Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Coclear implant infektion

Beskrivelse

I forbindelse med CI operationsforløbet instrueres patienterne i at være på vagt overfor infektionstegn, og det indskærpes over for patienten, at han/hun skal henvende sig ved mindste mistanke om infektion i relation til cochlear implant mhp. vurdering ved ØRE NÆSE HALS-læge.

 

Visitation:


Patienter, der enten henvises eller selv henvender sig med mistanke om infektion i relation til cochlear implant ses
akut (samme dag), hvilket også betyder, at patienterne ses i vagttiden af forvagten på ØNH-afdelingen.

Patienter, der enten henvises eller henvender sig med mistanke om infektion i relation til CI må ikke afvises.

Hvis patienten henvender sig på audiologisk afdeling kan patienten blive vurderet der, i det omfang det er muligt, inden for normal åbningstid. CI patienter, hvor der er mistanke om infektion efter vurdering hos praktiserende læge, praktiserende otolog eller vagtlæge, skal ses af vagthavende bagvagt på ØNH-afdelingen.

 

Udredning og behandling:

 

Undersøgelse af en patient med mistanke om infektion i relation til CI indbefatter som minimum:

  • • Anamneseoptagelse

  • • Fokuseret objektiv undersøgelse, hvor huden over implantat og mastoid inspiceres og gennempalperes grundigt samt otomikroskopi.

  • • Overvej billeddiagnostik med CT scanning, MR scanning er mindre anvendelig grundet artefakter fra implantatet.


 

Relevant systemisk antibiotisk behandling iværksættes hurtigt, hvis infektion ikke kan udelukkes. Indlæggelse til IV-behandling kan være nødvendig.

Ved purulent otitis media er paracentese og tubulation nødvendig. I så fald bør der konfereres med ørekirurg. Tubulation på et CI opereret øre anses for sikkert (2).

 

Der skelnes mellem overfladisk og dybere liggende infektion. Overfladiske infektioner ses typisk tidligt i det postoperative forløb og kan manifestere med; Hævelse, rødme og ømhed og evt feber omkring implantatet. Dybere liggende infektioner ses typisk i månederne efter operation, men kan manifestere sig flere år efter (3-4)

 

Ved manifest akut otitis media indlægges patienten til intravenøs antibiotisk behandling (sædvanligvis penicillin). Indikationen for paracentese og tubulation stilles af ørekirurg og udføres kun af meget erfaren bagvagt eller ørekirurg.

Det er her vigtigt at man laver paracentesen i de to forreste kvadranter eller evt. overgangen mellem forreste og bagerste nedre kvadranter. Dermed undgår man at ramme elektroden med paracentesekniven. Inden indgrebet, som sædvanligvis kan foretages i Aalborg, skal patienten drøftes ”bagvagt til bagvagt” med ØNH-afdelingen i Århus. Der kan være særlige anatomiske forhold, der gør, at indgrebet bør foretages i Århus.

Hvis der kun er tale om rødme af trommehinden eller mat retraheret trommehinde kan der behandles med peroral amoxicillin. *

Hvis kirurgisk sanering overvejes bør patienten henvises til CI-center (ØNH afdelingen i Aarhus).

 

Opfølgning:

 

Patienter, hvor mistanken til infektion ikke kan afkræftes, følges med hyppige kontroller (med 2-3 dages mellemrum) indtil behandlingen kan seponeres.

 

 

Definition af begreber

Cochlear Implant (CI) er et høreimplantat, som kan tilbydes bilateralt døve eller patienter med svær bilateral hørenedsættelse, hvor konventionelle høreapparater ikke er tilstrækkelige, og hvor anden høreforbedrende kirurgi ikke er mulig.

Implantatet består af:

  1. 1) En chip-og-magnet del, der er placeret på kraniet bag det opererede øre under huden.

  1. 2) En elektrode, der går fra chippen gennem mellemøret ind i cochlea via oftest en adgang gennem det runde vindue.

Hørelse med CI er ikke som ”normal hørelse”, men det er den opereredes eneste mulighed for auditiv kontakt til omverdenen, og det er derfor vigtigt, at funktionen ikke kompromitteres.

CI operation og ”det at være implanteret” er i meget vid udstrækning sikkert, og kun forbundet med lille risiko for større komplikationer.

