Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bestilling af anæstesitilsyn ved Afdeling for Anæstesi og Intensiv, Hjørring

Operatørsamtale1

Foreligger der en aktuel indlæggelsesjournal1

Foreligger der ikke en indlæggelsesjournal2

OP-bookplan2

Bookning af anæstesitilsyn2

Bestilling af anæstesitilsyn dagtid (kl. 8.00 til 15.00/16.00) på hverdage2

Kan patienten selv gå2

Kan patienten ikke gå2

Bedes der om en afskrift af tidligere anæstesiskema2

Uopsættelige patienter (dagtid 8-15 hverdage)2

Livstruende blødninger, akut sectio m.m..2

Abdominal kirurgi og ortopædkirurgi: Ring til 410792

Gyn/obs: Ring til 410802

Bestilling af anæstesitilsyn i vagten (kl. 15.00-8.00 på hverdage) + 8.00-8.00 lør-, søn- og helligdage:2

Uopsættelige patienter i vagten3

Ring til 411133

Anæstesitilsyn til re-operationer og hyppige sårskiftninger i GA/sedering3

Anæstesitilsyn til procedurer på medicinske og pædiatriske patienter3

Foreligger der en aktuel indlæggelsesjournal3

Foreligger der ikke en indlæggelsesjournal3

Kan patienten selv gå3

Kan patienten ikke gå4

Bedes der om en afskrift af tidligere anæstesiskema4

Formål4

Baggrund4

 

Definition af begreber

Klinisk logistiksystem: Cetrea

Operatørsamtale

Udførelsen af en operatørsamtale afhænger at tidligere oplysninger i EPJ.

 

Foreligger der en aktuel indlæggelsesjournal fra henvisende afdeling (på elektive patienter op til 3 måneder gammel) med informationer om sygehistorie samt KRAM (tobak, alkohol, vægt, højde) og medicinanamnese, kan operatørsamtalen begrænses til:

 • • Indikation for operatio.

 • • Operationstype

 • • operationsmetode (åben, laparoskopisk, endoskopisk)

 • • ASA-score

 • • Operationsvarighed

 • • Patientens samtykke

 • • Behov for GA/sedation.

 • • behov for smertelindring postoperativt (blok, smertekateter, EDK)

 

Foreligger der ikke en indlæggelsesjournal fra henvisende afdeling, skal informationer om sygehistorie, objektive fund, KRAM (tobak, alkohol, vægt, højde) og medicinanamnese også være en del af operatørsamtalen.

Booking til operation

Pt. meldt i bookingsystemet til operation er ikke det samme som at pt. er meldt til anæstesietilsyn.

Bookning af anæstesitilsyn

I tvivlstilfælde angående bookning af anæstesitilsyn kan anæstesisekretær kontaktes i hverdage mellem kl. 8-14.30 på tlf: 41105

Bestilling af anæstesitilsyn dagtid (kl. 8.00 til 15.00/16.00) på hverdage

 • • Operatørsamtale som ovenfor anført skal foreligge i EPJ.

 • • Tobaksforbrug, alkoholforbrug, BT, puls, højde og vægt skal være registreret i EPJ.

Kan patienten selv gå

 • • Book en tid i bookingsystemet i anæstesiambulatoriet på 4. sal med information om tidspunkt for tilsyn, samt medbring anæstesiskema med påsat label.

Kan patienten ikke gå

 • • Aktiviteten ”Anæstesitilsyn mangler” sættes på patientens Aktivitetsbarre i Klinisk Logistiksystem (Cetrea). Operatørsamtale eller ”medicinsk forsamtale til anæstesi” skal foreligge i EPJ inden aktiviteten sættes på Klinisk Logistiksystem (Cetrea).

 • • OBS! Tilsynet skal ikke bookes, før patienten er på afdelingen

 • • OBS! Patienten skal forblive på sin stue/i afdelingen indtil tilsynet er blevet gået. Vi kommer så hurtigt vi kan.
   

Bedes der om en afskrift af tidligere anæstesiskema

 • • Aktiviteten ”Anæstesitilsyn mangler” sættes på patientens Aktivitetsbarre i Klinisk Logistiksystem (Cetrea Anywherium), i ”note”-feltet skrives ”afskrift af skema fra den xx.xx.xx udbedes. Operatørsamtale eller ”medicinsk forsamtale til anæstesi” skal foreligge i EPJ inden aktiviteten sættes på Cetrea/Cetrea Anywherium.

 

Uopsættelige patienter (dagtid 8-15 hverdage)

Livstruende blødninger, akut sectio m.m..

Abdominal kirurgi og ortopædkirurgi: Ring til 41079

Gyn/obs: Ring til 41080

Bestilling af anæstesitilsyn i vagten (kl. 15.00-8.00 på hverdage) + 8.00-8.00 lør-, søn- og helligdage:

 • • Operatørsamtale som ovenfor anført skal foreligge i EPJ.

 • • KRAM, BT, puls, højde og vægt skal være registreret i EPJ.

 • • Patientlabel med stregkode findes frem (anæstesilæge kommer med anæstesiskema).

