Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lejring af Total Hofte Alloplastik (THA)

Beskrivelse

Sidelejring til THA er en lejringsform, som skaber de bedste forhold for kirurgen ved en total led udskiftning af hofteleddet. Patienten ligger på siden, og er spændt fast med side støtter for og bag, med den opererende side opad. Lejring af patienten præ-, per- og postoperativt foregår i tæt samarbejde mellem de involverede parter, anæstesisygeplejersken, operationssygeplejersken, operatøren og portøren. Under individuelle hensyn til patientens fysiske, psykiske tilstand, særlige behov, lejres patienten mhp. forebyggelse af lejringskomplikationer. Der tages desuden etiske hensyn til patientens blufærdighed i såvel vågen som bedøvet tilstand.

Operatøren er ansvarlig for, at der er taget stilling til, hvordan patienten skal lejres. Ved THA skal opererende læge godkende lejring.

Materiale

Handling

Resultat

  • • Op-leje med tempur madras til sideleje pålagt lagen og stort løftestykke.

  • • Tempur hovedpude og en ren pude med betræk.

 

Undgå decubitus.

 

C:\Users\f3wn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IL9RGUTN\DSC_0944.JPG

 

Patienten anbringes i sideleje efter spinal bedøvelse er anlagt.

Skulderen placeres i tempur madrassens rille til skulder.

Undgå decubitus.

 

C:\Users\f3wn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IL9RGUTN\DSC_0948.JPG

 

 

1-2 alm. armborde.

Billede 1

 

Nederste arm lejres på armbord i niveau med lejet, drejet let opad og supineret.

Skulderleddet vinklet max. 90 gr. Øverste arm lejres i naturlig stilling på ren pude.

Undgå tryk/stræk af plexus brachialis.

 

Undgå tryk/stræk af Nervus ulnaris og Nervus radialis.

 

  • • Lårstrop ved GA.

 

 

Skal anbringes en håndsbredde over knæet.

For at undgå afklemning/tryk af nerver og kar.

 

  • • 2 bugstøtter.

Billede 3

 

Bug- og lændestøtter monteres, med gelepuder mellem støtte og patient.

Gele pude lægges mellem knæ og malleoler.

Se retningslinjer herunder.

 

 

  • • 1 rygstøtte

Billede 7

  • • 5 Gele puder (de gule)

 

Ved GA

 

Patienten lejres i rygleje i forbindelse med anæstesi, herefter lejres patienten i sideleje efter ovenstående standard.

Hoved og nakke støttes og lejres med obs. på øret. 

 

 

  • • 1 tæppe + 1 varmetæppe til Bair hugger 

 

 

 

 

 

For at undgå hypotermi.

Ved bariatriske patienter

  • • Skråpude

  • • Glidestykker ved GA

 

Billede 5

 

Brug skråpude ved

BMI > 35.

For at sikre luftveje

  • • Desuden 2 lårstropper

 

1 lårstrop placeres en håndsbredde over knæet og 1 anden lårstrop placeres en håndsbredde under knæet.

 

 

Retningslinjer:

 

Nervus ischiadicus:

Billedresultat for nervus ischiadicus forløb

Går fra bækkenet nedover mellem tuber ischii og femurs proksimale del. Forløber nær overfladen ved den nederste kant af nates. Går derfra ned over lårets bagside til knæhasen.

Læsion af nervus ischiadicus opstår sjældent, men ses ved tryk, hvor benet har ligget ud over skarpe kanter. Læsion kan medføre parese.

Forebyggelse:

Rigtig lejring af benene.

Undgå benene falder ned, brug evt. lårrem. Ved bariatriske patienter bruges en ekstra lårrem på underbenet.

 

Nervus peroneus:

Billedresultat for nervus peroneus forløb

Ovenfor knæhasen, poples, deler n. ischiadicus sig i n. tibialis og n. peroneus, som ved at slynge sig om colum fibula fortsætter på lateralsiden ned af benet.

Læsion af nervus peroneus opstår ved tryk, specielt hvor nerven snor sig. På ydersiden af knæet. Dette sker hvis lårremmen er for stram eller der kommer tryk på ydersiden af knæet, mod metal eller en hård kant. Læsion kan medføre parese DROP FOOT.

Forebyggelse:

Lårrem placeres altid en håndsbredde over knæet.

Nervus femoralis:

Går på lårets forside fra lysken og nedover.

Læsion af nervus femoralis kan opstå pga. stræk ved

langvarige operationer, hvor lårene er holdt stærkt adskilte. Læsion kan medføre parese.

 

Definition af begreber

Bariatrisk: BMI over 35

THA: Total Hofte Alloplastik – total udskiftning af hofteleddet.

Formål

At sikre, at alle patienter lejres optimalt i sideleje til THA.

Baggrunden for udfærdigelse af dette dokument er at sikre den korrekte og optimale lejring af den enkelte patient der skal opereres for THA. Derudover hele tiden, at have fokus på lejring gennem hele operationen.

 

Referencer

PRI-dokumenter, Farsø

 

Generelle instrukser for lejring af patienter - OP

Lejring af patient i bugleje

Lejring af Total Knæ Alloplastik (TKA)

Lejring i sideleje - albueoperationer

Lejring af bariatriske patienter

Lejring af UNI knæ protese

Rygleje almindelig

Rygleje med stort armbord

Beach chair lejring til skulderpatienter

Lejring ved albueartroskopi