Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination - Delegation til radiografer i neurointenvention

Neurointerventions-sektionen på Radiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

 

Beskrivelse

Radiografer i neurointerventionssektionen på radiologisk afdeling, Aalborg universitetshospital kan administrere lægemidler nævnt i bilag 1 i den angivne dosis efter forudgående lægelig ordination.

 

Rammeordinationerne gælder kun voksne, og er oprettet som delegerede standardordinationer i medicinmodulet. De delegerede standardordinationer overvåges, sammensættes og iværksættes af den Specialeansvarlige overlæge i neurointerventionssektionen.

Dosering, indikation og kontraindikation er angivet i bilag 1.

 

Administrationen skal dokumenteres i det elektroniske medicinmodul, og ordinationen skal efterfølgende godkendes af en læge.

 

Den specialeansvarlige overlæge i neurointerventionen har efter aftale med lederen af det billeddiagnostiske speciale, og den medicinansvarlige overlæge, ansvar for at:

  • Opgaver, der delegeres er beskrevet og godkendt

  • Plejepersonalet/medhjælpen er instrueret og oplært

  • Der føres relevant tilsyn med udførelsen af opgaverne

  • Der foreligger dokumentation for ovenstående

 

Det sundhedsfaglige personale har ansvar for at behandle patienterne og dokumentere ordination og/eller medicinadministration i medicinmodulet i overensstemmelse med instruksen.

 

Definition af begreber

Rammedelegation: Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer.

 

Formål

At radiograferne har mulighed for at starte behandling under lægelig ordination med enkelte former for medicin.

 

Bilag

Bilag 1. Rammeordinationer for radiografer i neurointerventionssektionen på radiologisk afdeling, Aalborg universitetshospital.