 • • Patienten bookes på OP-program, når ovenstående er opfyldt.

 • • Ring og meld tilsyn til anæstesilæge på 41113.

 • • Aktiviteten ”Anæstesitilsyn mangler” sættes på patientens Aktivitetsbarre i Klinisk Logistiksystem (Cetrea).

OBS! Tilsynet skal ikke bookes, før patienten er på afdelingen

OBS! Patienten skal forblive på sin stue/i afdelingen indtil tilsynet er blevet gået. Vi kommer så hurtigt vi kan.

Uopsættelige patienter i vagten

Herunder livstruende blødninger, akut sectio m.m..

 • • Ring til 41113 med mundtlig overlevering, hvis muligt anvendes EPJ.

Anæstesitilsyn til re-operationer og hyppige sårskiftninger i GA/sedering

I nogle tilfælde har patienten behov for hyppige sårskift i GA eller sedering. Ofte har hverken patient eller anæstesilæge behov for samtale inden da.

 • • Ingen behov for operatørsamtale, hvis der i forbindelse med sidste procedurenotat står nævnt: Skiftning i GA/sedering om X-antal dage, eller notat om reoperation.

 • • Aktiviteten ”Anæstesitilsyn mangler” sættes på patientens Aktivitetsbarre i Cetrea og der noteres i Aktiviteten/note-feltet ”Afskrift”.

 • •  Labels skal følge pt. til OP, og sættes først der på anæstesiskemaet.

 • • Tilsyn er foretaget, når præmedicin er ordineret i EPJ.

Anæstesitilsyn til procedurer på medicinske og pædiatriske patienter

(f.eks gas/kolo, biopsi, CT-scanning)

 • • ”Medicinsk forsamtale til anæstesi” udfyldes.

 • • 

 • • Foreligger der en aktuel indlæggelsesjournal fra henvisende afdeling (på elektive patienter op til 3 måneder gammel) med informationer om sygehistorie samt KRAM (tobak, alkohol, vægt, højde) og medicinanamnese, kan ”Medicinsk forsamtale til anæstesi” begrænses til:

  • • Indikation og ASA-score.

  • • Undersøgelses type (gas/kolo m.m.).

  • • Behov for GA/sedation.

  • • Patientens samtykke.

  • • Højde, vægt, BT, puls og alkohol-/tobaks forbrug skal registreres i EPJ.

  • • Aktuel indlæggelses journal skal foreligge i EPJ.

 • • 

 • • Foreligger der ikke en indlæggelsesjournal fra henvisende afdeling, skal informationer om sygehistorie, objektive fund, KRAM (tobak, alkohol, vægt, højde) og medicinanamnese også være en del af: ”Medicinsk forsamtale til anæstesi”.

 

Kan patienten selv gå

 • • Book en tid i bookingsystemet i anæstesiambulatoriet på 4. sal og send patienten til den røde sofa, med information om tidspunkt for tilsyn, samt medbring anæstesiskema med påsat label. Operatørsamtale eller ”medicinsk forsamtale til anæstesi” skal foreligge i EPJ inden aktiviteten sættes på Cetrea.

 

Kan patienten ikke gå

 • • Aktiviteten ”Anæstesitilsyn mangler” sættes på patientens Aktivitetsbarre i Klinisk Logistiksystem (Cetrea). Operatørsamtale eller ”medicinsk forsamtale til anæstesi” skal foreligge i EPJ inden aktiviteten sættes på Klinisk Logistiksystem (Cetrea).

OBS! Tilsynet skal ikke bookes, før patienten er på afdelingen

OBS! Patienten skal forblive på sin stue/i afdelingen indtil tilsynet er blevet gået. Vi kommer så hurtigt vi kan.

 

Bedes der om en afskrift af tidligere anæstesiskema

Aktiviteten ”Anæstesitilsyn mangler” sættes på patientens Aktivitetsbarre i Klinisk Logistiksystem (Cetrea Anywherium), i ”note”-feltet skrives ”afskrift af skema fra den xx.xx.xx udbedes. Operatørsamtale eller ”medicinsk forsamtale til anæstesi” skal foreligge i EPJ inden aktiviteten sættes på Klinisk Logistiksystem (Cetrea/Cetrea Anywherium).

 

Formål

Beskrive hvilke informationer, der skal foreligge på skrift i EPJ inden der kan bestilles et anæstesitilsyn.

Arbejdsgangen for bestilling af anæstesitilsyn.

Baggrund

Når der i forbindelse med en operation/undersøgelse er behov for anæstesiassistance, udføres der et anæstesitilsyn. Anæstesitilsynet går ud på at anæstesilægen i samarbejde med patienten bliver enige om den bedst mulige måde at bedøve eller sedere patienten. For at kunne udarbejde denne plan, er der behov for at kende patientens sygehistorie, medicin, vitale parametre (puls, BT), højde samt vægt. Desuden er kendskab til indikation, type af operation, metode, varighed samt efterfølgende behov for smertelindring ved anæstesien, yderst vigtig.