Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Automatiseret indberetning til RKKP – Hoftenære Lårbensbrud

Tjeklisten

Registrering af data

Aktionsdiagnosekode

Dokumenteres i ’Operatørsamtale – orto’ – eller diktering til procedurenotat. Sekretæren fremsøger operatørsamtale eller procedurenotat i Clinical Suite for at fremfinde Diagnosen. Diagnose/procedurer registreres efterfølgende i PAS af sekretær.

Operation: Procedurekode + sideangivelse

Dokumenteres i ’Operatørsamtale – orto’ – eller diktering til procedurenotat. Diagnose/procedurer der er dikteret til procedurenotat skal fremsøges manuelt af sekretæren og efterfølgende registreres i PAS af sekretæren.

Præoperativ frakturstilling: Diagnosekode + tillægskode

Diktering til procedurenotat (frakturstilling tilføjet). Data fremsøges via procedurenotatet i Clinical Suite og efterregistreres i PAS af sekretær.

Boligform: Procedurekode + tillægskode

Dokumenteres i Clinical Suite i ’Sociale forhold’ – enten via Klikjournal af lægen eller i ’Patientoplysninger -> sociale forhold’ af sygeplejersken.

BMI: Procedurekode + tillægskode + dato

Dokumenteres i Clinical Suite ’Mål og vægt’ (Observationer -> mål og vægt) af sygeplejersken.

Præoperativ optimering: Procedurekode + dato + klokkeslæt

Dokumenteres i Clinical Suite i Klikjournalen (i feltet: meldt til bagvagt). Dokumenteres af lægen.

Mobilisering: Procedurekode + dato og klokkeslæt

Dokumenteres i Clinical Suite ’Tidlig mobilisering’ – (Pleje -> Tidlig mobilisering) – obs dato/klokkeslæt registreres ved at udfylde ’udførelse startet’ øverst i skabelonen, med korrekt tidspunkt). Dokumenteres af sygeplejersken.

Basismobilitet forud for aktuel fraktur: Selvrapporteret basismobilitet ved CAS – SKAL indberettes: Procedurekode + tillægskode

Cumulated Ambulation Score (CAS) – dokumenteres i Clinical Suite ’CAS’ (Terapi -> Fysio-ergoterapi -> Test og undersøgelsesskemaer -> vælg CAS testen) – ’Antal dage efter operationsdag’ skal udfyldes med dag = 0’. Dokumenteres af terapeuten.

Vurdering af basismobilitet ved Udskrivelsen CAS – SKAL indberettes: Procedurekode + tillægskode

CAS scoren udfyldes – (sidste registrering på kontakten indberettes). Dokumenteres af terapeuten.

Ernæring: Procedurekode + dato

(Kostform + beregnet energibehov + energi og proteinbehov)

Dokumenteres i Clinical Suite – ’Ernæringsscreening’ (Screeninger -> Ernæringsscreening – Kostform + beregnet energibehov. Ernæringsplan +/- Ingen indikation for udarbejdelse af ernæringsplan).

Desuden skal der være kostregistreret i 3 dage – i skabelonen ’Energi og proteinindtag’. Er det ikke relevant at kostregistrere i 3 døgn – vælges ’Kostregistrering ikke relevant’ i skabelonen ’Energi og proteinindtag’.

Dokumenteres af sygeplejersken.

Iværksat eller fortsat behandling mod osteoporose ud over calcium og D-vitamin profylakse: Procedurekode + dato

Dokumenteres i Clinical Suite – ’Geriatri’ (Behandling -> medicinsk -> geriatri). Osteoporosebehandling. Dokumenteres af geriater eller læge.

Faldprofylakse: Procedurekode + dato

Dokumenteres i Clinical Suite – ’Geriatri’ (Behandling -> medicinsk -> geriatri). Faldprofylakse. Dokumenteres af geriater eller læge.

Udarbejdelse af genoptræningsplan inden udskrivelsen: Procedurekode

GOP -> dokumenteres/udarbejdes i E-breve.
I Clinical Suite dokumenteres i Efterbehandling at der er udarbejdet en GOP. Efterbehandlingsskabelonen findes på oversigten ’Udskrivelseskoordinering’.
Dokumenteres af
terapeut.

 

 

 

 

 

 

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier der skal være tilstede er flg. :

  • • Alder >= 65 år

  • • Procedurekoden KNFB eller KNFJ skal være registreret på patienten

  • • Diagnosekoden DS720, 721, eller 722 skal være registreret på patienten

  • • Patienten skal minimum have haft én skadeskontakt

  • • Procedurekoden, diagnosekoden og sygeplejestatus skal være registreret på samme kontakt (da det er dette der trigger at indberetningen automatisk indsendes via DanData til PAS).

 

 

 

 

Automatiseret indberetning ’DANDATA’
 

Data registreret i CCS samles i DanData som kan tilgås via http://dandata.it.rn.dk

Log ind med vanlig RN brugernavn og adgangskode.

Billede 1

Det er muligt at tjekke data i DanData inden data sendes til PAS.

Generer skema

Vælg database (Hoftenære lårbensbrud)

Hent kandidater

Lav skema

Billede 4

Skemaet vil indeholde registrerede data fra CCS:

Billede 5

Fra DanData sendes data til PAS, når der er trykkes ”Godkend”. Dvs. der ikke skal registreres data direkte i PAS udover diagnose og procedureregistreringen.

Billede 3

 

Denne godkendelsesproces kan automatiseres og kvalitets/data tjek kan foretages i PAS.

 

Fra PAS indberettes data automatisk til den kliniske kvalitetsdatabase Hoftenære Lårbensbrud via LPR (Landspatientregistret).

 

NB!

Knappen ”Gem” hvis der mangler data og skemaet ikke er klar til afsendelse.

Knappen ”Genhent” bruges når et skema skal findes frem igen og færdiggøres.

Knappen ”Slet skema” bruges når patienten/skemaet ikke skal indberettes alligevel.