Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

GRØNSPÆTTEBOGEN – Medicinsk Afdeling, RHN

 

Grønspættebogen er en oversigt over udvalgte instrukser, der er relevante og nyttige at kunne finde hurtigt for læger i vagt i Medicinsk Afdeling.

Ved ønske om tilføjelse af nye instrukser eller ændringer hertil rettes henvendelse til UKYL i Medicinsk Afdeling, RHN.
 

AKUT

Hjertestopbehandling: https://pri.rn.dk/Sider/14778.aspx

Rødt medicinsk kald: https://pri.rn.dk/Sider/25384.aspx
Actioncard v/hjertestop, medicinsk læge:
RHNhttps://pri.rn.dk/Assets/14778/Action-Card-Hjertestop-hos-voksen-Medicinsk-laege-Hjoerring-.docx

Anafylaksi hos børn og voksne: https://pri.rn.dk/Sider/17857.aspx
Anafylaktisk reaktion, anafylaktisk shock:
http://danskallergi.dk/fagligt/instrukser-og-vejledninger/anafylaksi/

 

ANTIBIOTIKA

Antibiotika skema: Bilag 5
Antibiotika-guide:
https://pri.rn.dk/Sider/18013.aspx
Standarddosering af antibiotika (justeret for vægt og nyrefunktion):
https://pri.rn.dk/Sider/17792.aspx
Antibiotika på pumpe:
https://pri.rn.dk/Sider/33417.aspx
Kortvarig aminoglykosid-behandling:
https://pri.rn.dk/Sider/8831.aspx
Længerevarende aminoglykosid-behandling:
https://pri.rn.dk/Sider/10323.aspx

 

INFEKTIONSMEDICIN

Dansk Selskab for Infektionsmedicin, Guidelines: http://www.infmed.dk/guidelines
CRASH (instrukssamling) Infektionsmedicinsk Aalborg:
https://pri.rn.dk/Sider/26891.aspx

Coronavirus: https://pri.rn.dk/Sider/32760.aspx

Meningitis: https://pri.rn.dk/Sider/23935.aspx
Sepsis:
https://pri.rn.dk/Sider/10583.aspx
Erysipelas:
https://pri.rn.dk/Sider/17294.aspx
Urinvejsinfektion:
https://pri.rn.dk/Sider/17509.aspx
Feber uden kendt årsag:
https://pri.rn.dk/Sider/19633.aspx
Pneumoni:
https://pri.rn.dk/Sider/12931.aspx

Hospitalserhvervet pneumoni: https://pri.rn.dk/Sider/8207.aspx
Lumbalpunktur:
https://pri.rn.dk/Sider/13371.aspx

 

LUNGEMEDICIN

NIV-behandling: https://pri.rn.dk/Sider/7012.aspx
Airvo-behandling:
https://pri.rn.dk/Sider/19477.aspx
KOL og astma i akut forværring:
https://pri.rn.dk/Sider/9596.aspx
Pneumothorax:
https://pri.rn.dk/Sider/14293.aspx
Kontrol af teknik ved brug af inhalatorer med inhalationsmedicin: https://pri.rn.dk/Sider/31681.aspx
Nationale retningslinjer:
https://lungemedicin.dk/retningslinjer/

 

ENDOKRINOLOGI

CRASH-endokrinologi: https://pri.rn.dk/Sider/22088.aspx

OBS: Ved ketoacidose bruges den lokale instruks nedenfor.

Ketoacidose: https://pri.rn.dk/Sider/11947.aspxInsulinbehandling: https://pri.rn.dk/Sider/22590.aspx
Hypoglykæmi:
https://pri.rn.dk/Sider/11629.aspx
GIK-drop:
https://pri.rn.dk/Sider/9600.aspx
Non-ketotisk Hyperosmolært Coma Diabeticum:
https://pri.rn.dk/Sider/12044.aspx

Faste og Diabetes: https://pri.rn.dk/Sider/18380.aspx

National behandlingsvejledning: https://endocrinology.dk/nbv/

GASTROENTEROLOGI

CRASH (instrukssamling) gastro-medicinsk Aalborg: https://pri.rn.dk/Sider/11037.aspx
Paracetamol-forgiftning:
https://pri.rn.dk/Sider/17913.aspx
Gastroenteritis acuta:
https://pri.rn.dk/Sider/16603.aspx
Behandling af Clostridium difficile infektion:
https://pri.rn.dk/Sider/16570.aspx

Fæcestransplantation ved Clostridium Difficile: https://pri.rn.dk/Sider/31831.aspx

Alkoholabstinenser: https://pri.rn.dk/Sider/10043.aspx

Lever-koma: https://pri.rn.dk/Sider/15449.aspx
 

KARDIOLOGI

National behandlingsvejledning: https://www.cardio.dk/nbv

 

GERIATRI

Delir: https://pri.rn.dk/Sider/30478.aspx

Delir - national klinisk retningslinje: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2021/nkr-forebyggelse-og-behandling-af-organisk-delirium.

