Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Analyse på AQT90 FLEX

Apparaturinstruks for kliniske afdelinger, der udfører analyser på AQT90 udenfor Laboratoriets åbningstid.

Billede 1

Beskrivelse

Funktionsområde

Apparatet er placeret i Klinisk Biokemisk Afdeling.

Alle brugere skal undervises og certificeres, i apparaturets anvendelse af Klinisk Biokemisk Afdelings personale, før de kan få adgang til at benytte apparaturet.

 

Prøvetagning

Plejepersonale udtager blodprøve 4 ml heparinblod/grønt glas til måling på AQT90 efter gældende instruks i Laboratorievejledningen.

Prøven mærkes med en stregkodelabel med patientens CPR-nummer.

Dette er afgørende for at AQT90 kan autorekvirere analysen i Labka II og sende svaret til EPJ.

 

Analysering

Kort vejledning til analysering af prøver på AQT90

OBS: Grønt glas skal være mærket med stregkodelabel med Patientens CPR-nr.

 

 • • 

Log på AQT90 med Egen stregkode – Scanneren findes under skærmen

 

C:\Users\q52y\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\LC2IHHOY\aqt.PNG

 • • 

Tryk

Udklip

 

 

 • • 

Lugen til inlet på AQT90 åbnes automatisk. Følg vejledningen på skærmen!

 

 • • 

Placer glasset med stregkoden indad

 

 • • 

Tjek CPR-nr. aflæst af scanner

 

 • • 

Tryk ”Hent”

 

 • • 

Kontroller at navnet fremkommer

Korrekt

 

 • • 

Tryk ”Accepter”

 

 • • 

Vælg ”Li-hep

 • • 

Vælg ønsket analyse under ”Test-typer”

 

 • • 

Tryk

Udklip

 

 • • 

AQT90 opblander og analyserer prøven. Dette varer ca. 20 min og du kan forlade apparatet.

 • • 

Resultatet går automatisk i Labka II, men kan evt. fremsøges på skærmen.

Målgruppe

Vejledningen henvender sig primært til personale på matrikler, hvor der i afgrænsede tidsrum ikke er tilstedeværelse af personale fra Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Problemstilling

Ved problemer med håndtering og manglende svarafgivelse kan fagspecialist for POCT-området kontaktes.

Vær opmærksom på, at analysesvar efter afvikling af PAS marts 2022, genereret ud fra CPR ikke tilknyttes en opgaveliste i EPJ, samt at eventuelle alarmsvar ikke printes.

Referencer

Radiometer Brugsanvisning til AQT90 FLEX.