Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter med dræn i AMA

Sygeplejehandlinger pleje af dræn

 • Er der sendt prøver af drænoutput fra OP noteres dette under handlinger. Hvilke prøver og evt. opfølgning

 • Noter dræntype og størrelse

 • Det første døgn må forbinding kun forstærkes og ikke skiftes grundet øget infektionsrisiko

 • Skift af forbinding hver 3. dag eller ved sivning

 • Indstiksstedet tilses x 1 dagligt

 • Obs om dræn fungerer x 1 hver vagt

  • Produktion i drænet

  • At der er frit afløb fra drænet (ingen knæk på slangen)

 • Obs skylleplan, hvor ofte skal der skylles på drænet. Skylleplanen udarbejdes af læge og er individuel fra patient til patient. Planen skal indeholde information om, hvor meget saltvand, der skal skylles med, hvor ofte og hvor længe, fx til klar væske

  • Skylleplan revideres dagligt af læge

  • Skylleplan noteres på drænskylleskema (se bilag)

 • Væskeregnskab

  • Output, mængde og udseende

  • Skyllevæske, udseende

  • Balance, har pt behov for væsketerapi

  • Tilbyde p-drik

  • Der føres væskeskema

 • Bestille væske- og infektionstal dagligt

 • Smerter

  • Pt. kan opleve smerter ved drænet. Vær opmærksom på, at det ikke er drænet, der giver større smerter, men den bagvedliggende årsag.

 • Abdominalomfang

  • Der kan være væske, som drænet ikke kan trække ud. Her kan der være behov for en UL-scanning. Obs dette til stuegang

  • Daglig vægt

 • TOKS x 1 hver vagt eller efter ordination

Udskrivelse af patienter med dræn

 • Der oprettes ”Problem” i EPJ

 • Herefter beskrives ”Sygeplejehandlinger”, som kobles på ”problemet”

  • Oplysninger om dræn

  • Lægeordineret individuel skylleplan

  • Ambulatorietid, obs om der afventes svar på prøver og evt. biopsier

 • Der oprettes plejeforløbsplan til hjemmesygeplejen, hvor alle handlinger beskrives nøje, samt at drænskylleskema medfølger

 • Der medsendes kopi af drænskylleskema med revideret plan fra udskrivende læge

 • Utensilier

  • Der medsendes utensilier til skyl på dræn til 2 døgn

   • ▪ 1 drainfixplade (kan fås på A2)

   • ▪ Forbindingsmateriale

   • ▪ Skyllevæske

   • ▪ Sprøjter

   • ▪ Evt. pose til skyl

   • ▪ Instruks / pjece om dræn medsendes

 

 • Der laves seddel med fuld label med besked om, at pt skal udskrives med dræn og skylleskema

  • Depotnummer på utensilier noteres mhp. bestilling fremadrettet.

  • Der sendes besked til Centraldepotet om cirkulære indkøb

  • Centraldepotet sender utensilier direkte ud til pt.

 

Kontakt drængruppen ved behov for hjælp eller oplæring

 • Sygeplejerske Lene Nørregaard Villadsen

 • Sygeplejerske Lisa Sloth Jensen