Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bestilling af anæstesitilsyn ved Klinik Anæstesi, Hjørring

 

Operatørsamtale

Udførelsen af en operatørsamtale afhænger at tidligere oplysninger i EPJ.

 

Foreligger der en aktuel indlæggelsesjournal fra henvisende afdeling (på elektive patienter op til 3 måneder gammel) med informationer om sygehistorie samt KRAM (tobak, alkohol, vægt, højde) og medicinanamnese, kan operatørsamtalen begrænses til:

 • • Indikation for operation

 • • operationstype

 • • operationsmetode (åben, lapskopisk, endoskopisk)

 • • ASA-score

 • • operationsvarighed

 • • behov for smertelindring postoperativt (blok, smertekateter, EDK)

 

Foreligger der ikke en indlæggelsesjournal fra henvisende afdeling, skal informationer om sygehistorie, objektive fund, KRAM og medicinanamnese også være en del af operatørsamtalen.

OP-bookplan

Pt. meldt på OP-bookplan er ikke det samme som pt. er meldt til anæstesien.

Bookning af anæstesitilsyn

I tvivlstilfælde angående bookning af anæstesitilsyn kan anæstesisekretær kontaktes i hverdage mellem kl. 8-14.30 på tlf: 41105

Bestilling af anæstesitilsyn dagtid (kl. 8.00 til 15.00) på hverdage

 • • Operatørsamtale som ovenfor anført skal foreligge i EPJ

 • • Tobaksforbrug, alkohol forbrug, BT, puls, højde og vægt skal være registreret i EPJ.

Kan patienten selv gå

 • • Book i Bookplan en tid i anæstesiambulatoriet på 4. sal og send patienten til den røde sofa, med information om tidspunkt for tilsyn, samt medbring anæstesiskema med påsat label.

Kan patienten ikke gå

 • • Book en tid i ”Anæstesitilsyn på sengeafdeling”i Bookplan, HUSK angivelse af afdeling, stuenummer/seng. Bookningen er ikke tidstro, Anæstesilægen kommer hurtigst muligt. Patienten skal forblive på afdelingen. Journalomslag med patientlabels med stregkode skal ligge fremme (anæstesilæge kommer med anæstesiskema). Ønskes tilsyn inden for kort tidsramme, kontaktes anæstesilæge som nedenfor anført.

Kontakt anæstesilæge

Ved behov for kontakt til anæstesilæge vedrørende tilsyn i dagtid – ring 41082.

 

Uopsættelige patienter (dagtid 8-15 hverdage)

Livstruende blødninger, akut sectio m.m..

Abdominal kirurgi og ortopædkirurgi: Ring til 41079

Gyn/obs: Ring til 41080

Bestilling af anæstesitilsyn i vagten (kl. 15.00-8.00 på hverdage) + 8.00-8.00 søn- og helligdage:

 • • Operatørsamtale som ovenfor anført skal foreligge i EPJ

 • • KRAM, BT, puls, højde og vægt skal være registreret i EPJ

 • • Patientlabel med stregkode findes frem (anæstesilæge kommer med anæstesiskema)

 • • Patienten bookes på OP-program, når ovenstående er opfyldt

 • • Ring og meld tilsyn til anæstesilæge på 41113

Uopsættelige patienter i vagten

Herunder livstruende blødninger, akut sectio m.m..

 • • Ring til 41113 med mundtlig overlevering, hvis muligt anvendes EPJ.

Anæstesitilsyn til reoperationer og hyppige sårskiftninger i GA/sedering

I nogle tilfælde har patienten behov for hyppige sårskift i GA eller sedering. Ofte har hverken patient eller anæstesilæge behov for samtale inden da.

 • • Ingen behov for operatørsamtale, hvis der i forbindelse med sidste procedurenotat står nævnt: Skiftning i GA/sedering om X antal dage, eller notat om reoperation.

 • • Ved bookning af ”tilsyn på sengeafdelingen” i Bookplan bruges notatfeltet til at angive at det drejer sig om afskrift/skiftning/re-operation, således at det ”gamle anæstesiskema kan afskrives”. Labels skal følge pt til OP, og påsættes først der anæstesiskemaet.

 • • Tilsyn er foretaget, når præmedicin er ordineret i EPJ.

Anæstesitilsyn til procedurer på medicinske og pædiatriske patienter

(f.eks gas/kolo, biopsi, CT-scanning)

 • • Medicinsk forsamtale til anæstesi udfyldes.

 • • Foreligger der en aktuel indlæggelsesjournal fra henvisende afdeling (på elektive patienter op til 3 måneder gammel) med informationer om sygehistorie samt KRAM (tobak, alkohol, vægt, højde) og medicinanamnese, kan ”Medicinsk forsamtale til anæstesi” begrænses til:

  • • Indikation og ASA-score

  • • Undersøgelses type (gas/kolo m.m.)

  • • Behov for GA/sedation

  • • Patientens samtykke.

  • • Højde, vægt, BT, puls og alkohol/tobaks forbrug skal registreres i EPJ.

  • • Aktuel indlæggelses journal skal foreligge i EPJ

 • • Foreligger der ikke en indlæggelsesjournal fra henvisende afdeling, skal informationer om sygehistorie, objektive fund, KRAM og medicinanamnese også være en del af: ”Medicinsk forsamtale til anæstesi”

 

Kan patienten selv gå

 • • Book en tid i Bookplan i anæstesiambulatoriet på 4. sal og send patienten til den røde sofa, med information om tidspunkt for tilsyn, samt medbring anæstesiskema med påsat label.

Kan patienten ikke gå

 • • Book en tid i ”tilsyn på sengeafdeling” i Bookplan, HUSK angivelse af afdeling, stue/senge nummer. Bookningen er ikke tidstro, anæstesilægen kommer hurtigst muligt. Patienten skal forblive på afdelingen. Journalomslag med patientlabels med stregkode skal ligge fremme (anæstesilæge kommer oftest med anæstesiskema).

Formål

 • • Beskrive hvilke informationer, der skal foreligge på skrift EPJ inden der kan bestilles et anæstesitilsyn.

 • • Arbejdsgangen for bestilling af anæstesitilsyn.

Baggrund

Når der i forbindelse med en operation/undersøgelse er behov for anæstesiassistance, udføres der et anæstesitilsyn. Anæstesitilsynet går ud på at anæstesilægen i samarbejde med patienten bliver enige om den bedst mulige måde at bedøve eller sedere patienten. For at kunne udarbejde denne plan, er der behov for at kende patientens sygehistorie, medicin, vitale parametre (puls, BT) højde samt vægt. Desuden er kendskab til indikation, type af operation, metode, varighed samt efterfølgende behov for smertelindring ved anæstesien, yderst vigtig.