Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

GRØNSPÆTTEBOGEN – Medicinsk Afdeling, RHN


Grønspættebogen er en oversigt over udvalgte instrukser, der er relevante og nyttige at kunne finde hurtigt for læger i vagt i Medicinsk Afdeling.

Ved ønske om tilføjelse af nye instrukser eller ændringer hertil rettes henvendelse til UKYL i Medicinsk Afdeling, RHN.
 

AKUT

Hjertestopbehandling: https://pri.rn.dk/Sider/14778.aspx

Rødt medicinsk kald: https://pri.rn.dk/Sider/25384.aspx
Actioncard v/hjertestop, medicinsk læge:
https://pri.rn.dk/Assets/14778/Hjoerring-Medicinsk-laege-hjertestop-Actioncard.pdf
Anafylaksi hos børn og voksne: https://pri.rn.dk/Sider/17857.aspx
Anafylaktisk reaktion, anafylaktisk shock:
http://danskallergi.dk/fagligt/instrukser-og-vejledninger/anafylaksi/

ANTIBIOTIKA

Antibiotika-guide: https://pri.rn.dk/Sider/18013.aspx
Standarddosering af antibiotika:
https://pri.rn.dk/Sider/17792.aspx
Kortvarig aminoglykosid-behandling:
https://pri.rn.dk/Sider/8831.aspx
Længerevarende aminoglykosid-behandling:
https://pri.rn.dk/Sider/10323.aspx

INFEKTIONSMEDICIN

Dansk Selskab for Infektionsmedicin, Guidelines: http://www.infmed.dk/guidelines
Modtagelse af isolationspatienter i Medicinsk Afdeling, RHN:
https://pri.rn.dk/Sider/28797.aspx
Liste over sygdomme, som kræver isolation:
https://pri.rn.dk/Sider/16930.aspx
MRSA:
https://pri.rn.dk/Sider/13470.aspx
ESBL:
https://pri.rn.dk/Sider/6465.aspx
Norovirus (Roskildesyge):
https://pri.rn.dk/Sider/18687.aspx
Clostridium difficile:
https://pri.rn.dk/Sider/10228.aspx
Meningitis:
https://pri.rn.dk/Sider/23935.aspx
Sepsis:
https://pri.rn.dk/Sider/10583.aspx
Erysipelas:
https://pri.rn.dk/Sider/17294.aspx
Urinvejsinfektion:
https://pri.rn.dk/Sider/17509.aspx
Feber uden kendt årsag:
https://pri.rn.dk/Sider/19633.aspx
CRASH (instrukssamling) Infektionsmedicinsk Aalborg:
https://pri.rn.dk/Sider/26891.aspx

Pneumoni: https://pri.rn.dk/Sider/12931.aspx

Hospitalserhvervet pneumoni: https://pri.rn.dk/Sider/8207.aspx
Lumbalpunktur:
https://pri.rn.dk/Sider/13371.aspx

LUNGEMEDICIN

NIV-behandling: https://pri.rn.dk/Sider/7012.aspx
Airvo-behandling:
https://pri.rn.dk/Sider/19477.aspx
KOL og astma i akut forværring:
https://pri.rn.dk/Sider/9596.aspx
Pneumothorax:
https://pri.rn.dk/Sider/14293.aspx

Nationale retningslinjer: https://www.lungemedicin.dk/fagligt.html

ENDOKRINOLOGI

Insulinbehandling: https://pri.rn.dk/Sider/22590.aspx
Hypoglykæmi: https://pri.rn.dk/Sider/11629.aspx
GIK-drop:
https://pri.rn.dk/Sider/9600.aspx
Ketoacidose:
https://pri.rn.dk/Sider/11947.aspx
Non-ketotisk Hyperosmolært Coma Diabeticum: https://pri.rn.dk/Sider/12044.aspx

National behandlingsvejledning: http://endocrinology.dk/index.php/nbvhovedmenu/baggrund/forord2

GASTROENTEROLOGI

Paracetamol-forgiftning (voksne): https://pri.rn.dk/Sider/8915.aspx
Gastroenteritis acuta:
https://pri.rn.dk/Sider/16603.aspx
Behandling af Clostridium difficile infektion:
https://pri.rn.dk/Sider/16570.aspx

Alkoholabstinenser: https://pri.rn.dk/Sider/29666.aspx

Lever-koma: https://pri.rn.dk/Sider/15449.aspx
CRASH (instrukssamling) gastro-medicinsk Aalborg: https://pri.rn.dk/Sider/11037.aspx

KARDIOLOGI

National behandlingsvejledning: https://www.cardio.dk/nbv

GERIATRI

Fald: https://danskselskabforgeriatri.dk/www12/tsk/upload/userfiles/file/NBV%20Fald.pdf
Medicingennemgang:
http://danskselskabforgeriatri.dk/www/dok/start_stopp/start_stopp_dansk.pdf
Delir:
https://pri.rn.dk/Sider/30478.aspx

HÆMATOLOGI

MGUS: https://pri.rn.dk/Sider/14984.aspx

Hæmokromatose: https://pri.rn.dk/Sider/5608.aspx

PSYKIATRI

Vurdering af selvmordsrisiko: https://pri.rn.dk/Sider/14967.aspx

FARMAKOLOGI

Analog-substitutionsskema: https://pri.rn.dk/Sider/10818.aspx
Må tabletten knuses?
https://pri.rn.dk/Sider/14262.aspx

Bridging: https://dsth.dk/bridging2018/

MORS

Ved dødsfald: https://pri.rn.dk/Sider/11723.aspx
Hornhindedonation:
https://pri.rn.dk/Sider/20591.aspx
Obduktionsbegæring – link:
http://danskpatologi.org/wp-content/uploads/2016/02/Begaering-af-hospitalsobduktion.oktober2013.pdf - Udfyldes og faxes til Patologisk Institut 99 64 62 34. Skal gerne haves inden kl. 9 om morgenen.

ANDET

Elektrolytforstyrrelser – CRASH gastromedicinsk afdeling Aalborg: https://pri.rn.dk/Sider/11037.aspx
Rhabdomyolyse: https://pri.rn.dk/Sider/25470.aspx
Transfusionskomplikationer: https://pri.rn.dk/Sider/9688.aspx
Blodtransfusion (NKR):
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/nkr-indikation-for-transfusion-med-blodkomponenter

Blodtransfusion: https://pri.rn.dk/Sider/6658.aspx
Akut hypertension:
http://www.dahs.dk/fileadmin/Akut_20svaer_20hypertension.pdf
Profylakse venøs trombose: https://pri.rn.dk/Sider/13055.aspx
Laboratorievejledning:
https://laboratorievejledning.rn.dk/prog/view.aspx

Smertebehandling: https://pri.rn.dk/Assets/28703/Smerteguide-nov-2019.pdf