Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PET – instruks for indikationsområder

 

 

Formål

Dokumentet henvender sig til visiterende læger i PET/CT samt til henvisende instanser (PRI). Nedenstående er en vejledning, og det er muligt at individuelt aftale skanning uden for normale indikationsområder for den enkelte patient (kontakt PET-lægen 65476). Ved Kræft Pakke Forløb (KPF) kontakter henvisende instans PET/CT-sekretærerne på Nuklearmedicinsk afdeling på tlf. 6 5520 og aftaler tid.

Henvisninger på patient, der ikke hører under KPF, fremsendes på vanlig vis via WebPas uden forudgående telefonisk kontakt og vil efterfølgende blive lægeligt visiteret af PET/CT-funktionens læger.

 

Sporstof F-18-FDG

Som udgangspunkt anvendes PET/CT ikke som responsevaluering med mindre aftale om dette foreligger.

Region/Sygdom

Indiceret

Ikke indiceret

Cerebrum

Demens udredning

Mistænkt metastase i hjernen mhp ekstracerebral tumor (negativ diagnostisk CT er ikke en forudsætning) KPF

Alt andet diskuteres

ØNH

 

Larynx, pharynx og cavum oris cancere til primær strålebeh. (Terapiskanninger) KPF via Onkologisk Afdeling

Ukendt primær tumor (metastase på halsen) KPF

C. cavum oris henvist til Århus til ablation og rekonstruktion KPF

5 måneders kontrol efter strålebehandling

Obs. recidiv af hoved/hals cancer

Andre hoved/hals- cancere bliver primært CT- og/eller MR-skannet

Thyroidea cancer

Differentieret thyroideacarcinom (papillært eller follikulært): FDG-PET ved klinisk mistanke om recidiv og negativ I-131 skintigrafi (CT uden iv kontrast)

Aggressive undertyper (Hürtle celle, lavt differentieret, anaplastisk thyreoideacarcinom): FDG-PET som led i staging

Medullært thyroideacarcinom: FDG-PET ved klinisk mistanke om recidiv (CT med iv kontrast). Ved negativ FDG henvises til Aarhus mhp DOPA-PET (alternativt DOTATOC i Aalborg).

Primær udredning

Thorax

Primær lungecancer: PET-CT foretages på alle patienter mistænkt for lungecancer. Undtaget er dog patienter med utvetydige fjernmetastaser på CT thorax/øvre abdomen KPF

Recidiv af lungecancer: Mistanke om recidiv, såfremt pt er potentielt kurabel

Thoracoskopisk biopsi vejledning ved patient mistænkt for mesotheliom KPF

Responsevaluering og operabilitets-vurdering af mesotheliom patient

Pancoast tumor patienter i forb. med downstaging

Protokolerede studier.

Sarkoidose: Eneste indikation er vurdering af aktivitet ved kronisk pulmonal sarkoidose, hvor det radiologisk ikke er muligt at se progression. Dette mhp. opstart/ intensivering af behandling ved symptomgivende sygdom. Henvisninger modtages kun fra Jasmina Hurmanovic. Hvis henvisningen ikke er fra Jasmina, skal der stå, at pt. er konfereret med hende. Hvis kriterierne ikke er opfyldt, må henvisningen afvises.

Myocardiel viability udføres ikke i Aalborg – der henvises til Århus Universitetshospital, Skejby.

 

Alt andet diskuteres på fælles lunge konference

Mamma cancer

Staging af lokal avanceret bryst kræft (LABC)- efter beslutning på mamma konference KPF

Obs. recidiv, obs. foci i flere, forskellige organsystemer og obs. knogle metastaser - forudsat uklare fund på CT, knogle-skintigrafi eller MR

Ukendt primær tumor (CUP) - ved biopsiverificeret tumor i mamma, men usikkerhed om primær eller metastase KPF

Responsevalueringer og kontroller

Øvre gastrocancer

Esophagus-, cardia-, galdeblære, og ventrikel-cancer samt kolangio-carcinom: diagnostik og staging KFP

Tvetydige fund på CT og MR (efter diskussion på MDT-konference)

Pancreas cancer – Før og efter lokalbehandling (Nanoknife, RFA). I øvrigt kun efter særlig aftale på MDT (ved tvetydige fund på CT).

 

Patienter hvor dissemineret sygdom ER påvist

HCC

Re-staging

Obs. recidiv

Opfølgning

Responsevaluering

Primær staging af pancreas cancer

KRC

 

Præop. vurdering inden kirurgisk resektion/RFA af lever og/eller lunge metastaser

Inden indgang i protokolleret beh. (HAI)

Tvetydige fund på CT og MR (efter diskussion på MDT-konference)

Uforklarlig stigende CEA 2 gange i træk

Præoperativ vurdering før og efter neoadj. kemo/stråle behandling

Undersøgelse aftalt på KRC-konference KFP

Initial diagnostik

Staging

Opfølgning

Responsevaluering efter almindelig kemo/stråle terapi

Cervix cancer

Staging af nydiagnosticerede tilfælde KPF

Follow-up efter endt behandling

Obs. recidiv

 

Ovariecancer

Præop. vurdering hos patienter med RMI (Risk of Malignancy Index) > 200 KPF

Follow-up

Obs. recidiv

Corpus cancer

Type 2 (high-risk histologic type) endometrie cancer (serøs, clear cell og udifferentieret karcinom) mhp præoperativ staging

Andet ikke indiceret

Ukendt primær tumor

Biopsiverificeret metastase (KPF).

