Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

 

Tilberedning af antibiotika-mikstur (oral opløsning/suspension) på hospitaler i Region Nordjylland

Beskrivelse

For at optimere og øge arbejdsmiljø og patientsikkerhed bør tilberedning af antibiotika-mikstur ske under lukkede forhold. Dette reducerer spredning af antibiotika til omgivelserne.

 

Tilberedning

 

Der er 3 metoder til at få tilberedt en antibiotika-mikstur:

 

Metode 1

Blande antibiotika-mikstur i medicinrummet ved hjælp at 1+ flasken og destilleret vand i hætteglas (rekvireret i afmålt mængde fra SRN).

Metode 2

Blande antibiotika-mikstur i medicinrummet ved hjælp at 1+ flasken og sterilt vand, som afmåles, i 1+flaske eller måleglas, før tilberedning.

Metode 3

Bestille færdigblandet antibiotika-mikstur på Sygehusapoteket RN.

 

Tilsætning af vand til antibiotika pulver/granulat sker ved hjælp af 1+ flaske. Flasken er påsat et snaplåg med udsugningshul, som sørger for, at væsken løber frit og samtidig forhindrer støvudvikling.

Metode 1:

1+ flasken og destilleret vand i hætteglas (afmålt mængde)

 

Materialer

 • • Flaske med antibiotika pulver/granulat

 • • 1+ flaske

 • • Vand til opblanding

  • Destilleret vand i afmålte mængder i hætteglas

 • • Handsker

 

Bestilling

 

Bestilles på Sygehusapoteket RN, eventuelt via medicinservice:

 • • Flaske med antibiotika pulver/granulat

 • • Destilleret vand; hætteglas afmålt til den enkelte mikstur, bestilles på Sygehusapoteket

 • • 1+ flaske bestilles på varenummer 804639

 

Det anbefales at, 1+ flaske, antibiotika-mikstur og destilleret vand i afmålte mængder sættes på standardsortiment.

 

Video kan ses via Antibiotikamikstur - tilberedt med afmålt mængde vand

 

Metode 2:

1+ flasken og sterilt vand, som afmåles før tilberedning

 

Materialer

 • • Flaske med antibiotika pulver/granulat

 • • 1+ flaske

 • • Vand til opblanding

  • Sterilt vand i flaske

 • • Handsker

 • • Evt. 100 ml måleglas i plast eller glas

 

 

Bestilling

 

Bestilles via ILS:

 • • Sterilt vand i flaske 12 x 500 ml bestilles på varenummer 483336

 • • Sterilt vand i flaske 6 x 1000 ml bestilles på varenummer 300041

 • • 100 ml måleglas er IKKE i ILS. Her tages kontakt med Indkøb.

 

Bestilles på Sygehusapoteket RN, eventuelt via medicinservice:

 

 • • Flaske med antibiotika pulver/granulat

 • • 1+ flaske bestilles på varenummer 804639

 

Det anbefales, at 1+ flaske og antibiotika-mikstur sættes på standardsortiment.

 

Video kan ses via Antibiotika mikstur - tilberedning med sterilt vand

 

Metode 3:

Færdigblandet antibiotika-mikstur bestilt på Sygehusapoteket RN

 

Ønskede antibiotika-mikstur bestilles på Sygehusapoteket RN på:

 

Telefon 97 66 57 97

Mail: srnmedicinbestilling@rn.dk

 

Eller via medicinservice.

 

 

Tilberedning af antibiotika-mikstur ved brug af 1+ flaske på afsnit

 

 1. 1. Rengør området.

 2. 2. Find flaske med antibiotika.

 3. 3. Aflæs den ønskede mængde vand på etiketten.

 4. 4. Find ønskede mængde hætteglas med destilleret vand eller find flaske med sterilt vand.

 5. 5. Tag handsker på.

 6. 6. Plastposen åbnes og 1+ flasken stiles på bordet uden låg på.

 7. 7. Tilsæt vand på en af følgende måder:

  1. a. Åbn hætteglas med destilleret vand og hæld i 1+ flasken

  2. b. Anvend sterilt vand og hæld op til den ønskede mængde i målebæger og hæld over i 1+ flasken.

  3. c. Anvend sterilt vand og afmål direkte i 1+ flaske

 8. 8. Snaplåget sættes på 1+ flasken med et fast tryk

  1. a. Det er ikke nok at høre låget klikke. Tryk efter hele vejen rundt, så låget griber fat i flaskens kant hele vejen rundt.

 9. 9. Låget på miksturflasken skrues forsigtigt af uden at ryste miksturflasken.

OBS: For enkelte miksturer skal pulveret på siden af flasken løsnes inden opblanding. Men dette skal ske inden låget tages af for at minimere støv.

 1. 10. 1+ flasken anbringes på hovedet på miksturflaskens munding.

 2. 11. 1+ flasken står på miksturflasken indtil al væske er løbet ud af 1+ flasken.

 3. 12. 1+ flasken fjernes og der skrues låg på miksturflasken.

 4. 13. Miksturflasken rystes kraftigt til pulver/granulat er opløst/opslæmmet. OBS! Der må ikke være klumper i miksturen.

 5. 14. Tjek på flasken, hvor længe den færdigblandede mikstur kan holde sig.

 6. 15. Tjek opbevaringsforhold; køleskab eller almindelig temperatur

 7. 16. Skriv dato for tilberedning, klokkeslæt, holdbarhedsdato og initialer på etiketten og sæt den på flasken.

 8. 17. Rengør området.

 9. 18. 1+ flasken og handsker indpakkes i plastposen og kasseres som dagrenovation. Hætteglas med metalkrans kasseres som klinisk risikoaffald.

 

Illustration af 1+ flasken

 

A)

C)

B)

 

 1. A) 1+ flaske med snaplåg

 2. B) Snaplåg

 3. C) Anvendelse af 1+ flaske på miksturflasken

 

Definition af begreber

 • • Granulat: Granulat består af ensartede korn eller en blanding af korn i forskellig størrelse.

 • • Mikstur (oral opløsning/granulat): Flydende lægemiddel til oralt brug.

 • • Peroral administration: Indtagelse af lægemidlet gennem munden.

 • • 1+ flaske: En gennemsigtig plastflaske med streger som måleangivelser for de mest brugte mængder.

 • • Snaplåg: Er lavet af blød polyethylen og følger med 1+ flasken. Låget har et udsugningshul, som sørger for at væsken løber frit samt forhindrer støvudvikling.

Målgruppe – modtagelse

Patienter i Region Nordjylland, som behandles med oralantibiotika

Formål

Formålet er at sikre, at tilberedning af antibiotika-mikstur foregår efter gældende love og regler. Derudover skal en høj grad af kvalitet, sikkerhed og dokumentation øge patient- og personalesikkerhed.

Problemstilling

Retningslinjen er udarbejdet for at øge patient- og personalesikkerhed