Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PEG-sonde, anlæggelse og observation afsnit Intensiv

Beskrivelse

Patienter med behov for sondeernæring i længere periode eller permanent kan få anlagt PEG-Perkutan endoskopisk gastrostomi, hvor sonden føres gennem bugvæggen til ventriklen eller tyndtarmen. Proceduren foregår i generel anæstesi.

PEG-sonden håndteres som andre enterale gastriske sonder.

Anlæggelse af PEG-sonde udføres efter en lægefaglig vurdering på A-operationsafsnit eller på sengestue i Intensivt afsnit. Ved anlæggelse i Intensivt afsnit kommer A-kirurg og operationspersonale med diverse udstyr til at kunne udføre proceduren.

Se eventuelt operationsbeskrivelse Gastrostomisonde, PEG-sonde (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi)

Forberedelse til anlæggelse af PEG-sonde

 • • Obs. om patienten skal pausere behandling med trombocytfunktionshæmmende midler

 • • Præ-skema udfyldes af læge. Se PRÆ-SKEMA Mave og Tarmkirurgisk Speciale

 • • Blodprøver: Type og bactest, væsketal, hæmoglobin, trombocytter, INR, ekg

 • • Patienten er fastende, individuel ordination af anæstesilæge

Postoperative observationer

 • • Vurder om patienten er smertefri. Nogle patienter har kun lette smerter i den første uges tid. Andre kan have behov for fast smertestillende medicin i en periode. Ved vedvarende smerter, skal patienten tilses af en læge for at udelukke evt. komplikationer

 • • Observer respirationen. Hvis patienten har smerter, kan det være svært at trække vejret rigtigt igennem

 • • Tilse sondeindstiksstedet for blødning, infektionstegn samt at sikkerhedsklemme er helt stram. Hvis der er mistanke om infektion, måles der en rektal temperatur og vagthavende læge orienteres

 • • Ved mistanke om at sonden har forskubbet sig eller ved lækage kontaktes vagthavende læge, og patienten holdes fastende. Der skal bestilles akut røntgen af ventriklen med vandig kontrast. Evt. kontakt til A-kirurgisk forvagt

Hudpleje

De første 14 dage

 • • Det er vigtigt, at den udvendige fikseringsplade er tæt på huden for at give ro til dannelse af en
  stomikanal

 • • Huden ved indstiksstedet renses dagligt m/NaCl, gazekrøller og vatpinde omkring indstiksstedet (ren teknik). Fikseringspladen skal løftes let, således der kan renses helt ind til stomien. Profylaktisk smøres med Cavilon

 • • Ved øget sårsekretion, kontakt sårsygeplejerske.

 • • Ved irriteret hud omkring stomikanalen, kontakt sårsygeplejerske.

 

Efter 14 dage (fortsættes til sonden seponeres)

 • • Sonden skal drejes og trækkes ”tot”: Sonden løsnes fra fikseringspladen midlertidigt, hvorved det er lettere at rense helt ind til stomi-åbningen. Herefter skubbes sonden 1,5 cm. ind i maven, og derefter drejes sonden en halv omgang (180 grader) i kanalen x 1 dagligt for at undgå, at den indvendige stopplade vokser fast til ventrikel-slimhinden. Sonden trækkes derefter 1,5 cm ud igen til der mærkes modstand og fikseres med klemme (”trækkes tot”). Der skal være 2-5 mm. mellem maveskind og fikseringsplade

 • • Hos nogle patienter kan der dannes hypergranulationsvæv ved indstiksstedet, som kan behandles med steroidsalve efter lægeordination

 

Oversigt over diverse typer PEG-sonder samt observationer og pleje

Særlige observationer af de forskellige typer PEG-sonder, se bilag: Oversigt over gastronomisonder

Tilstopning af Sonde

Tilstoppes sonden kan følgende råd forsøges

 • • Ernæringsstudsen renses med vand, evt. skifte studs

 • • Sonden skylles igennem med danskvand

 • • Ananassaft eller ananasjuice gives i sonden. Efter to timer skylles sonden igennem med vand

 • • Hvis stoppet sidder yderst i sonden kan denne del afklippes og ny connector studs monteres

 • • Brug evt. 2 eller 5 ml sprøjter til at skylle med for at opnå et større tryk, men obs. at der er risiko for, at sonden kan lædere ved for stort et tryk

 • • Hvis sonden er uhjælpeligt tilstoppet, skal sonden skiftes

Udskiftning af PEG-sonde

Skal sonden udskiftes til anden model eller stopper den til, se PEG-sonde - udskiftning

Definition af begreber

PEG: Perkutan endoskopisk gastrostomi

Referencer

PEG-sonde (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi), Gastrostomisonde, anlæggelse ved indlagte patienter