En sjælden, men potentielt meget alvorlig komplikation er infektion, hvilket forekommer i ca. 3,5% af tilfældene. (Hud: 1,3%, mastoiditis: 1,4%, recidiverede otitis media: 0,8% og meningitis: 0,2%). (1)

 

Der kan være tale om infektion i huden over implantatet og/eller otitis media. Dette kan føre til nekrose af huden, mastoiditis, labyrintitis og meningitis, og i sjældne tilfælde kan det på baggrund heraf være nødvendigt at eksplantere patientens CI. Re-implantation vil først være mulig efter endt behandling for infektionen, og er ikke altid mulig.

 

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter med mistænkt eller manifest infektion i relation til cochlear implant (CI).

Formål

Formålet med instruksen er at sikre optimal og hurtig behandling af infektion i relation til cochlear implant (CI).

Problemstilling

Baggrund:

Cochlear Implant (CI) er et høreimplantat, som kan tilbydes bilateralt døve eller patienter med svær bilateral hørenedsættelse, hvor konventionelle høreapparater ikke er tilstrækkelige, og hvor anden høreforbedrende kirurgi ikke er mulig.

Implantatet består af:

  1. 3) En chip-og-magnet del, der er placeret på kraniet bag det opererede øre under huden.

  1. 4) En elektrode, der går fra chippen gennem mellemøret ind i cochlea via oftest en adgang gennem det runde vindue.

Hørelse med CI er ikke som ”normal hørelse”, men det er den opereredes eneste mulighed for auditiv kontakt til omverdenen, og det er derfor vigtigt, at funktionen ikke kompromitteres.

CI operation og ”det at være implanteret” er i meget vid udstrækning sikkert, og kun forbundet med lille risiko for større komplikationer.

En sjælden, men potentielt meget alvorlig komplikation er infektion, hvilket forekommer i ca. 3,5% af tilfældene. (Hud: 1,3%, mastoiditis: 1,4%, recidiverede otitis media: 0,8% og meningitis: 0,2%). (1)

Hos voksne forekommer infektioner omkring implantatet mens post operative infektioner som otitis media, mastoidit og meningit er hyppigere hos børn (5)

Incidensen for infektion relateret til CI, er opgjort til og variere fra 1,4-11,2% i forskellige studier (6-8)

 

Der kan være tale om infektion i huden over implantatet og/eller otitis media. Dette kan føre til nekrose af huden, mastoiditis, labyrintitis og meningitis, og i sjældne tilfælde kan det på baggrund heraf være nødvendigt at eksplantere patientens CI. Re-implantation vil først være mulig efter endt behandling for infektionen, og er ikke altid mulig.

 

Det er derfor yderst vigtigt, at relevant systemisk behandling iværksættes tidligt ved infektion.

 

Referencer

1: Delayed Complications After Cochlear Implantation, Terry et al. ,JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery November 2015 Volume 141, Number 11

 

2: Infectious Complications and Ventilation Tubes in Pediatric Cochlear Implant Recipients, Javia et al., Laryngoscope, 2015

 

3: Microbial flora of cochlear implants by gene pyrosequencing, Antonelli PJ, Ojano-Dirain CP.
Otol Neurotol. 2013;34(7):e65

 

4: Postoperative infections following cochlear implant surgery. Olsen LB, Larsen S, Wanscher JH, Faber CE, Jeppesen J. Acta Otolaryngol. 2018;138(10):956. Epub 2018 Jul 17.  

 

5: Conservative management of infections in cochlear implant recipients. Yu KC, Hegarty JL, Gantz BJ, Lalwani AK.  Otolaryngol Head Neck Surg. 2001;125(1):66. 

 

6: Postoperative infection in cochlear implant patients. Cunningham CD 3rd, Slattery WH 3rd, Luxford WM.
Otolaryngol Head Neck Surg. 2004;131(1):109

 

7: Infectious complications in pediatric cochlear implants. Hopfenspirger MT, Levine SC, Rimell FL. Laryngoscope. 2007;117(10):1825. 

 

8: Incidence of Infectious Complications Following Cochlear Implantation in Children and Adults. Lander DP, Durakovic N, Kallogjeri D, Jiramongkolchai P, Olsen MA, Piccirillo JF, Buchman CA. JAMA. 2020;323(2):182. 

 

*: Afsnittet ”Ved manifest……peroral amoxicillin” tilføjet efter korrespondance med den CI-ansvarlige ørekirurgiske overlæge på ØNH-afdelingen, Århus Universitetshospital.