 

HÆMATOLOGI

MGUS: https://pri.rn.dk/Sider/14984.aspx

Hæmokromatose: https://pri.rn.dk/Sider/5608.aspx

Anæmi-flowchart: Bilag 6

 

PSYKIATRI

Tvang og magtanvendelse i somatikken: https://pri.rn.dk/Sider/12641.aspx
Gule og røde papirer:
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/psykiatri/tilstande-og-sygdomme/tvangspsykiatri/tvangsindlaeggelse/
Vurdering af selvmordsrisiko:
https://pri.rn.dk/Sider/14967.aspx
Regler vedrørende tvang og fast vagt:
https://pri.rn.dk/Sider/28550.aspx

 

FARMAKOLOGI

Må tabletten knuses? https://pri.rn.dk/Sider/14262.aspx

Bridging: https://dsth.dk/bridging2018/

 

NYREMEDICIN

Akut hypertension: http://www.dahs.dk/fileadmin/Akut_20svaer_20hypertension.pdf
Rhabdomyolyse:
https://pri.rn.dk/Sider/25470.aspx

 

ONKOLOGI

Febril neutropeni: https://pri.rn.dk/Sider/12388.aspx

 

ISOLATIONSKRÆVENDE SYGDOMME

Modtagelse af isolationspatienter i Medicinsk Afdeling, RHN: https://pri.rn.dk/Sider/28797.aspx
Liste over sygdomme, som kræver isolation:
https://pri.rn.dk/Sider/16930.aspx
MRSA:
https://pri.rn.dk/Sider/13470.aspx
ESBL:
https://pri.rn.dk/Sider/6465.aspx
Norovirus (Roskildesyge):
https://pri.rn.dk/Sider/18687.aspx

 

BLODTRANSFUSION

Transfusionskomplikationer: https://pri.rn.dk/Sider/9688.aspx
Blodtransfusion (NKR):
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/nkr-indikation-for-transfusion-med-blodkomponenter

Blodtransfusion: https://pri.rn.dk/Sider/6658.aspx

 

PALLIATION
Smertebehandling: https://pri.rn.dk/Assets/28703/Smerteguide-nov-2019.pdf

Avanceret palliation: https://pri.rn.dk/Sider/7676.aspx

 

MORS

Ved dødsfald: https://pri.rn.dk/Sider/11723.aspx
Hornhindedonation:
https://pri.rn.dk/Sider/20591.aspx
Obduktionsbegæring –Bilag 7 :
Udfyldes og faxes til Patologisk Institut 99 64 62 34. Skal gerne haves inden kl. 9 om morgenen.

Kontakt til politi ved:

  • • Når døden skyldes et strafbart forhold (eks. narkotika, vold), selvmord eller ulykkestilfælde

  • • Når en person findes død

  • • Når døden er indtrådt pludseligt og ikke er forudset af lægelige grunde

  • • Når der er mistanke om, at dødsfaldet kan skyldes en erhvervssygdom

  • • Når døden kan være indtrådt på grund af fejl, forsømmelse eller ulykkelig hændelse i forbindelse med behandling eller forebyggelse af sygdom

  • • Når dødsfaldet sker i fængsler og lignende

  • • Når det ikke med sikkerhed kan udelukkes, at dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde, eller når dødsfaldet af andre grunde menes at kunne have interesse for politiet.

Udfyldelse af dødsattester:

Naturligt dødsfald

Tåseddel + side 1 og 2

Ved obduktion

Tåseddel og side 1

Side 2 udfyldes af henvisende læge, når der foreligger svar på obduktionen

Retslægeligt ligsyn

Kun tåseddel udfyldes. Side 1 og 2 udfyldes af retsmediciner/embedslæge

 

ANDET

Elektrolytforstyrrelser – CRASH Gastromedicinsk Afdeling Aalborg: https://pri.rn.dk/Sider/11037.aspx
Profylakse venøs trombose: https://pri.rn.dk/Sider/13055.aspx
Laboratorievejledning:
https://laboratorievejledning.rn.dk/prog/view.aspx

 

STUEGANG

Skabelon til stuegang: Bilag 1

Journaloptag skabelon: Bilag 2

Guide til stuegang på Geriatrisk Afdeling 205B: Bilag 3

Guide til stuegang på leverpatienter: Bilag 4