved en skulderoperation. Ved beach chair er patienten siddende i 70-80 grader – så skulderen er tilgængelig fra såvel for- som bagside.

Beach chair benyttes til artroskopiske og åbne skulderoperationer således, at kirurgen også kan stå bagved patienten.

Til artroskopiske skulderoperationer benyttes ”lejringsskålen” som hovedgærde (Se billede 1 og 2).

beach chair

Billede2

Billede 1

Billede 2

 

Patienten lejres på ryggen, med operationssiden godt ud til kanten. Lejet indstilles med fjernbetjeningen således, at patienten kommer op at sidde, flekterer i hofte- og knæled.

Lejet kan eventuelt forudindstilles til ”chair” inden patienten ankommer, det forhindrer, at patienten skrider ned på lejet. Lejet kippes modsat operationssiden for at modvirke udskridning og stræk på halsen.

Afhængig af patientens højde lejres med eller uden ekstra siddepuder (Se billede 3).

Billede3

Billede 3

Billede 4

Billede 4 illustrerer brugen af lårstrop og side- og hovedstøtte.

 

Materiale

Handling

Resultat

Hovedgærde

Se billede 1 og 2.

Hovedgærdet kan drejes fra side til side både vertikalt og horisontalt og hovedets lejring kontrolleres løbende under operationen, og hovedgærdet reguleres om nødvendigt.

 

Placeres så patientens hoved og nakke får optimal støtte

Undgår vrid og overstrækning af halsmuskler og af klemning af halskar

Armborde

Billede 3

 

Placeres under armen, så hele underarmen hviler, og skuldrene er afslappede. Eventuelt benyttes forlænger kulissestang på den raske side.

Undgå skader af Nervus ulnaris.

Lårstrop

(Er sort på billede 4)

 

Placeres en hånds bredde over knæene, obs. at benene ikke ligger over kors.

For at sikre at benene bliver på lejet og undgå tryk på n. peroneus.

Skulderstøtte

 

Fjernes på den syge side.

For at give kirurgen adgang til operationsfeltet.

Lagen

Lejet dækkes af et lagen.

Sikre at patienten kan flyttes på trods af bedøvelse.

Sidestøtte

Billede 4

 

Evt. placeres sidestøtte, hvis det forventes, at operatøren skal trække lateralt i patientens skulder. Bruges altid ved protese kirurgi og proksimale humerus frakturer

Sikre at patienten bliver på lejet, og undgå overstrækning af nerver muskler og kar på halsen.

C:\Users\w0vo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HCNQR89M\20180604_132517.jpg

Trimano – ekstra arm/supplement til kirurg.

 

Trimano placeres på kulissestangen på den opererende side

Sikrer at kirurgen har optimale forhold for at kunne forestå operationen. Aflastning til assistenten.

Ved bariatriske patienter

BMI>35

 

Skråpude

Billede 5

 

2 lårstropper, en hånds bredde over og en hånds bredde under knæ.

Evt. sidestøtte.

 

Skråpude til lejring af bariartriske patienter vælges altid, ved BMI over 35, og der foretages Sari Score.

For at sikre at patientens ben ikke falder af lejet.

 

For at sikre at patienten ikke falder ud af lejringsskål til hoved og får stræk på halsen

 

Dette er væsentlige præindikatorer for vanskelig maskeventilation og intubation.

 

Ved operationens afslutning rettes lejet trinvis forsigtigt ud.

 

Patienten lejres individuelt efter den fysiske habitus.

 

Definition af begreber

Sari Score: Simply Airway Risk Index

Bariatrisk: BMI over 35

 

Formål

At sikre, at alle patienter lejres optimalt i beach chair.

Baggrunden for udfærdigelse af dette dokument er at sikre den korrekte og optimale lejring af den enkelte patient i beach chair. Derudover hele tiden at have fokus på lejring gennem hele operationen.

 

Referencer

Charles A. Rockwood, Jr., Frederick A. Matsen III, Michael A. Wirth, Steven B. Lippitt. The shoulder 3rd. edition, 2004, vol. 1.

James E. Tibone, Felix H. Savoie, Benjamin S. Shaffer. Shoulder arthroscopy. Springer 2003

Lejring af operationspatienter. Region Sjælland Sygehus syd. 2007.

Mogensen JV, Vester-Andersen T. Anæstesi, FADL 2007, 3.udgave, 1. oplag, kapitel 5

 

PRI-dokumenter, Farsø

 

Generelle instrukser for lejring af patienter - OP

Lejring af patient i bugleje

Lejring af Total Hofte Alloplastik (THA)

Lejring af Total Knæ Alloplastik (TKA)

Lejring i sideleje - albueoperationer

Lejring af bariatriske patienter

Lejring af UNI knæ protese

Rygleje almindelig

Rygleje med stort armbord

Lejring ved albueartroskopi