Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

GRØNSPÆTTEBOGEN - Klinik Medicin, RHN


Grønspættebogen er en oversigt over udvalgte instrukser, der er relevante og nyttige at kunne finde hurtigt for læger i vagt i Klinik Medicin.

Ved ønske om tilføjelse af nye instrukser eller ændringer hertil rettes henvendelse til UKYL i Klinik Medicin, RHN.
 

AKUT

Hjertestopbehandling: https://pri.rn.dk/Sider/14778.aspx
Actioncard v/hjertestop, medicinsk læge:
https://pri.rn.dk/Assets/14778/Hjoerring-Medicinsk-laege-hjertestop-Actioncard.pdf
Anafylaktisk reaktion, anafylaktisk shock: https://pri.rn.dk/Sider/28155.aspx

ANTIBIOTIKA

Antibiotika-guide: https://pri.rn.dk/Sider/18013.aspx
Standarddoser for antibiotika (meget overskuelig, i.v. + p.o.): https://pri.rn.dk/Sider/16752.aspx
Standarddosering af antibiotika (mere detaljeret):
https://pri.rn.dk/Sider/17792.aspx
Kortvarig aminoglykosid-behandling:
https://pri.rn.dk/Sider/8831.aspx
Længerevarende aminoglykosid-behandling:
https://pri.rn.dk/Sider/10323.aspx

INFEKTIONSMEDICIN

Dansk Selskab for Infektionsmedicin, Guidelines: http://www.infmed.dk/guidelines
Modtagelse af isolationspatienter i Klinik Medicin, RHN:
https://pri.rn.dk/Sider/28797.aspx
Liste over sygdomme, som kræver isolation:
https://pri.rn.dk/Sider/16930.aspx
MRSA:
https://pri.rn.dk/Sider/13470.aspx
ESBL:
https://pri.rn.dk/Sider/6465.aspx
Norovirus (Roskildesyge):
https://pri.rn.dk/Sider/18687.aspx
Clostridium difficile:
https://pri.rn.dk/Sider/10228.aspx
Meningitis:
https://pri.rn.dk/Sider/23935.aspx
Sepsis:
https://pri.rn.dk/Sider/10583.aspx
Erysipelas:
https://pri.rn.dk/Sider/17294.aspx
Urinvejsinfektion:
https://pri.rn.dk/Sider/17509.aspx
Feber uden kendt årsag:
https://pri.rn.dk/Sider/19633.aspx
CRASH (instrukssamling) infektionsmedicinsk Aalborg:
https://pri.rn.dk/Sider/26891.aspx

LUNGEMEDICIN

NIV-behandling: https://pri.rn.dk/Sider/7012.aspx
Airvo-behandling:
https://pri.rn.dk/Sider/19477.aspx
KOL og astma i akut forværring:
https://pri.rn.dk/Sider/9596.aspx
Pneumoni:
https://pri.rn.dk/Sider/12931.aspx
Hospitalserhvervet pneumoni:
https://pri.rn.dk/Sider/8207.aspx
Pneumothorax:
https://pri.rn.dk/Sider/14293.aspx

ENDOKRINOLOGI

Insulinbehandling: https://pri.rn.dk/Sider/22590.aspx
Hypoglykæmi: https://pri.rn.dk/Sider/11629.aspx
GIK-drop:
https://pri.rn.dk/Sider/9600.aspx
Ketoacidose:
https://pri.rn.dk/Sider/11947.aspx
Non-ketotisk Hyperosmolært Coma Diabeticum: https://pri.rn.dk/Sider/12044.aspx

GASTRO-ENTEROLOGI

Paracetamol-forgiftning (voksne): https://pri.rn.dk/Sider/8915.aspx
Gastroenteritis acuta:
https://pri.rn.dk/Sider/16603.aspx
Behandling af Clostridium difficile infektion:
https://pri.rn.dk/Sider/16570.aspx
Alkoholabstinenser: https://pri.rn.dk/Sider/6957.aspx
Lever-koma: https://pri.rn.dk/Sider/19686.aspx
CRASH (instrukssamling) gastro-medicinsk Aalborg: https://pri.rn.dk/Sider/11037.aspx

HÆMATOLOGI

MGUS: https://pri.rn.dk/Sider/14984.aspx

PSYKIATRI

Vurdering af selvmordsrisiko: https://pri.rn.dk/Sider/14967.aspx

FARMAKOLOGI

Analog-substitutionsskema: https://pri.rn.dk/Sider/10818.aspx
Må tabletten knuses?
https://pri.rn.dk/Sider/14262.aspx
Bridging:
http://dsth.dk/bridging/step1.php

MORS

Ved dødsfald: https://pri.rn.dk/Sider/11723.aspx
Hornhindedonation:
https://pri.rn.dk/Sider/20591.aspx
Obduktionsbegæring – link:
http://danskpatologi.org/wp-content/uploads/2016/02/Begaering-af-hospitalsobduktion.oktober2013.pdf - Udfyldes og faxes til patologisk institut 99 64 62 34. Skal gerne haves inden kl. 9 om morgenen.

ANDET

Elektrolytforstyrrelser – CRASH gastromedicinsk afdeling Aalborg: https://pri.rn.dk/Sider/11037.aspx
Rhabdomyolyse: https://pri.rn.dk/Sider/25470.aspx
Transfusionskomplikationer: https://pri.rn.dk/Sider/9688.aspx
Blodtransfusion (NKR):
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-retningslinjer/udgivelser/~/media/F931940B5694468AA5E78A4B57F79489.ashx
Akut hypertension:
http://www.dahs.dk/fileadmin/Akut_20svaer_20hypertension.pdf
Profylakse venøs trombose: https://pri.rn.dk/Sider/13055.aspx
Laboratorievejledning:
https://laboratorievejledning.rn.dk/prog/view.aspx