Mistanke om metastase mhp. biopsisted ved vanskelig biopsitagning.

Andet ikke indiceret

Mistanke om malign lidelse (træthed, vægttab o.lign.)

 

Ikke indiceret

Feber af ukendt oprindelse

Mere end 3 ugers varighed, CT af thorax og abdomen uden fund, fortsat forhøjet CRP og SR samt gerne 1 uges pause med antibiotika og immunsupprimerende behandling

 

Infektion

(Se også Retningslinje for diagnostisk strategi)

Bakteriæmi med ukendt fokus.

Spondylodiskit og vertebral osteomyelit

Ekstrakardiel inf.fokus ved endokardit, obs. klapprotese endokardit, obs. karprotese infektion

 

Storkarsvaskulit

Klinisk mistanke om storkarsvaskulit

Småkars vaskulit

Lymfom

 

 

Staging af verificeret lymfom KPF

Udredning af patienter med CT-påviste forstørrede lymfeknuder og planlagt biopsi KPF

Midtvejsevaluering

Slutevaluering

PET-negative lymfom patienter (CT)

Follow-up efter afsluttet behandling (CT)

Obs. recidiv (CT)

Melanom

Initial staging - T3 og T4 tumores med positiv sentinel lymfeknude og/eller klinisk mistanke om metastaser

Obs. recidiv - hos potentielt operable patienter med biopsiverificerede metastaser mhp. vurdering af resektabilitet

Opfølgning af klinisk stadium IIB og IIC samt III (st. III er med positiv sentinel node biopsi):

0, 6, 12, 24 og 36 måneder efter operation.

Stadium IV – individuel opføgning

Initial diagnostik – der er ingen indikation for at finde primær tumor med PET/CT

Kontrol og overvågning i øvrigt.

 

Paraneoplastisk neurologisk syndrom

Efter CT af hals, thorax og abdomen uden fund OG efter konf. med neurolog

 

Neuroendocrin tumor (inkl. paragangliom)

Henvises primært til Ga-68-DOTATOC PET/CT med efterfølgende MDT-konference (Se senere)

18-FDG PET/CT sekundær us – dog primær ved KI-index > 20. Ikke sjældent begge us.

 

Fæokromocytom

 

Ikke indiceret
(henvises til Nuklearmedicinsk afdeling til MIBG skintigrafi)

Knoglesystemet

Udredning af kroniske knogle lidelser efter individuel aftale.

 

Anal cancer

Obs. recidiv

Primær udredning og behandling foregår i Århus

Urologiske cancere

Staging af muskelinvasiv blærecancer.

Ingen aftale omkring FDG-PET/CT af øvrige urologiske cancere

 

Som aftalt på Onkologisk afdelings overlægemøde den 3. september 2008 bruges PET/CT generelt ikke til kontrol/responsevalueringer.


Sporstof Ga-68-DOTATOC

 

Indiceret

 

Neuroendocrin tumor (inkl. paragangliom)

Primær us ved klinisk mistanke om eller biopsiverificeret neuroendocrin tumor med KI-index <20. Ofte udføres både FDG-PET og Ga-DOTATOC.

Udføres ved:

Stadieinddeling

Mhp. primær tumor ved kendte metastaser

Receptorstatus mhp. behandlingsmuligheder

Medullær thyreoidecancer: ved klinisk mistanke om recidiv (stigning i S-calcitonin) og negativ FDG PET/CT. Dog er F-DOPA (udføres i Aarhus) mere sensitiv end DOTATOC ved denne indikation. Obs. knogleskintigrafi kan have værdi ved mistanke om knoglemetastaser, hvor PET/CT ikke er konklusiv.

 

NB: arteriel CT-fase dækkende hele abdomen bør overvejes ved abdominale tumores, da disse ofte er hypervaskulære

 

Sporstof F-18-Flourid

 

Indiceret

 

Knoglemetastaser

Ved deltagelse i projekt

 

 

Sporstof: Ga-68-PSMA

 

Indiceret

 

C. prostatae

Ved deltagelse i project

Ved primær staging, ved biokemisk recidiv efter kurativt intenderet behandling samt i udvalgte andre tilfælde – fælles for alle indikationer er at det får konsekvens for valg af behandling – som udgangspunkt er patienterne diskuteret på prostata-MDT

 

 

Sporstof F-18-FET

Region/ sygdom

Indiceret

Ikke indiceret

Gliom

Differentiering mellem maligne lavgrads eller højgrads gliomer versus benigne foci.

Identificering af optimalt biopsisted.

Planlægning af strålebehandling.

Vurdering af recidiv versus pseudoprogression efter konkommitant kemo - strålebehandling.

Vurdering af operationsradikalitet, post-operativ skanning.

Alle patienter diskuteres på NOF konference inden undersøgelse.

 

Der skal foreligge en nylig MR af Cerebrum. Alternativt bestilles ny MR af Cerebrum samtidig med bestilling af FET-PET.